Thông tin chỉ đạo điều hành
Thứ 2, Ngày 20/05/2019, 17:00
Kết luận của Chánh Thanh tra tỉnh cuộc họp giao ban lãnh đạo với Trưởng, Phó các phòng định kỳ tháng 5/2019
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
20/05/2019
Kết luận của Chánh Thanh tra tỉnh cuộc họp giao ban lãnh đạo với Trưởng, Phó các phòng định kỳ tháng 5/2019

THÔNG BÁO

kết luận của Chánh Thanh tra tỉnh cuộc họp giao ban lãnh đạo

với Trưởng, Phó các phòng định kỳ tháng 5/2019

 

Vào lúc 7 giờ 30 phút ngày 13/5/2019, tại Thanh tra tỉnh tiến hành họp giao giữa lãnh đạo cơ quan với Trưởng, Phó các phòng định kỳ tháng 5/2019.

Qua báo cáo của các phòng và ý kiến tại cuộc họp, ông Trần Văn Minh Trí, Chánh Thanh tra tỉnh kết luận các nội dung sau:

I. Thực hiện nhiệm vụ tháng 5/2019

Các phòng thực hiện các cuộc thanh tra theo kế hoạch đảm bảo tiến độ và tập trung thực hiện nhiệm vụ trọng tâm cơ bản đảm bảo theo yêu cầu đề ra.

Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế cần chấn chỉnh cụ thể: Thực hiện phối hợp giữa Tổ giám sát với Đoàn thanh tra về lĩnh vực xây dựng cơ bản NTM tại UBND Huyện DMC là chưa chặt chẽ, kịp thời theo quy định; việc lập hồ sơ đối với từng quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực chưa tốt sau khi bàn giao công tác giữa các vị trí này; công tác theo dõi thi hành kết luận thanh tra còn nhiều kết luận chưa chặt, nghiêm túc; để đảm bảo định kỳ họp với Đoàn Đại biểu quốc hội, cuối năm tổng kết có nội dung phản ánh vấn đề còn khó khăn, vướng, bất cập trong thực hiện nhiệm vụ yêu cầu đặt ra các vị trí phải xác lập file thông tin tích lũy những vấn đề còn vướng để tham gia ý kiến kịp thời khi có yêu cầu; báo cáo định kỳ các phòng còn phòng có hạn chế nhưng chưa tự nhận như đoàn thanh tra NTM tại huyện Dương Minh Châu, cần thực hiện nghiêm túc; kỷ cương, kỷ luật cần chấn chỉnh tại một số vị trí, Tổ kiểm tra cần kiểm tra có điểm, diện qua đó chấn chỉnh rút kinh nghiệm chung tại từng phòng, khắc phục tình trạng quá 7 giờ 15 phút còn tập trung uống trà, hút thuốc.

II. Nhiệm vụ cần tập trung trong tháng 6/2019

1. Về công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC

- Tiếp tục nắm chắc tình hình khiếu nại đông người trên địa bàn, phải đánh giá được bản chất của từng vụ việc là gì để có tham mưu, đề xuất cụ thể;

- Khẩn trương sắp xếp, phân loại quyết định giải quyết khiếu nại với quyết định giải quyết tranh chấp đất đai đề xuất LĐ và UBND tỉnh phân công, giao việc quản lý nhà nước về đất đai, về KNTC cho đúng với chức năng, nhiệm vụ của Thanh tra tỉnh, tham mưu báo cáo Thanh tra Chính phủ tách bạch vấn đề này, tham mưu việc thực hiện các quyết định có hiệu lực hiệu quả hơn.

2. Về công tác thanh tra hành chính

- Khẩn trương hoàn thành tham mưu Kết luận đoàn thanh tra tại Bến xe khách.

- Tập trung thực hiện 02 cuộc thanh tra: Mua sắm TTB giáo dục tại Sở GDĐT, quản lý, sử dụng đất tại UBND huyện Tân Châu  đảm bảo nội dung, thời gian theo kế hoạch đề ra.

3. Công tác phòng, chống tham nhũng, xử lý sau thanh tra và pháp chế

- Công tác phòng, chống tham nhũng: Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan kịp thời nắm chắc thông tin các vụ việc, vụ án tham nhũng,; tham mưu khắc phục các hạn chế trong thực hiện đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018 để công tác đánh giá của năm 2019 hiệu quả hơn.

- Thực hiện kết luận thanh tra: Phải xác định cụ thể còn bao nhiêu kết luận đang theo dõi, phải làm gì; đánh giá việc kiểm điểm trách nhiệm phải nghiêm túc; nhiệm vụ này phải gắn với 3 nhiệm vụ (thực hiện kiến nghị rà soát, đôn đốc thực hiện dứt điểm từng kết luận cụ thể, báo cáo kết quả chấp hành Kết luận của TTCP);

          - Công tác pháp chế: Nghiên cứu có cách làm hợp lý, thực hiện kế hoạch phối hợp với Đài truyền hình trong tuyên truyền Luật PCTN, tuyên truyền trong cơ quan có trọng tâm trọng điểm;

4. Công tác Văn phòng

- Rà soát tất cả các đầu việc không để sót, trễ, nhất là các việc có liên quan ảnh hưởng đến công tác thi đua trong kỳ báo cáo quý III, 6 tháng;

- Tham mưu thực hiện sắp xếp các phòng theo Quyết định số 10/2019/QĐ-UBND ngày 05/4/2019 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 3 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh; rà soát, hoàn chỉnh đề án vị trí việc làm theo cơ cấu tổ chức mới;

- Thực hiện các báo cáo tháng 5, Quý II, 6 tháng về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống thanh nhũng của cơ quan và của ngành theo Thông tư 03; Báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng 6 tháng đầu năm phục vụ đánh giá tình hình KTXH; tham mưu UBND tỉnh báo cáo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm phục vụ giám sát của Hội đồng nhân dân giữa năm theo Điều 59,...

- Tham mưu đề xuất xét đề nghị bổ nhiệm vào ngạch thanh tra chất lượng hơn;

- Liên hệ UBND tỉnh xem đã gửi văn bản lần 2 về xin chủ trương mở lớp nghiệp vụ sao không thấy cho ý kiến;

- Có cơ chế kiểm soát quản lý tài chính cơ quan, nghiên cứu tham mưu ủy quyền Chánh Văn phòng ký một số chứng từ phát sinh thường xuyên phù hợp, định kỳ báo cáo quỹ công đoàn để lãnh đạo nắm.

- Tăng cường chỉ đạo thực hiện, kiểm tra theo dõi ứng dụng phần mềm tiếp dân, giải quyết KNTC của TTCP đạt hiệu quả, đồng bộ.

- Có kế hoạch xử lý tài liệu lưu trữ cơ quan;

- Chuẩn bị di dời cơ quan.

Lãnh đạo phòng quán triệt tất cả công chức nghiêm túc thực hiện Kết luận này./.


Tải file đính kèm:  Tải về ThongBaoKetLuanGiaoBanThang 5_Signed_20052019.pdf

Lượt người xem:  Views:   145
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Email

FriendlyName

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin chỉ đạo điều hành