Thông tin chỉ đạo điều hành
Thứ 6, Ngày 06/07/2018, 15:00
Quyết định khen thưởng số 64/QĐ-TTr ngày 4/7/2018
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
06/07/2018
Căn cứ Báo cáo số 68/BC-TMTH ngày 01 tháng 6 năm 2018 của Khối Thi đua Tham mưu - Tổng hợp tỉnh về kết quả tổ chức Hội thi Tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh về Thi đua ái quốc và nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2018;

         

          Căn cứ Biên bản họp ý kiến của thành viên hội đồng thi đua khen thưởng ngày 02 tháng 7 năm 2018 của Hội đồng Thi đua, Khen thưởng Thanh tra tỉnh;

          Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Thanh tra tỉnh,

 

          Tặng Giấy khen cho 3 cá nhân cơ quan Thanh tra tỉnh có tên dưới đây:

          - Bà Đào Thúy Vân, Thanh tra viên Văn phòng;

          - Bà Nguyễn Thị Linh Phượng, Thanh tra viên Phòng Nghiệp vụ 1;

          - Ông Nguyễn Đăng Duy, Chuyên viên Phòng Nghiệp vụ 3.

          Đã có thành tích "Xuất sắc trong tham gia phong trào thi đua do Khối thi đua Tham mưu - Tổng hợp tổ chức năm 2018".

Lượt người xem:  Views:   106
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Email

FriendlyName

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin chỉ đạo điều hành