Thông tin chỉ đạo điều hành
Thứ 4, Ngày 22/07/2020, 23:00
Kết luận của Chánh Thanh tra tỉnh về cuộc họp giao ban lãnh đạo với Trưởng, Phó các phòng định kỳ tháng 7/2020
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
22/07/2020
Ngày 13/7/2020, Thanh tra tỉnh họp giao ban giữa Lãnh đạo Cơ quan với Trưởng, Phó các phòng định kỳ tháng 7/2020, Chánh Thanh tra tỉnh kết luận các nội dung sau:


I. Thực hiện nhiệm vụ tháng 7/2020

Trong tháng qua các phòng tập trung hoàn thành nhiệm vụ trọng tâm, trong tham mưu có nhiệm vụ đảm bảo tiến độ, đạt yêu cầu đề ra.

II. Những hạn chế cần tiếp tục khắc phục và nhiệm vụ cần tập trung trong tháng 8/2020

- Bên cạnh những kết quả đạt được còn các hạn chế:

+ Báo cáo các phòng cần tiếp tục đánh giá sát nhiệm vụ, nhất là những hạn chế, nguyên nhân chủ quan để có biện pháp khắc phục nhằm đáp ứng yêu cầu, thay đổi cách nghĩ, cách làm, có chiều sâu và toàn diện hơn.

+ Tham mưu đề xuất định hướng kế hoạch thanh tra 2021 các phòng Nghiệp vụ theo dõi lĩnh vực tham mưu đề xuất chưa đạt yêu cầu, không tập trung vào lĩnh vực theo chỉ đạo.

+ Trong hoạt động thanh tra cần tiếp tục quan tâm toàn diện ngay từ bước khảo sát chuẩn bị để xác định trọng tâm cần thực hiện và kết thúc đạt yêu cầu đề ra.

+ Công tác hướng dẫn nghiệp vụ (kết luận thanh tra) chưa đạt yêu cầu đề ra, cần tiếp tục quan tâm để kết luận thanh tra chất lượng hơn.

+ Theo dõi, đôn đốc kết luận thanh tra, xử lý sau thanh tra cách làm còn lúng túng, cần có biện pháp nắm thông tin, đề xuất kịp thời.

+ Công tác tham mưu tổng hợp yêu cầu từ vị trí tham mưu đến quản lý phòng phải có phương pháp tổng hợp khoa học, lũy kế tình hình để tổng hợp, đánh giá sắc gọn, sát tình hình.

- Ngoài các nhiệm vụ theo báo cáo các phòng đã nêu, tập trung các nhiệm vụ sau:

+ Công tác thanh tra: Đoàn thanh tra làm việc phải đảm bảo nguyên tắc, đúng trọng tâm trọng điểm đã đề ra, báo cáo tiến độ theo quy định.

+ Công tác tiếp công dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo: liên quan tình hình khiếu kiện đông người phải phối hợp chặt chẽ các cơ quan, địa phương liên quan để kịp thời nắm chắc thông tin; giải quyết khiếu nại trễ hạn xác định rõ nguyên nhân khách qua, chủ quan kiến nghị cấp có thẩm quyền chỉ đạo kịp thời; liên quan nhiệm vụ tiếp công dân của người đứng đầu theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh phải phối hợp, kiến nghị cơ quan liên quan cụ thể hóa vào tiêu chí đánh giá cá nhân, tập thể cuối năm.

+ Trong thực hiện kết luận thanh tra: đối với các vấn đề khó phải có cách báo cáo, cách làm hiệu quả hơn.

+ Công tác phòng, chống tham nhũng: tập trung tham mưu hoàn thành báo cáo, hồ sơ đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng theo Bộ chỉ số của Thanh tra Chính phủ trình UBND tỉnh đúng thời gian, đồng thời nghiên cứu nắm kỹ các hạn chế cần khắc phục liên quan công tác này tham mưu văn bản cụ thể. Chuẩn bị triển khai thanh tra trách nhiệm về công tác phòng, chống tham nhũng.

+ Công tác văn phòng: tham mưu văn bản triển khai thực hiện tuyên truyền, hướng dẫn giới thiệu gương người tốt, việc tốt, cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến hàng tháng. Về bảo hành trụ sở, cách làm không đồng bộ, cần xem lại, giao đ/c Tẳng đại diện lãnh đạo trực tiếp liên hệ lãnh đạo Ban QLDA. Khẩn trương chuẩn bị cho Phòng 3 dời về phòng mới. Thực hiện kế hoạch mua sắm tài sản năm 2020. Liên quan chấm điểm thi đua Cụm, Hội thao Cụm phải xúc tiến chuẩn bị kế hoạch ngay. Hồ sơ thi đua phải đảm bảo, cần rà soát công việc cụ thể ai còn phải làm gì, năm nay yêu cầu kết thúc kế hoạch sớm để tổ chức Tổng kết thi đua Cụm và Hội thao trong tháng 10 nên tất cả các nhiệm vụ liên quan phải hoàn thành trong tháng 9. Tổ chức kỷ niệm 75 năm ngành Thanh tra Việt Nam cần chuẩn bị dần nội dung ôn lại truyền thống, video clip, phòng truyền thống điện tử. Tìm hiểu đề xuất người thay thế vị trí kế toán trong thời gian Bé Hai nghỉ hộ sản. Tham mưu sử dụng tiết kiệm điện,...

Đề nghị lãnh đạo phụ trách khối, quản lý các phòng triển khai thực hiện nghiêm túc Kết luận này./.


file đính kèm:  Tải về Thông báo kết luận giao ban tháng 7 năm 2020_Signed.pdf

Lượt người xem:  Views:   105
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Email

FriendlyName

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin chỉ đạo điều hành