Thông tin chỉ đạo điều hành
Thứ 3, Ngày 28/08/2018, 08:00
Về việc tiếp tục nâng cao chất lượng báo cáo kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
28/08/2018
Trong thời gian qua, việc thực hiện Quy định chế độ báo cáo về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo Điều 59 Luật Hoạt động giám sát của Quốc Hội và Hội đồng nhân dân năm 2015 và Thông tư 03/2013/TT-TTCP ngày 10/6/2013 của Thanh tra chính phủ được UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo thực hiện nghiêm túc; lãnh đạo các địa phương, ngành đã tăng cường chỉ đạo, chấn chỉnh, chất lượng báo cáo có nhiều chuyển biến tích cực, cơ bản đáp ứng yêu cầu về thời gian và nội dung, số liệu.

Tuy nhiên, vẫn còn một số đơn vị báo cáo đánh giá tình hình còn mang tính hình thức hoặc không đánh giá, thống kê số liệu không logic, mâu thuẫn, bỏ sót, phản ánh không sát đúng thực tế, gửi báo cáo trễ hạn hoặc không gửi báo cáo… làm ảnh hưởng công tác tổng hợp số liệu, đánh giá tình hình chung của toàn tỉnh.

Qua cuộc họp ngày 28/6/2018 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh, thẩm tra các báo cáo 6 tháng đầu năm 2018 về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng của UBND tỉnh, các tồn tại được Ban Pháp chế và Thường trực HĐND tỉnh nêu ra là độ tin cậy của số liệu không cao, các thiếu sót lặp lại kéo dài.

Để khắc phục triệt để những hạn chế, thiếu sót nêu trên ngay trong kỳ báo cáo tháng 9, Quý III và 9 tháng đầu năm 2018 và các kỳ báo cáo tiếp theo, Thanh tra tỉnh đề nghị thủ trưởng các địa phương, ngành tiếp tục tăng cường chỉ đạo chấp hành nghiêm chế độ báo cáo, đảm bảo tính chính xác về số liệu, chặt chẽ về nội dung.

 Các quy định báo cáo cần tiếp tục thực hiện gồm:

1. Thời gian gửi báo cáo theo Công văn số 2052/UBND-TD ngày 04 tháng 8 năm 2017 về việc điều chỉnh thời gian gửi báo cáo về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng định kỳ.

 2. Về nội dung

- Các địa phương, ngành báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo hướng dẫn tại Công văn số 194/TTr-VP ngày 28 tháng 8 năm 2017 của Thanh tra tỉnh và Thông tư 03/2013/TT-TTCP ngày 10/6/2013 của Thanh tra Chính phủ.

- Về nội dung báo cáo phòng, chống tham nhũng cần khắc phục các tồn tại sau:

+ Số liệu tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng phải cụ thể, không thống kê số liệu tuyên truyền, phổ biến các quy pháp luật khác nhằm đánh giá đúng thực tế.

+ Tình hình, kết quả thực hiện công tác xác minh tài sản thu nhập phát sinh giữa 2 kỳ báo cáo kết quả kê khai tài sản thu nhập (tháng 4 năm trước đến tháng 4 năm sau).

+ Về vụ việc, vụ án tham nhũng phục vụ công tác quản lý nhà nước về phòng chống tham nhũng của UBND tỉnh đề nghị Giám đốc Công an tỉnh, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh chỉ đạo cung cấp thông tin, tiến độ xử lý vụ án, vụ việc tham nhũng đang xử lý và các vụ việc, vụ án mới phát sinh trên địa bàn trong thời kỳ báo cáo (theo Mẫu tại Công văn số 475/UBND-NC ngày 02/36/2017 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc phối hợp cung cấp thông tin , dữ liệu về công tác PCTN trên địa bàn).

* Song song với việc thực hiện chế độ báo cáo, đề nghị Ban Tiếp công dân tỉnh, các sở, UBND các huyện, thành phố đã được tập huấn nhập liệu vào hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại tố cáo của Thanh tra Chính phủ (giai đoạn 1), thực hiện nhập liệu vào hệ thống theo Kế hoạch số 814/KH-UBND ngày 06/4/2018 của UBND tỉnh Tây Ninh.

Báo cáo và biểu số liệu gửi về Thanh tra tỉnh theo địa chỉ số 298-300 đường CMT8, Khu phố 2, Phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh; đồng thời gửi file mềm (báo cáo và biểu số liệu) qua eOffice hoặc gửi vào hộp thư điện tử: thanhtratinh@tayninh.gov.vn.

Đề nghị lãnh đạo các địa phương, ngành quan tâm phối hợp chỉ đạo thực hiện để nâng cao chất lượng báo cáo về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định./.


Tải file văn bản kèm theo:  Tải về CV tiep tuc nang cao chat luong BC - sau_Signed.pdf

Lượt người xem:  Views:   114
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Email

FriendlyName

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin chỉ đạo điều hành