Thông tin chỉ đạo điều hành
Thứ 2, Ngày 15/04/2019, 08:00
Kết luận của Chánh Thanh tra tỉnh cuộc họp giao ban lãnh đạo với Trưởng, Phó các phòng định kỳ tháng 4/2019
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
15/04/2019
Kết luận của Chánh Thanh tra tỉnh cuộc họp giao ban lãnh đạo với Trưởng, Phó các phòng định kỳ tháng 4/2019

THÔNG BÁO

kết luận của Chánh Thanh tra tỉnh cuộc họp giao ban lãnh đạo

với Trưởng, Phó các phòng định kỳ tháng 4/2019

 

Vào lúc 10 giờ ngày 10/4/2019, tại Thanh tra tỉnh tiến hành họp giao giữa lãnh đạo cơ quan với Trưởng, Phó các phòng định kỳ tháng 4/2019.

Qua báo cáo của các phòng và ý kiến tại cuộc họp, ông Trần Văn Minh Trí, Chánh Thanh tra tỉnh kết luận các nội dung sau:

I. Thực hiện nhiệm vụ tháng 4/2019

Các phòng thực hiện các cuộc thanh tra theo kế hoạch đảm bảo tiến độ và tập trung thực hiện nhiệm vụ trọng tâm cơ bản đảm bảo theo yêu cầu đề ra, trong đó đã tập trung một số đầu việc lớn như (tham mưu: Báo cáo thực hiện Chỉ thị 50-CT/TW, Chỉ thị 33-CT/TW, đánh giá bộ chỉ số phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2018, báo cáo và công văn chỉ đạo thực hiện ứng dụng phần mềm CSDLQG về tiếp dân, xử lý đơn, giải quyết KNTC của TTCP, …)

Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế cụ thể: Báo cáo thực hiện Chỉ thị 50-CT/TW, Chỉ thị 33-CT/TW, tham mưu đánh giá bộ chỉ số phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2018 do nhân sự mới, lúng túng gặp khó khăn; tham mưu báo cáo đánh giá cũng như công văn chỉ đạo tăng cường ứng dụng phần mềm CSDLQG về tiếp dân, xử lý đơn, giải quyết KNTC của TTCP chưa đủ liều lượng, chưa có sự phối hợp chặt chẽ giữa VP và phòng NV 3; báo cáo quý của ngành còn nội dung chưa đạt yêu cầu, nhất là công tác phòng, chống tham nhũng; tinh thần chủ động trong làm việc của công chức chưa cao nhất là các vị trí quản lý phòng, việc chuẩn bị triển khai các đoàn theo kế hoạch trong quý II còn chậm, một số việc đúng ra phải được chuẩn bị xong trong tháng 3; công tác pháp chế có quan tâm nhưng chưa xác định được trọng tâm trọng điểm; việc đăng ký giải pháp, sáng kiến năm 2019 chậm.

II. Nhiệm vụ cần tập trung trong tháng 5/2019

Đây là thời điểm cuối tháng 4 và đầu quý II, ngoài những nội dung theo kế hoạch của các phòng, cần tập trung một số nội dung trọng tâm phải thực hiện trong tháng và nhiệm vụ có tính xuyên suốt trong năm cụ thể:

1. Về công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC:

- Nắm chắc tình hình khiếu nại đông người trên địa bàn, quan trọng là phải đánh giá được bản chất của từng vụ việc là gì để có tham mưu, đề xuất hợp lý;

- Có biện pháp tác động tham mưu việc thực hiện các quyết định có hiệu lực hiệu quả hơn, tập trung phân loại các quyết định giải quyết khiếu nại với quyết định giải quyết tranh chấp đất đai đề xuất LĐ và UBND tỉnh phân công, giao việc quản lý nhà nước về đất đai, về KNTC cho đúng với chức năng, nhiệm vụ của Thanh tra tỉnh;

2. Về công tác thanh tra hành chính:

- Khẩn trương báo cáo đoàn thanh tra tại Bến xe khách và tham mưu Kết luận chặt chẽ.

- Tập trung thực hiện các đoàn mới triển khai có trọng tâm, trọng điểm đảm bảo nội dung theo kế hoạch đề ra.

3. Công tác phòng, chống tham nhũng, xử lý sau thanh tra và pháp chế:

- Tham mưu xong việc đánh giá bộ chỉ số phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2018; liên hệ với tỉnh có kết quả đánh giá cao về công tác này để học tập kinh nghiệm, có biện pháp chấn chỉnh thực hiện hiệu quả hơn;

- Thực hiện kết luận thanh tra: Gắn với 3 nhiệm vụ (thực hiện kiến nghị rà soát, đôn đốc thực hiện dứt điểm từng kết luận cụ thể, báo cáo kết quả chấp hành Kết luận của TTCP);

          - Công tác pháp chế: Thực hiện kế hoạch phối hợp với Đài truyền hình trong tuyên truyền Luật PCTN, tuyên truyền trong cơ quan có cách làm đơn giản có trọng tâm trọng điểm;

- Cần tăng cường phối hợp để nắm thông tin kịp thời, sát tình hình, nâng cao chất lượng hơn trong tham mưu các báo cáo: Phòng, chống tham nhũng tham nhũng theo Điều 59 luật Hoạt động giám sát, trách nhiệm người đứng đầu, Chỉ thị 33-CT/TW theo chỉ đạo BCSĐUB;

4. Công tác Văn phòng:

- Rà soát tất cả các đầu việc không để sót lọt, nhất là các việc có liên quan ảnh hưởng đến công tác thi đua khối, kịp thời đề ra các giải pháp cụ thể để khắc phục những tồn tại, hạn chế đối với các tiêu chí bị trừ điểm trong thi đua năm 2018; báo cáo đăng ký giải pháp sáng kiến năm 2019;

- Tham mưu thực hiện sắp xếp các phòng theo Quyết định số 10/2019/QĐ-UBND ngày 05/4/2019 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 3 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Tây Ninh.

- Các báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW; báo cáo công tác giải quyết KNTC theo Điều 59 Luật hoạt động giám sát; báo cáo ngành quý II kịp thời, chất lượng hơn.

- Tham mưu tăng cường chỉ đạo thực hiện, kiểm tra theo dõi ứng dụng phần mềm tiếp dân, giải quyết KNTC của TTCP đạt hiệu quả, đồng bộ.

* Các phòng có công chức tập sự, lãnh đạo phòng trực tiếp hướng dẫn, định hướng, giúp đỡ cho các vị trí này, lãnh đạo phụ trách khối quan tâm hơn để có đánh giá sát và cụ thể trong từng nhiệm vụ với tinh thần xây dựng từng công chức đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Lãnh đạo phòng quán triệt tất cả công chức nghiêm túc thực hiện Kết luận này./.​​Tải file đính kèm:  Tải về ThongBaoKetLuanGiaoBanThang 4_Signed_12042019.pdf

Lượt người xem:  Views:   126
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Email

FriendlyName

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin chỉ đạo điều hành