Thông tin chỉ đạo điều hành
Thứ 5, Ngày 22/08/2019, 16:00
Kết luận của Chánh Thanh tra tỉnh cuộc họp giao ban lãnh đạo với Trưởng, Phó các phòng định kỳ tháng 8/2019
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
22/08/2019
Kết luận của Chánh Thanh tra tỉnh cuộc họp giao ban lãnh đạo với Trưởng, Phó các phòng định kỳ tháng 8/2019

THÔNG BÁO

kết luận của Chánh Thanh tra tỉnh cuộc họp giao ban lãnh đạo

với Trưởng, Phó các phòng định kỳ tháng 8/2019

 

Vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 12/8/2019, tại Thanh tra tỉnh tiến hành họp giao giữa lãnh đạo cơ quan với Trưởng, Phó các phòng định kỳ tháng 8/2019.

Qua báo cáo định kỳ của các phòng, báo cáo bổ sung, ý kiến tại cuộc họp, Chánh Thanh tra tỉnh kết luận các nội dung sau:

I. Thực hiện nhiệm vụ tháng 8/2019

  Báo cáo của các phòng có phòng đánh giá dám nhìn thẳng những hạn chế nhưng chưa đủ, có phòng còn nêu chung chung.

  Đối chiếu kết luận giao ban tháng 7/2019 và nhiệm vụ phải thực hiện trong tháng 8/2019, các phòng thực hiện nhiệm vụ trọng tâm cơ bản đảm bảo, tuy nhiên có việc còn dỡ dang, có việc đã nhắc nhiều lần nhưng trình chưa kịp thời, chất lượng còn chưa đạt yêu cầu đề ra như: Chất lượng tham mưu kết luận thanh tra, cụ thể thanh tra đất đai sau khi tiếp thu có điều chỉnh nhưng chưa chặt chẽ; dự thảo thanh tra thiết bị cũng thế; nghiên cứu, tích lũy để trao đổi qua kiểm tra kết luận thanh tra để hướng dẫn nghiệp vụ, cách làm đã được chỉ ra nhưng vẫn còn chưa chặt chẽ, khoa học, nội dung này trong báo cáo của Phòng Nghiệp vụ 2 không thấy thể hiện; theo dõi kết luận thanh tra đã nhắc nhiều lần, trình báo cáo tổng thể thực hiện đến đâu nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện; tham mưu báo cáo kết quả khắc phục các thiếu sót, hạn chế về thực hiện kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ năm 2018 đã nói nhiều lần chưa thấy trình báo cáo; xử lý tài liệu tích đống các cá nhân, phòng phải tham gia xử lý hồ sơ thuộc trách nhiệm của mình, việc này còn chậm và không thấy nêu trong báo cáo theo chỉ đạo; tham mưu báo cáo phục vụ xây dựng văn kiện đại hội chưa theo sát yêu cầu đánh giá thực hiện Nghị quyết, tham mưu đánh giá thực hiện nhiệm vụ chuyên môn  chưa đạt; báo cáo phòng chống tham nhũng phục vụ kỳ họp Quốc hội khóa XII, thông tin chưa phù hợp từ vị trí chuyên viên và vị trí quản lý.

II. Nhiệm vụ cần tập trung trong tháng 9/2019

1. Về công tác thanh tra hành chính

Đẩy nhanh tiến độ thanh tra, tham mưu ban hành kết luận chặt chẽ, chất lượng; thanh tra diện rộng theo chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ sẽ bàn cụ thể sau; kiểm tra kết luận thanh tra phải gắn với việc hướng dẫn kịp thời ít nhất 01 lần/quý; đã đề xuất định hướng kế hoạch thanh tra năm 2020, phải nắm tình hình để chuẩn bị xây dựng kế hoạch thanh tra năm 2020 có trọng tâm, trọng điểm sát tình hình địa phương.

2. Về công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC

Tiếp tục nắm chắc tình hình khiếu nại đông người trên địa bàn, phải phối hợp các ngành, địa phương; tham mưu các vụ việc UBND tỉnh giao đảm bảo thời gian, đạt yêu cầu; thực hiện ngay giao ban đôn đốc, xử lý đơn bằng việc thông báo tiến độ giải quyết của các đơn vị, địa phương, nhất là nơi nhiều đơn và quá hạn để đảm bảo chỉ tiêu thi đua của UBND tỉnh; đôn đốc đẩy mạnh việc tổ chức thi hành các quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực, cụ thể từng quyết định.

3. Công tác phòng, chống tham nhũng, xử lý sau thanh tra và pháp chế

  Phân công thực hiện đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng các năm tiếp theo; hướng dẫn các cơ quan tư pháp báo cáo phải cụ thể theo mẫu đã ban hành; tăng cường trao đổi thông tin thường xuyên về các vụ án tham nhũng, đồng thời yêu cầu thanh tra cấp dưới nắm và báo cáo kịp thời các vụ việc tại địa phương, ngành.

4. Công tác Văn phòng

Cùng các phòng nắm việc thực hiện kế hoạch thanh tra của thanh tra các sở, huyện, thành phố để tới giao ban quý III đánh giá, đôn đốc; Đẩy nhanh sắp xếp tài liệu tích đống giai đoạn 1; thanh lý tài sản ở trụ sở tạm; tham mưu chấn chỉnh những tồn tại qua kiểm tra công vụ; tham mưu công tác tổ chức chuẩn bị kiện toàn trong thời gian tới như đã bàn; tham mưu đánh giá thực hiện phần mềm TCD,…

Lãnh đạo các phòng quán triệt, tất cả công chức nghiêm túc thực hiện Kết luận này, lãnh đạo khối kiểm tra. Khi báo cáo tháng sau, các phòng phải bám sát những nội trọng tâm và các việc phát sinh, đánh giá nghiêm túc mặt được, chưa được; Văn phòng giúp Lãnh đạo đánh giá chung việc thực hiện của các phòng./.Tải file đính kèm:  Tải về ThongBaoKetLuanGiaoBanThang 8_Signed_21082019.pdf


Lượt người xem:  Views:   825
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Email

FriendlyName

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin chỉ đạo điều hành