Thông tin chỉ đạo điều hành
Thứ 5, Ngày 16/04/2020, 21:00
Thông báo số 17/TB-TTr ngày 14/4/2020 của Chánh Thanh tra tỉnh về cuộc họp giao ban lãnh đạo với Trưởng, Phó các phòng định kỳ tháng 4/2020
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
16/04/2020
Kết luận của Chánh Thanh tra tỉnh cuộc họp giao ban lãnh đạo với Trưởng, Phó các phòng định kỳ tháng 4/2020

Vào lúc 7 giờ 30 phút ngày 10/4/2020, tại Thanh tra tỉnh tiến hành họp giao giữa lãnh đạo Cơ quan với Trưởng, Phó các phòng định kỳ tháng 4/2020.

Qua báo cáo định kỳ của các phòng, báo cáo bổ sung, ý kiến tại cuộc họp, Chánh Thanh tra tỉnh kết luận các nội dung sau:

I. Thực hiện nhiệm vụ tháng 4/2020

Trong tháng ảnh hưởng tình hình dịch Covid-19 nên các cuộc thanh tra phải tạm dừng làm việc trực tiếp với đối tượng thanh tra và những người có liên quan nên ảnh hưởng tiến độ, thời hạn, các công việc phát sinh thường xuyên xử lý kịp thời; việc chấp hành Chỉ thị của cấp thẩm quyền về phòng, chống dịch đảm bảo.

Báo cáo kết quả của các phòng có điều chỉnh chặt chẽ hơn, đoàn thanh tra diện rộng về BHYT,…có nhiều cố gắng, các phòng tham mưu kịp thời việc phát sinh thường xuyên.

II. Những hạn chế cần khắc phục và nhiệm vụ cần tập trung trong tháng 5/2020

(1) Báo cáo các phòng cần sắc gọn, có điểm nhấn những vấn đề trọng tâm; phải xác định đúng, đủ, rõ nội dung hạn chế có dẫn chứng điển hình, không lẫn lộn kết quả với hạn chế; phương hướng nhiệm vụ tháng sau phải cụ thể, nhất là việc lớn, quan trọng, đối với việc có số lượng nhiều phải đưa ra số cụ thể để thực hiện.

(2) Các cuộc thanh tra tạm dừng làm việc trực tiếp, xác minh, không dừng việc nghiên cứu, tổng hợp đánh giá, nhất là nghiên cứu đối chiếu áp dụng pháp luật.

(3) Thời gian giản cách xã hội không biết đến khi nào, nhưng không để ảnh hưởng đến tiến độ, chất lượng, quản lý phòng và lãnh đạo phụ trách khối phải quan tâm sát sao, không để lợi dụng khi làm việc tại nhà để làm việc riêng. Tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch.

(4) Chi tiền bồi dưỡng xử lý tài liệu tích đống nên nghiên cứu sử dụng kinh phí phù hợp, đảm bảo đồng đều cho anh em tham gia vì tính chất công việc như nhau.

(5) Kế hoạch mua sắm tài sản năm 2020 tiếp tục rà soát, bổ sung, việc mua sắm tài sản phải thực chất, không để lãng phí.

(6) Nghị định số 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư, lưu trữ có hiệu lực từ 05/3/2020, quản lý các phòng triển khai đến tất cả công chức thực hiện cho đúng, nhất là những điểm hay sai sót, những điểm mới. Văn phòng tham mưu triển khai, thực hiện những điểm mới.

(7) Hoàn chỉnh dự thảo báo cáo 05 năm công tác thi đua – khen thưởng chuẩn bị Hội nghị điển hình tiên tiến.

(8) Phòng 3, Văn phòng và các phòng có liên quan rà soát các nội dung qua giám sát của HĐND năm 2019 đặt ra, đến nay đã khắc phục được gì, chuẩn bị dần báo cáo TCD, giải quyết KNTC, PCTN theo Điều 59 Luật HĐGS, trình chậm nhất 20/5/2020.

Đề nghị lãnh đạo phụ trách khối, quản lý các phòng phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, triển khai thực hiện kế hoạch và nhiệm vụ phát sinh nghiêm túc, phải thay đổi biện pháp cách làm, đồng thời thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tất cả công chức thực hiện nghiêm túc Kết luận này./.

          File kèm theo: Tải về ThongBao_17_14042020.pdf

M.An

Lượt người xem:  Views:   643
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Email

FriendlyName

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin chỉ đạo điều hành