Thông tin chỉ đạo điều hành
Thứ 4, Ngày 12/06/2019, 08:00
Kết luận của Chánh Thanh tra tỉnh cuộc họp giao ban lãnh đạo với Trưởng, Phó các phòng định kỳ tháng 6/2019
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
12/06/2019
Kết luận của Chánh Thanh tra tỉnh cuộc họp giao ban lãnh đạo với Trưởng, Phó các phòng định kỳ tháng 6/2019

THÔNG BÁO

kết luận của Chánh Thanh tra tỉnh cuộc họp giao ban lãnh đạo

với Trưởng, Phó các phòng định kỳ tháng 6/2019

 

Vào lúc 9 giờ 30 phút ngày 10/6/2019, tại Thanh tra tỉnh tiến hành họp giao giữa lãnh đạo cơ quan với Trưởng, Phó các phòng định kỳ tháng 6/2019.

Qua báo cáo của các phòng và ý kiến tại cuộc họp, ông Trần Văn Minh Trí, Chánh Thanh tra tỉnh kết luận các nội dung sau:

I. Thực hiện nhiệm vụ tháng 6/2019

Các phòng thực hiện nhiệm vụ trọng tâm cơ bản đảm bảo theo yêu cầu đề ra; Tham mưu rà soát thực hiện các quyết định có hiệu lực có chuyển biến tích cực; Công tác tổng hợp của Văn phòng có chuyển biến.

  Tuy nhiên, vẫn còn có nội dung chưa đạt như: Kiểm tra nghiệp vụ chưa thể hiện đánh giá được, chưa được; công tác đôn đốc, thực hiện kết luận thanh tra chưa chặt chẽ, yêu cầu báo cáo rà soát năm 2018, báo cáo kết quả khắc phục việc thực hiện KLTT còn chậm; Cập nhật thông tin các vụ việc tham nhũng chưa đầy đủ, chặt chẽ, tham mưu khắc phục các hạn chế trong thực hiện đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018, phân công nhiệm vụ năm 2019 cho các ngành chậm; đăng ký sáng kiến chậm, không tập trung.

II. Nhiệm vụ cần tập trung trong tháng 7/2019

1. Về công tác thanh tra hành chính

Đẩy nhanh tiến độ 02 cuộc thanh tra: Mua sắm TTB giáo dục tại Sở GDĐT, quản lý, sử dụng đất tại UBND huyện Tân Châu, kết thúc đúng thời gian, báo cáo và tham mưu Kết luận chất lượng; Triển khai thanh tra cầu, đường Bến Đình và thanh tra trách nhiệm Giám đốc Sở TNMT theo kế hoạch; tiếp tục đôn đốc thực hiện KLTT và các quyết định thu hồi; Kiểm tra kết luận thanh tra phải có thông báo hướng dẫn, nhất là những tồn tại, hạn chế.

2. Về công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC

Tiếp tục nắm chắc tình hình khiếu nại đông người trên địa bàn, phải phối hợp các ngành, địa phương tham mưu xử lý dứt điểmvụ bà Huệ và các trường hợp mới phát sinh ở Ban TCD Hà Nội; tham mưu các vụ việc UBND tỉnh giao đảm bảo thời gian, đạt yêu cầu; tiếp tục tham mưu UBND tỉnh đề nghị các tổ chức, cơ quan còn lại báo cáo việc giải quyết tố cáo theo quy định.

3. Công tác phòng, chống tham nhũng, xử lý sau thanh tra và pháp chế

- Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan cập nhật kịp thời thông tin các vụ việc tham nhũng, yêu cầu các địa phương, đơn vị cung cấp bổ sung tài liệu kiểm trách nhiệm người đứng đầu nơi xảy ra tham nhũng để hoàn chỉnh trình UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc thực hiện đúng quy định; khẩn trương tham mưu khắc phục các hạn chế trong thực hiện đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018, phân công nhiệm vụ cho các ngành thực hiện năm 2019, đồng thời đề nghị thủ trưởng các ngành tư pháp chỉ đạo báo cáo các vụ việc tham nhũng kịp thời, đầy đủ, chặt chẽ; liên hệ Thanh tra tỉnh An Giang để học tập kinh nghiệm về đánh giá PCTN 2017.

- Khẩn trương ban hành văn bản yêu cầu rà soát kết luận thanh tra năm 2018 và báo cáo kết quả thực hiện rà soát năm 2017 đúng thời gian, yêu cầu; Phải xác định cụ thể còn bao nhiêu kết luận đang theo dõi, từng KL phải làm gì, đánh giá việc kiểm điểm trách nhiệm phải nghiêm túc, báo cáo theo quy định;

          - Tham mưu rà soát thực hiện các quyết định có hiệu lực có chuyển biến, tiếp tục theo dõi chặt chẽ đạt hiệu quả hơn.

4. Công tác Văn phòng

Báo cáo sơ kết 6 tháng về thi đua Cụm, Khối đạt yêu cầu, các phòng chuẩn bị nội dung cần chia sẻ trong sơ kết Cụm; 02 việc chậm trễ trong văn phòng và 01 việc do phòng nghiệp vụ trễ qua báo cáo thực hiện nhiệm vụ được UBND tỉnh giao, xem xét nguyên nhân, trách niệm để chấn chỉnh; tiếp tục tìm hiểu năng lực một số nhân sự xin chuyển đến; các sáng kiến đã thống nhất việc đăng ký cần tập trung thực hiện có hiệu quả; khẩn trương hoàn chỉnh việc công bố Bộ thủ tục hành chính của ngành; chuẩn bị nội dung họp giao ban quý II, 6 tháng; kiểm tra các điều kiện, chuẩn bị chuyển về trụ sở mới xây chậm nhất ngày 21/6/ 2019.

Lãnh đạo phòng quán triệt, tất cả công chức nghiêm túc thực hiện Kết luận này./.


Tải file đính kèm:  Tải về ThongBaoKetLuanGiaoBanThang 6_Signed_So22_11062019.pdf

Lượt người xem:  Views:   155
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Email

FriendlyName

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin chỉ đạo điều hành