Thông tin chỉ đạo điều hành
Thứ 6, Ngày 12/06/2020, 08:00
Kết luận 03/KL-TTr ngày 11/6/2020 của Chánh Thanh tra tỉnh về cuộc họp giao ban lãnh đạo với Trưởng, Phó các phòng định kỳ tháng 6/2020
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
12/06/2020 | Lê Phan Mỹ An
Vào lúc 9 giờ ngày 09/6/2020, tại Thanh tra tỉnh tiến hành họp giao giữa lãnh đạo Cơ quan với Trưởng phó các phòng định kỳ tháng 6/2020.

Qua báo cáo định kỳ của các phòng, báo cáo bổ sung, ý kiến tại cuộc họp, Chánh Thanh tra tỉnh kết luận các nội dung sau:

I. Thực hiện nhiệm vụ tháng 6/2020

Các nhiệm vụ theo kế hoạch và các công việc thường xuyên cơ bản đảm bảo tiến độ; báo cáo các phòng đã thể hiện các công việc cụ thể đạt được, những hạn chế và xác định những việc trọng tâm trong tháng 7/2020; cách báo cáo có điều chỉnh tương đối sát thực tế hơn.

II. Những hạn chế cần tiếp tục khắc phục và nhiệm vụ cần tập trung trong tháng 7/2020

Đây là thời điểm đầu quý III,

- Bên cạnh những kết quả đạt được còn các hạn chế:

Báo cáo Phòng 3 chưa sắc, gọn, nhận xét đánh giá nêu lại nội dung kết quả đạt được, đánh giá các việc hạn chế chưa toàn diện, sát thực tế; phương hướng về đôn đốc thực hiện KLTT chưa xác định cụ thể số vụ việc, các nội dung cần tập trung; báo cáo các đoàn thanh tra, dự thảo kết luận thanh tra, tham mưu trả lời giải trình, khiếu nại… chưa đạt yêu cầu, không chặt chẽ dẫn đến mất nhiều thời gian xem xét hoàn chỉnh, qua xem xét khiếu nại có nội dung KLTT chưa đảm bảo căn cứ, xác định trách nhiệm chưa đúng; công tác tổng hợp báo cáo chưa sắc gọn, phương pháp tổng hợp chưa khoa học; công tác thi đua khen thưởng chưa thay đổi cách làm, thông tin, báo cáo chậm; hành chính quản trị chưa bao quát toàn diện.

 - Ngoài các nhiệm vụ theo báo cáo các phòng đã nêu, tập trung các nhiệm vụ sau:

+ Công tác thanh tra: công khai kết luận thanh tra đúng thời gian quy định; tiếp tục quan tâm nâng cao chất lượng cuộc thanh tra gắn với tham mưu ban hành kết luận thanh tra; nhân sự các đoàn thanh tra chuẩn bị triển khai đề nghị lãnh đạo các phòng, lãnh đạo phụ trách khối tham gia ý kiến để làm tập trung sâu hơn về nội dung thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo kế hoạch; về kiểm tra nghiệp các phòng chọn nội dung sát, gọn, cụ thể để trao đổi trong họp giao ban quý với các cơ quan thanh tra.

+ Công tác xử lý sau thanh tra: tiếp tục rà soát, theo dõi thực hiện chặt chẽ, có hiệu quả hơn.

+ Tình hình đông người: tiếp tục tăng cường phối hợp với các địa phương, ngành nắm chắc, kịp thời diễn biến các vụ việc khiếu kiện đông người, tham mưu biện báp xử lý kịp thời, sát hợp, không để xảy ra điểm nóng.

+ Công tác phòng, chống tham nhũng: tập trung tổng hợp, tham mưu đánh giá PCTN năm 2019 theo Bộ chỉ số của Thanh tra Chính phủ; tham mưu nhân sự triển khai thanh tra trách nhiệm; rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội và thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra Chính phủ, Thanh tra Bộ, ngành, tỉnh năm 2019.

+ Công tác văn phòng: khắc phục các hạn chế đã chỉ ra trong tham mưu thực hiện công tác thi đua; theo dõi, phản ánh đầy đủ, kịp thời về bảo hành trụ sở để xử lý đồng bộ; hành chính quản trị phải bao quát, toàn diện hơn; tổng hợp đề xuất định hướng kế hoạch thanh tra năm 2021; tham mưu đào tạo theo kế hoạch năm đã đề ra và chuẩn bị kế hoạch năm 2021; phối hợp tham mưu khen thưởng thường xuyên, đột xuất kịp thời, đúng quy định; rà soát, đánh giá từng vị trí để có phương án bố trí phù hợp hơn theo hướng sâu một việc, biết nhiều việc để đảm bảo tính kế thừa, đồng thời khắc phục sự xơ xứng.

+ Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng tốt hơn, kịp thời cảnh báo, nhắc nhở về những biểu hiện, thông tin, dư luận không hay; đấu tranh phản bác những suy nghĩ, nhận thức lệch lạc; trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ tuyệt đối không để xảy ra việc thiếu khách quan, không công khai, minh bạch.

 Đề nghị lãnh đạo phụ trách khối, quản lý các phòng triển khai thực hiện nghiêm túc Kết luận này./.


         File kèm theo:  Tải về KetLuan_03_11062020.pdf


M.An

Lượt người xem:  Views:   134
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Email

FriendlyName

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin chỉ đạo điều hành