Tổng hợp Tin tức - Tin mới nhất
 
Ngày 09/11/2020, Thanh tra tỉnh họp giao ban giữa Lãnh đạo Cơ quan với Trưởng, Phó các phòng định kỳ tháng 11/2020, Chủ trì cuộc họp kết luận các nội dung sau:
Ngày 05 tháng 11 năm 2020, tại Thanh tra tỉnh Tây Ninh, Cụm Thi đua Thanh tra các tỉnh miền Đông Nam Bộ (Cụm X) tổ chức Hội nghị Tổng kết thi đua năm 2020.
Thanh tra tỉnh Tây Ninh là một trong những đơn vị được Thanh tra Chính phủ đánh giá cao trong công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng và phong trào thi đua. Trong giai đoạn 2015 - 2020, được sự hướng dẫn kịp thời của Thanh tra Chính phủ, sự quan tâm lãnh đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh Tây Ninh đã triển khai thực hiện có hiệu quả nhiều cuộc thanh tra, ...
 
Ngày 26/10/2020 Thanh tra tỉnh đã trả lời câu hỏi từ trang web hoidap.tayninh.gov.vn
Năm 2020 - năm đánh dấu chặng đường 75 năm của ngành Thanh tra Việt Nam. 75 năm không phải là một chặng dài so với lịch sử kháng chiến, kiến quốc hào hùng của dân tộc ta, nhưng đủ sâu sắc để minh chứng cho một giai đoạn hình thành, củng cố và phát triển, gắn bó mật thiết với thành công của sự nghiệp cách mạng. Trong đó, hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng những sắc lệnh chỉ đạo ngành thanh tra ...
Ngày 23 tháng 10 năm 2020, tại UBND thị xã Hòa Thành, Khối Thi đua Thanh tra các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Tây Ninh tổ chức Hội nghị Tổng kết thi đua năm 2020.
Hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập ngành Thanh tra Việt Nam (23/11/1945 - 23/11/2020) và 44 năm thành lập ngành Thanh tra Tây Ninh nhằm ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang của ngành Thanh tra, là cơ hội để tất cả công chức, người lao động hiểu được đầy đủ những đóng góp của ngành Thanh tra vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
 
Công văn số 868/TTg-NC về việc đính chính nội dung Quyết định số 774/QĐ-TTg ngày 05/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ
 
Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; ​ Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ ...
 
Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; ​ Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ ...
Công văn số 3738/BTTTT-NXB ngày 29/9/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc đề nghị phối hợp tuyên truyền về Chuyển đổi số
Ngày 14/9/2020, Thanh tra tỉnh họp giao ban giữa Lãnh đạo Cơ quan với Trưởng, Phó các phòng định kỳ tháng 9/2020, Chủ trì cuộc họp kết luận các nội dung sau:
 
Ngày 14/9/2020, Thanh tra tỉnh họp giao ban giữa Lãnh đạo Cơ quan với Trưởng, Phó các phòng định kỳ tháng 9/2020, Chủ trì cuộc họp kết luận các nội dung sau:
Thực hiện Kế hoạch công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2020, Chi đoàn Thanh tra tỉnh cùng phối hợp với Đoàn cơ sở Khu kinh tế tỉnh tổ chức đỡ đầu cho em Nguyễn Trung Nguyên, lớp 5D Trường tiểu học Lê Văn Tám, là học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Phường I, TP Tây Ninh.