Thông tin chỉ đạo điều hành
Thứ 5, Ngày 03/10/2019, 08:00
Kết luận của Chánh Thanh tra tỉnh tại cuộc họp giao ban quý III năm 2019 của ngành thanh tra Tây Ninh
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
03/10/2019
Vào lúc 7 giờ 30 phút, ngày 27 tháng 9 năm 2019, tại phòng họp Thanh tra tỉnh, đồng chí Trần Văn Minh Trí, Chánh Thanh tra tỉnh, chủ trì cuộc họp giao ban quý III năm 2019 của ngành thanh tra Tây Ninh.

Tham dự buổi họp có 37 công chức là lãnh đạo Thanh tra tỉnh, các phòng thuộc Thanh tra tỉnh; đại diện lãnh đạo Ban Tiếp công dân tỉnh, Thanh tra các sở, huyện, thành phố.

Qua báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019, phát biểu thảo luận, đồng chí Trần Văn Minh Trí, Chánh Thanh tra tỉnh, chủ trì Hội nghị kết luận các nội dung như sau:

1. Về kết quả công tác 9 tháng đầu năm 2019

Công tác thanh tra hành chính đã triển khai đạt 83% theo kế hoạch, không để xảy ra việc thanh, kiểm tra quá 01 lần/năm đối với 01 doanh nghiệp; tiếp công dân của người đứng đầu tiếp tục được quan tâm, gắn với giải quyết khiếu nại, tố cáo, kịp thời xem xét đối thoại giải quyết các vụ việc tại cơ sở, không phát sinh khiếu nại đông người mới và điểm nóng; công tác phòng, chống tham nhũng tiếp tục được đẩy mạnh, có kết tích cực.

Tuy nhiên, vẫn còn một số thiếu sót, hạn chế như sau:

- Công tác thanh tra hành chính: Đến thời điểm báo cáo, vẫn còn một số đơn vị triển khai các cuộc thanh tra theo Kế hoạch còn chậm, chất lượng một số cuộc thanh tra còn hạn chế, tỷ lệ thu hồi thấp; việc thi hành kết luận thanh tra chưa đạt yêu cầu, nhất là kiểm điểm trách nhiệm những người có liên quan, phải kiểm điểm nhiều lần, thiếu nghiêm túc;

- Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo: Giải quyết quá thời hạn quy định nhiều, có 70/112 vụ giải quyết quá hạn (chiếm tỷ lệ 63%);

- Việc triển khai, sử dụng hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo đã được tập huấn, hướng dẫn nhiều lần nhưng đến nay một số địa phương, sở, ngành vẫn chưa thực hiện việc nhập liệu hoặc thực hiện còn chậm, không đầy đủ, đúng quy định;

- Công tác phòng, chống tham nhũng: Việc theo dõi các vụ án tham nhũng chưa chặt chẽ; việc xem xét xử lý trách nhiệm người đứng đầu nơi xảy ra các vụ việc, vụ án còn chậm; công tác phối hợp nắm thông tin, cung cấp thông tin về tham nhũng và xử lý tham nhũng giữa các cơ quan, địa phương có vụ việc phát sinh chưa chặt chẽ, chưa kịp thời;

- Công tác quản lý, điều hành: Về cơ bản đa số đều đảm bảo theo thời gian quy định, tuy nhiên, chất lượng còn nhiều hạn chế, còn sai sót nhiều, nhất về công tác báo cáo tiếp công dân, giải quyết KNTC.

  2. Nhiệm vụ trọng tâm 03 tháng cuối năm  2019

Để thực hiện tốt nhiệm vụ 3 cuối năm 2019, đề nghị các phòng nghiệp vụ Thanh tra tỉnh, Thanh tra các sở, huyện, thành phố, cần tập trung lãnh đạo, thực hiện các nội dung sau:

- Về công tác thanh tra: Đề nghị các cơ quan, đơn vị có cuộc thanh tra chưa triển khai thực hiện, chưa kết thúc và ban hành kết luận thanh tra cần quan tâm khẩn trương hoàn thành theo kế hoạch trong tháng 10, nhất là khối thi đua huyện để việc tổng kết công tác thi đua năm nay sớm hơn.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả của kết luận thanh tra, Thanh tra tỉnh sẽ tổ chức Hội nghị để đánh giá kết quả chuyên đề "một số kinh nghiệm về nâng cao chất lượng trong việc xây dựng kết luận thanh tra hành chính" được ban hành tại Công văn số 143/CĐ-TTr ngày 02/4/2019 của Thanh tra tỉnh.

Nắm chắc tình hình, bám sát định hướng công tác thanh tra để xây dựng kế hoạch thanh tra năm 2020 sát thực tế.

Tập trung thực hiện tốt cuộc thanh tra chuyên đề diện rộng về sử dụng quỹ bảo hiểm y tế, mua sắm trang thiết bị y tế và vật tư y tế, đấu thầu thuốc chữa bệnh theo chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ;

- Về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo: Đề nghị các đơn vị báo cáo công tác tiếp công dân của Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn định kỳ sát thực tế để phục vụ cho việc tham mưu UBND tỉnh báo cáo Hội đồng nhân dân theo Điều 59 và báo cáo Ban dân Nguyện.

Giải quyết đơn còn quá hạn nhiều, vì vậy, cần xác định trách nhiệm tham mưu, khắc phục được những thiếu sót do chủ quan; đề nghị Ban Tiếp công dân tỉnh, Thanh tra Sở Tài Nguyên và Môi trường phối hợp tham mưu khắc phục việc giải quyết đơn quá hạn thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh.

Việc thi hành quyết định giải quyết khiếu nại, tranh chấp có hiệu lực: Đề nghị các đơn vị, địa phương cần tập trung thực hiện tốt hơn nữa, đồng thời, đề nghị Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu, đôn đốc tổ chức thực hiện các quyết định giải quyết tranh chấp, tránh để tồn động nhiều, kéo dài.

Về việc thực hiện phần mềm khiếu nại, tố cáo của Thanh tra chính phủ phải nghiêm túc, nhất là cấp huyện. Trong thời gian tới Thanh tra tỉnh tiến hành kiểm tra kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm túc trách nhiệm của người đứng đầu nơi chưa chấp hành đúng quy định này;

- Về công tác phòng, chống tham nhũng: Tiếp tục nghiên cứu, nắm chắc Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018; nắm chắc các vụ việc, vụ án tham nhũng, đánh giá sát tình hình có hay không hành vi tham nhũng vặt, nhất là bộ phận, ngành có nhiều đơn vị trực thuộc và có quan hệ thường xuyên với người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc; về xử lý trách nhiệm người đứng đầu còn chậm, vì vậy, đề nghị các đơn vị, địa phương trong thời gian chờ bản án có hiệu lực thì cần yêu cầu những người có liên quan giải trình, khi bản án có hiệu lực thì tiến hành kiểm điểm để xử lý trách nhiệm những người đứng đầu theo quy định;

- Về quản lý điều hành: Cuối năm, đề nghị các đơn vị, địa phương quan tâm đánh giá công chức, kiểm điểm đảng viên nghiêm túc để có chuyển biến mạnh mẽ hơn. Đối với các vị trí có nhiều sai sót, hạn chế như đã nêu, nhất là công tác báo cáo để xảy ra sai sót lặp đi lặp lại nhiều lần cần xem xét đánh giá việc thực nhiệm vụ đúng quy định.

Đề nghị Văn phòng Thanh tra tỉnh, các Phòng nghiệp vụ, Thanh tra các sở, ngành, huyện, thành phố, thực hiện nghiêm túc Thông báo kết luận này.

Thanh tra tỉnh báo cáo UBND tỉnh theo quy định, đồng thời thông báo đến Ban Tiếp công dân tỉnh, Giám đốc các Sở, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố biết, để chỉ đạo, thực hiện./.

Tải file văn bản:  Tải về TB 37 KL cua CTTra tai cuoc hop giao ban quy III- 2019_Signed.pdf

M.An

Lượt người xem:  Views:   1323
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Email

FriendlyName

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin chỉ đạo điều hành