Thông tin chỉ đạo điều hành
Thứ 4, Ngày 17/07/2019, 13:00
Kết luận của Chánh Thanh tra tỉnh cuộc họp giao ban lãnh đạo với Trưởng, Phó các phòng định kỳ tháng 7/2019
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
17/07/2019
Kết luận của Chánh Thanh tra tỉnh cuộc họp giao ban lãnh đạo với Trưởng, Phó các phòng định kỳ tháng 7/2019

THÔNG BÁO

kết luận của Chánh Thanh tra tỉnh cuộc họp giao ban lãnh đạo

với Trưởng, Phó các phòng định kỳ tháng 7/2019

 

Vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 8/7/2019, tại Thanh tra tỉnh tiến hành họp giao giữa lãnh đạo cơ quan với Trưởng, Phó các phòng định kỳ tháng 7/2019.

Qua báo cáo của các phòng và ý kiến tại cuộc họp, ông Trần Văn Minh Trí, Chánh Thanh tra tỉnh kết luận các nội dung sau:

I. Thực hiện nhiệm vụ tháng 7/2019

Các phòng thực hiện nhiệm vụ trọng tâm cơ bản đảm bảo, tuy nhiên, vẫn còn có nội dung được đề ra để khẩn trương làm và nhắc nhiều lần nhưng tham mưu rất chậm như: Tham mưu khắc phục các hạn chế trong thực hiện đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018, phân công nhiệm vụ cho các ngành thực hiện năm 2019, đồng thời đề nghị thủ trưởng các ngành tư pháp chỉ đạo báo cáo các vụ việc tham nhũng kịp thời, đầy đủ, chặt chẽ; liên hệ Thanh tra tỉnh An Giang để học tập kinh nghiệm về đánh giá PCTN 2017; rà soát kết luận thanh tra năm 2018 và báo cáo kết quả thực hiện rà soát năm 2017; phải xác định cụ thể còn bao nhiêu kết luận đang theo dõi, từng KL phải làm gì, đánh giá việc kiểm điểm trách nhiệm phải nghiêm túc, báo cáo theo quy định; cập nhật thông tin các vụ việc tham nhũng chưa đầy đủ, chặt chẽ; về thực hiện các cuộc thanh tra và chuẩn bị triển khai theo kế hoạch chưa chủ động, còn chậm; việc ổn định hoàn thiện các điều kiện phục vụ làm việc tại trụ sở mới có việc còn chậm, chưa tập trung; kiểm tra kết luận thanh tra chưa có thông báo hướng dẫn, nhất là những tồn tại, hạn chế.

II. Nhiệm vụ cần tập trung trong tháng 7/2019

1. Về công tác thanh tra hành chính

Tham mưu dự thảo kết luận 02 cuộc thanh tra: Mua sắm TTB giáo dục tại Sở GDĐT, quản lý, sử dụng đất tại UBND huyện Tân Châu đúng thời gian, chặt chẽ, chất lượng; triển khai thanh tra cầu, đường Bến Đình và thanh tra trách nhiệm Chủ tịch UBND huyện Tân Biên theo kế hoạch; tiếp tục đôn đốc thực hiện KLTT và các quyết định thu hồi; kiểm tra kết luận thanh tra phải có thông báo hướng dẫn, nhất là những tồn tại, hạn chế.

2. Về công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC

Tiếp tục nắm chắc tình hình khiếu nại đông người trên địa bàn, phải phối hợp các ngành, địa phương; tham mưu các vụ việc UBND tỉnh giao đảm bảo thời gian, đạt yêu cầu; tiếp tục tham mưu UBND tỉnh đề nghị các tổ chức, cơ quan còn lại báo cáo việc giải quyết tố cáo theo quy định.

3. Công tác phòng, chống tham nhũng, xử lý sau thanh tra và pháp chế

- Phải thực hiện xong các việc chậm trễ: Báo cáo kết quả khắc phục các thiếu sót, hạn chế về thực hiện kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ năm 2018; Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan cập nhật kịp thời thông tin các vụ việc tham nhũng; tham mưu khắc phục các hạn chế trong thực hiện đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018, phân công nhiệm vụ cho các ngành thực hiện năm 2019, đồng thời đề nghị thủ trưởng các ngành tư pháp chỉ đạo báo cáo các vụ việc tham nhũng kịp thời, đầy đủ, chặt chẽ; liên hệ Thanh tra tỉnh An Giang để học tập kinh nghiệm về đánh giá PCTN 2017; tham mưu thực hiện rà soát kết luận thanh tra năm 2018 và báo cáo kết quả thực hiện rà soát năm 2017 đúng thời gian, yêu cầu; phải xác định cụ thể còn bao nhiêu kết luận đang theo dõi, từng KL phải làm gì, đánh giá việc kiểm điểm trách nhiệm phải nghiêm túc, báo cáo theo quy định; tham mưu rà soát thực hiện các quyết định có hiệu lực có chuyển biến, tiếp tục theo dõi chặt chẽ đạt hiệu quả hơn.

4. Công tác Văn phòng

Tập trung xử lý tài liệu tích đống, tồn đọng; khẩn trương hoàn chỉnh việc công bố bộ thủ tục hành chính của ngành; thực hiện rà soát các quy trình ISO; tiếp tục hoàn thành các việc liên quan trụ sở mới; kế hoạch thanh lý tài sản; tham mưu sơ kết 6 tháng và các nhiệm vụ phát sinh đảm bảo yêu cầu đề ra.

5. Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phải bám vào Kết luận này và nội dung phát sinh trong tháng, xác định việc đã thực hiện, đang thực hiện, chưa thực hiện, lý do, trách nhiệm; Phó Chánh thanh tra trong phạm vi được phân công phải chỉ đạo cụ thể biện pháp thực hiện, kiểm tra đôn đốc, kịp thời phê bình ngay việc chậm trễ, chưa đáp ứng yêu cầu, báo cáo đánh giá cụ thể, sát đúng trong cuộc họp giao ban hàng tuần,  tháng.  

Lãnh đạo phòng quán triệt, tất cả công chức nghiêm túc thực hiện Kết luận này./.​​Tải file đính kèm:

Tải về ThongBaoKetLuanGiaoBanThang 7_Signed_16072019.pdf

Lượt người xem:  Views:   179
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Email

FriendlyName

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin chỉ đạo điều hành