Thông tin chỉ đạo điều hành
Thứ 3, Ngày 17/09/2019, 11:00
Thông báo số 32/TB-TTr ngày 16/09/2019 của Chánh Thanh tra tỉnh cuộc họp giao ban lãnh đạo với Trưởng, Phó các phòng định kỳ tháng 9/2019
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
17/09/2019
Thông báo số 32/TB-TTr ngày 16/09/2019 của Chánh Thanh tra tỉnh cuộc họp giao ban lãnh đạo với Trưởng, Phó các phòng định kỳ tháng 9/2019

THÔNG BÁO

kết luận của Chánh Thanh tra tỉnh cuộc họp giao ban lãnh đạo

với Trưởng, Phó các phòng định kỳ tháng 9/2019

 

Vào lúc 13 giờ 45 phút ngày 09/9/2019, tại Thanh tra tỉnh tiến hành họp giao giữa lãnh đạo cơ quan với Trưởng, Phó các phòng định kỳ tháng 9/2019.

Qua báo cáo định kỳ của các phòng, báo cáo bổ sung, ý kiến tại cuộc họp, ông Trần Văn Minh Trí, Chánh Thanh tra tỉnh kết luận các nội dung sau:

I. Thực hiện nhiệm vụ tháng 9/2019

  Báo cáo tháng còn nhiều phòng chưa đạt, không đối chiếu kết quả khắc phục  những thiếu sót, hạn chế đã chỉ trong kết luận giao ban tháng trước, đánh giá còn chung chung, chưa cụ thể nguyên nhân, trách nhiệm của vị trí nào, nhất là những nhiệm vụ đã được chỉ ra nhiều lần.

  Đối chiếu kết luận giao ban tháng 8/2019 và nhiệm vụ phải thực hiện trong tháng 9/2019, các phòng đã thực hiện nhiệm vụ thường xuyên phát sinh đảm bảo về thời gian, số liệu thực hiện quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực của Chủ tịch  UBND đạt khá,… Tuy nhiên, còn nhiều việc trọng tâm chậm, chưa đạt yêu cầu đề ra, có việc đã nhắc nhiều lần nhưng trình chưa kịp thời, cụ thể: Tham mưu kết luận thanh tra đất đai và trang thiết bị giáo dục; nghiên cứu, tích lũy qua kiểm tra kết luận thanh tra để hướng dẫn nghiệp vụ chưa chặt chẽ; theo dõi, đôn đốc thực hiện kết luận thanh tra thuộc thẩm quyền yêu cầu làm lại nhưng không thấy trình lại; tham mưu báo cáo kết quả khắc phục các thiếu sót, hạn chế về thực hiện kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ năm 2018 đã nhắc nhiều lần nhưng không rõ tiến độ đến đâu; xử lý tài liệu tích đống các cá nhân, phòng báo cáo tiến độ không cụ thể; phân loại xử lý đơn đã chỉ ra cách làm để có cơ sở đánh giá từng vị trí nhưng thực hiện vẫn chưa đúng, thông báo đôn đốc giải quyết KNTC chưa cụ thể.  

Để khắc phục, chấn chỉnh các hạn chế, đề nghị sau cuộc họp hôm nay lãnh đạo các phòng quán triệt, lãnh đạo thực hiện nghiêm túc, cụ thể từng vị trí, cuối tháng phải đối chiếu với kết luận giao ban báo cáo rõ việc làm được, chưa được, trách nhiệm của ai, tại sao.

Tháng 10/2019 là thời điểm đầu quý IV, các phòng phải tập trung hoàn thành nhiệm vụ đề ra trong tháng cũng như những nhiệm vụ trong quý, tất cả các nội dung theo kế hoạch phải cố gắng xong trước khi chấm điểm thi đua Cụm, Khối.

II. Nhiệm vụ cần tập trung trong tháng 9/2019

Tập trung khắc phục có kết quả tất cả các tồn tại, hạn chế nêu trên, đồng thời thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Về công tác thanh tra hành chính

Đẩy nhanh tiến độ thanh tra, tham mưu ban hành kết luận chặt chẽ, đạt yêu cầu; kiểm tra kết luận thanh tra phải gắn với hướng dẫn kịp thời, kiểm tra bố cục theo quy định chứ không phải thể thức; nắm tình hình để chuẩn bị xây dựng kế hoạch thanh tra năm 2020 có trọng tâm, trọng điểm sát tình hình địa phương.

2. Về công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC

Tiếp tục nắm chắc tình hình khiếu nại đông người trên địa bàn, phải phối hợp các ngành, địa phương; tham mưu các vụ việc UBND tỉnh giao đảm bảo thời gian, đạt yêu cầu; kết hợp thanh tra trách nhiệm Giám đốc Sở TNMT làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm tham mưu CT UBND tỉnh giải quyết KN còn quá hạn nhiều, chưa đạt tỷ lệ theo kế hoạch để thực hiện thông báo đôn đốc, giải quyết đơn cụ thể hơn.

3. Công tác phòng, chống tham nhũng, xử lý sau thanh tra và pháp chế

  Có biện pháp kiểm tra kết quả thi hành 7/14 quyết định giải quyết KNTC có hiệu lực có đúng thực chất; tích lũy tình hình, cập nhật thông tin tham mưu báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng chất lượng hơn, chuẩn bị tham mưu báo cáo theo Điều 59 đảm bảo các nội dung qua giám sát của HĐND 6 tháng đã chỉ ra; đề xuất nội dung hoàn thiện pháp luật có liên quan đến tiêu  chí Bộ chỉ số PCTN để không bị mất điểm.

4. Công tác Văn phòng

Hoàn thành thủ tục hành chính 3 cấp liên quan đến ngành; tham mưu các báo cáo định kỳ và chuyên đề kịp thời, chất lượng hơn; cùng các phòng nắm việc thực hiện kế hoạch thanh tra của thanh tra các sở, huyện, thành phố để giao ban quý III đánh giá, đôn đốc; hoàn thành xử lý tài liệu giai đoạn 1 và báo cáo kết quả cụ thể; thống kê, đề xuất thanh lý tài sản, vật dụng không còn nhu cầu sử dụng; tham mưu công tác tổ chức chuẩn bị kiện toàn trong thời gian tới như đã bàn; phối hợp đánh giá kết quả thực hiện phần mềm cụ thể mặt được, chưa được; tham mưu thi đua cơ quan, cụm, khối đảm bảo các nội dung đề ra; tham mưu đánh giá công chức thực chất, chặt chẽ hơn.

 

Lãnh đạo phụ trách khối chỉ đạo, kiểm tra, quản lý phòng đôn đốc, tất cả công chức thực hiện nghiêm túc Kết luận này./.


Tải file đính kèm:  Tải về ThongBaoKetLuanGiaoBanThang 9_Signed_16092019.pdf


M.An

Lượt người xem:  Views:   1171
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Email

FriendlyName

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin chỉ đạo điều hành