Thông tin chỉ đạo điều hành
Thứ 6, Ngày 17/01/2020, 22:00
Thông báo số 3/TB-TTr ngày 16/01/2020 của Chánh Thanh tra tỉnh về cuộc họp giao ban lãnh đạo với Trưởng, Phó các phòng định kỳ tháng 1/2020
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
17/01/2020 | Lê Phan Mỹ An
Thông báo số 3/TB-TTr ngày 16/01/2020 của Chánh Thanh tra tỉnh về cuộc họp giao ban lãnh đạo với Trưởng, Phó các phòng định kỳ tháng 1/2020

Vào lúc 14 giờ 50 phút ngày 08/01/2020, tại Thanh tra tỉnh tiến hành họp giao giữa lãnh đạo Cơ quan với Trưởng, Phó các phòng định kỳ tháng 01/2020.

Qua báo cáo định kỳ của các phòng, báo cáo bổ sung, ý kiến tại cuộc họp, Chánh Thanh tra tỉnh kết luận các nội dung sau:

I. Thực hiện nhiệm vụ tháng 01/2020

  Các phòng đã tập trung tham mưu thực hiện một số nhiệm vụ cơ bản đảm bảo theo phương hướng đề ra. Bên cạnh đó một số việc chậm, chất lượng chưa đạt yêu cầu: Chưa ban hành KLTT cầu, đường Bến Đình; chưa thực hiện kịp thời chỉ đạo của lãnh đạo về kế hoạch đôn đốc thực hiện KLTT hàng tháng, nhất là các KL tồn đọng nhiều năm; công tác kiểm tra nghiệp vụ chưa kịp thời, có chiều sâu, chưa tổng hợp đánh giá định kỳ để thông báo rút kinh nghiệm; chưa chủ động triển khai các cuộc thanh tra trong quý I/2020; công tác chuẩn bị Hội nghị tổng kết ngành có những việc phải rút kinh nghiệm về nội dung và hình thức; chưa chủ động đề ra biện pháp khắc phục hạn chế, thiếu sót năm 2019;…

II. Nhiệm vụ cần tập trung trong tháng 02/2020

1. Thanh tra hành chính

- Ban hành kết luận cuộc thanh tra Dự án Cầu và đường Bến Đình trong tháng 01/2020;

- Đoàn thanh tra diện rộng việc sử dụng quỹ bảo hiểm y tế, mua sắm trang thiết bị y tế và vật tư tiêu hao, đấu thầu thuốc chữa bệnh: Thực hiện báo cáo tiến độ cho Thanh tra Chính phủ theo quy định, tinh thần nhanh và đảm bảo các nội dung theo kế hoạch đề ra; rút kinh nghiệm các đoàn trước, làm đến đâu yêu cầu giải trình chặt chẽ đến đó để có cơ sở kết luận nhanh, không bị kéo dài;

- Triển khai QĐ thanh tra Ban QLKRPH Dầu Tiếng;

- Đoàn thanh tra đối với Ban Quản lý dự án Đầu tư và Xây dựng tỉnh Tây Ninh, khẩn trương hoàn thành các thủ tục triển khai;

- Đoàn kiểm tra việc thực hiện đầu tư Dự án BOT Trung tâm thương mại Long Hoa tinh thần chủ động, khi UBND có Quyết định thành lập đoàn thì triển khai ngay;

- Về thực hiện Kết luận thanh tra, xem những kết luận nào kéo dài và những vấn đề kiểm điểm đối với cán bộ chưa thực hiện thì tập hợp lại báo cáo kiến nghị UBND tỉnh đồng gửi Ban Nội chính TU, UBKT TU biết;

- Phòng 1 tham mưu công văn đề nghị các Ban QLDA tỉnh báo rõ mật độ được thanh tra, kiểm toán trong 2018, 2019;

- Phòng Nghiệp vụ 1 làm đầu mối, Phòng Nghiệp vụ 2 phối hợp tổng hợp tình hình qua 1 năm kiểm tra Kết luận thanh tra, để tháng 02/2020 tổ chức chuyên đề trao đổi về nội dung này.

2. Về khiếu nại, tố cáo

- Tiếp tục phối hợp cùng các ngành, các cấp nắm chặt tình hình khiếu nại đông người, nhất là diễn biến chợ Long Hoa, nhận diện đúng bản chất và phối hợp tham mưu cách xử lý không để xảy ra điểm nóng;

- Về kiểm tra quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận nội dung tố cáo phải tổng hợp lại để báo cáo kiến nghị UBND tỉnh về thực tế xác định đối tượng khiếu nại lần 2 và khởi kiện hành chính sau khi có quyết định giải quyết khiếu nại, kiến nghị ĐĐBQH đơn vị tỉnh Tây Ninh vào tháng 5/2020 (Phòng 2); đồng thời đưa nội này trong cuộc họp ký kết giao ước thi đua Cụm X Thanh tra các tỉnh MĐNB (dự kiến họp ngày 07/02/2020);

- Về theo dõi, đôn đốc thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực phải xác định quyết định nào có hiệu lực không khởi kiện hành chính, quyết định nào khởi kiện hành chính đã có bản án có hiệu lực pháp luật thì phải đôn đốc tổ chức thi hành, không để tồn.

3. Công tác phòng chống tham nhũng

- Tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo báo cáo việc tặng quà và nhận quà tặng không đúng quy định trong dịp Tết Canh Tý 2020 trên địa bàn tỉnh;

- Tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo báo cáo kê khai tài sản, thu nhập năm 2019 để có cơ sở báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW;

- Tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo kiểm điểm xử lý trách nhiệm người đứng đầu đối với các vụ án đã có bản án có hiệu lực pháp luật.

4. Công tác tham mưu tổng hợp, quản lý chỉ đạo điều hành, xây dựng ngành

          - Công tác tham mưu tổng hợp: Từng phòng theo dõi lĩnh vực thuộc phòng mình định kỳ phải báo cáo kết quả mặt được, chưa được gửi Văn phòng tổng hợp, riêng báo cáo PCTN có cách làm sâu sát hơn. Văn phòng chủ động tổng hợp tình hình đánh giá tổng thể, đảm bảo đạt các yêu cầu đề ra, phải tích lũy tình hình qua các báo cáo tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng, năm nội dung nào thay đổi thì bổ sung điều chỉnh cho sát tình hình;

          - Tổ chức tham mưu văn bản yêu cầu nâng cao trách nhiệm trong quản lý, chỉ đạo, điều hành, kiểm soát chặt chẽ trong thực hiện nhiệm vụ các phòng để phục vụ đánh giá công chức cuối năm 2020;

- Chuẩn bị nội dung đăng ký thi đua Cụm X vào ngày 07/02/2020; lồng ghép nội dung trao đổi chia sẽ kinh nghiệm trong lễ ký kết giao ước thi đua và sơ kết 6 tháng;

- Công tác lưu trữ, xử lý tài liệu tồn đọng; lưu trữ trong năm 2019 theo quy định gắn trách nhiệm vị trí quản lý phòng.

Đề nghị lãnh đạo phụ trách khối, quản lý các phòng phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, triển khai thực hiện kế hoạch và nhiệm vụ phát sinh nghiêm túc, phải có cách làm, biện pháp ngay từ đầu năm đồng thời thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tất cả công chức thực hiện nghiêm túc Kết luận này./.

Lượt người xem:  Views:   217
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Email

FriendlyName

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin chỉ đạo điều hành