Thông Tin Hoạt Động - Hoạt động Thanh tra
 
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Nội dung
HỘI NGHỊ TỔNG KẾT THI ĐUA NĂM 2020  CỦA KHỐI THI ĐUA THANH TRA CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ THUỘC TỈNHNewHoạt động ngành Thanh tra; Triển khai thanh tra; Kết quả thanh traTinHồ Cương HâyHỘI NGHỊ TỔNG KẾT THI ĐUA NĂM 2020  CỦA KHỐI THI ĐUA THANH TRA CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH/PublishingImages/2020-10/HoiNghi_23102020_Key_28102020151857.jpg
Ngày 23 tháng 10 năm 2020, tại UBND thị xã Hòa Thành, Khối Thi đua Thanh tra các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Tây Ninh tổ chức Hội nghị Tổng kết thi đua năm 2020.
10/27/2020 3:00 PMYesĐã ban hành

  

          Thành phần tham dự gồm lãnh đạo và công chức phụ trách thi đua, khen thưởng của Thanh tra 09 huyện, thị xã, thành phố. Đại diện Thanh tra tỉnh ông Trần Văn Minh Trí, Chánh Thanh tra, đại diện UBND thị xã Hòa Thành ông Lê Hồng Vân, Phó Chủ tịch thường trực.

          Hội nghị do ông Phạm Xuân Tùng, Chánh Thanh tra thị xã Hòa Thành - Khối trưởng, chủ trì. Sau khi nghe bà Lê Thị Thùy Linh, Chánh Thanh tra huyện Châu Thành - Khối phó thông qua dự thảo Báo cáo công tác thi đua năm 2020, có 5/9 thành viên phát biểu ý kiến.

           Ông Trần Văn Minh Trí, Chánh Thanh tra tỉnh, đánh giá cao một số kết quả đạt được, biểu dương sự nỗ lực của các thành viên đã khắc phục khó khăn do đại dịch Covid-19, hoàn thành tốt đến hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần vào việc chào mừng các sự kiện chính trị quan trọng trong năm, đặc biệt là Đại hội Đảng các cấp. Đồng thời chỉ ra những hạn chế cần khắc phục.

            Để tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị năm 2021, ông Trần Văn Minh Trí, Chánh Thanh tra tỉnh đề nghị Chánh Thanh tra các huyện, thị xã, thành phố khắc phục các thiếu sót hạn chế; xây dựng kế hoạch thanh tra đúng trọng tâm, trúng vấn đề; kịp thời tham mưu kiện toàn Ban Tiếp công dân, Thanh tra huyện; phối kết hợp với các ngành Tổ chức, Kiểm tra, Nội vụ và các cơ quan tố tụng Tư pháp để có hiệu quả hơn; thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương gắn với phòng, chống tham nhũng, tiêu cực./.

                   

 HoiNghi_23102020.jpg

Chánh Thanh tra phát biểu tại Hội nghị

C.Hây

 Công văn số 868/TTg-NC về việc đính chính nội dung Quyết định số 774/QĐ-TTg ngày 05/6/2020 của Thủ tướng Chính phủNewHoạt động ngành Thanh tra; Kết quả thanh tra; Triển khai thanh tra; Phòng chống tham nhũngTin Công văn số 868/TTg-NC về việc đính chính nội dung Quyết định số 774/QĐ-TTg ngày 05/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
 Công văn số 868/TTg-NC về việc đính chính nội dung Quyết định số 774/QĐ-TTg ngày 05/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ
10/20/2020 4:00 PMYesĐã ban hành

          Ngày 09/7/2020, Thủ tướng Chính phủ có Công văn số 868/TTg-NC về việc đính chính nội dung Quyết định số 774/QĐ-TTg ngày 05/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định nêu trên đến các đơn vị biết, thực hiện.

          Văn bản kèm theo:

          774_QD-TTg_05062020.pdf

          6-Sao gui Cong van so 868 cua Thu tuong Chinh phu dinh chinh Quyet dinh 774.pdf

          

          

Thư mời số 19/GM-TTr ngày 29/9/2020 về Hội nghị giao ban quý III và triển khai thực hiện nhiệm vụ quý IV năm 2020Kết quả thanh tra; Hoạt động ngành Thanh tra; Triển khai thanh tra; Phòng chống tham nhũngTinHuỳnh Thị Kim TiếnThư mời số 19/GM-TTr ngày 29/9/2020 về Hội nghị giao ban quý III và triển khai thực hiện nhiệm vụ quý IV năm 2020/PublishingImages/2020-06/ThuMoi_15062020_Key_17062020153722.jpg
Ngày 14/9/2020, Thanh tra tỉnh họp giao ban giữa Lãnh đạo Cơ quan với Trưởng, Phó các phòng định kỳ tháng 9/2020, Chủ trì cuộc họp kết luận các nội dung sau:
9/29/2020 8:00 AMYesĐã ban hành

Thực hiện Kế hoạch công tác thanh tra năm 2020 của ngành Thanh tra; Thanh tra tỉnh tổ chức Hội giao ban quý III và triển khai thực hiện nhiệm vụ quý IV năm 2020.

1. Thành phần dự họp, kính mời

- Lãnh đạo Thanh tra tỉnh;

- Lãnh đạo các phòng thuộc Thanh tra tỉnh;

- Lãnh đạo Ban Tiếp công dân tỉnh;

- Chánh Thanh tra các sở, huyện, thị xã, thành phố (trường hợp do công việc đột xuất không tham dự được, phải báo cáo xin phép Chánh Thanh tra tỉnh, đồng thời giao cho cấp phó chuẩn bị nội dung phát biểu tham luận tại Hội nghị).

2. Thời gian và địa điểm

- Thời gian họp 01 buổi, vào lúc 07 giờ 30 phút, ngày 02 tháng 10 năm 2020 (thứ Sáu). Đề nghị các thành phần tham dự có mặt trước 15 phút để ổn định công tác tổ chức.

- Địa điểm: Hội trường Thanh tra tỉnh, số 16A4, đường Cách Mạng tháng 8, Khu phố 1, Phường 1, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

3. Nội dung Hội nghị

- Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2020;

- Ý kiến thảo luận của các thành phần dự họp;

- Kết luận của Lãnh đạo Thanh tra tỉnh.

4. Phân công thực hiện

4.1. Văn phòng Thanh tra tỉnh chuẩn bị báo cáo tóm tắt, chuẩn bị hội trường, phục vụ Hội nghị.

4.2. Đề nghị tất cả Thanh tra các huyện, thị xã, thành phố, sở, ngành nghiên cứu báo cáo, tài liệu (kèm theo), đồng thời chuẩn bị ý kiến phát biểu tập trung vào các nội dung sau:

- Tiến độ thực hiện các cuộc thanh tra theo kế hoạch được phê duyệt, chất lượng các cuộc thanh tra; công tác nắm tình hình chuẩn bị xây dựng kế hoạch thanh tra năm 2021.

- Việc tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch xã, phường, thị trấn; tình hình khiếu nại đông người; vì sao việc giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền còn quá hạn nhiều. Riêng Ban Tiếp công dân tỉnh, Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường cần tập trung làm rõ việc tham mưu cho UBND tỉnh giải quyết khiếu nại còn quá hạn nhiều.

 

- Việc triển khai và nhập liệu vào hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại tố cáo của Thanh tra Chính phủ tại ngành, địa phương mình, những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị.

4.3. Các phòng nghiệp vụ thuộc Thanh tra tỉnh theo lĩnh vực phân công, phát biểu về công tác kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ thanh tra và tổng hợp theo các nội dung tại 4.2.

* Lưu ý: Các đơn vị chuẩn bị nội dung phát biểu, không báo cáo lại kết quả đạt được, chỉ nêu những kinh nghiệm hay, những hạn chế và nguyên nhân, khó khăn, vướng mắc và kiến nghị, đề xuất (thời gian không quá 7 phút).

Tài liệu phục vụ Hội nghị: Được gửi đến tài khoản Egov theo thành phần tham dự Hội nghị và đăng trên Trang Thông tin điện tử Thanh tra tỉnh (địa chỉ http://thanhtratinh.tayninh.gov.vn)

Đề nghị các đơn vị tham dự họp đúng thành phần, thời gian và chuẩn bị kỹ nội dung phát biểu./.


         File kèm theo:

         Giay moi hop giao ban quy III_29092020_Signed.pdf

         BC_330_17092020_bc.signed.pdf

         TaiLieuHopGiaoBan.rar

         

K.Tiến

Phát hành phim hướng dẫn nhập liệu phần mềm Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về tiếp công dân, Khiếu nại tố cáo của Thanh tra Chính phủKết quả thanh tra; Hoạt động ngành Thanh traTinLê Văn LịnhPhát hành phim hướng dẫn nhập liệu phần mềm Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về tiếp công dân, Khiếu nại tố cáo của Thanh tra Chính phủ/PublishingImages/2020-09/CSDLQG_KNTC_01092020_Key_11092020021841.png
Tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh tại Công văn số 674/UBND-TD ngày 8/4/2019 về việc tăng cường sử dụng phần mềm Cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo của Thanh tra Chính phủ.
8/14/2020 3:00 AMYesĐã ban hành


          Qua thời gian triển khai sử dụng phần mềm của Thanh tra Chính phủ vẫn chưa đạt được hiệu quả do nhiều nguyên nhân như: Cán bộ công chức luân chuyển thường xuyên, nghỉ hưu, nghỉ việc v.v…. Dẫn đến việc nhập liệu phần mềm không thường xuyên, số liệu báo cáo trên phần mềm chưa đồng bộ với báo cáo giấy.

          Để tăng cường ứng dụng Công nghệ thông tin trong quản lý, khai thác cơ sở  dữ liệu quốc gia về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo. Thanh tra tỉnh đã xây dựng phim hướng dẫn chi tiết cách sử dụng phần mềm tại cấp xã, phường, thị trấn.

          Đường dẫn phim hướng dẫn: https://www.youtube.com/watch?v=wFQHd-DWSt8&list=PLhALo6_Ccjld9YkIGMMq6T9FLu9fac_rI&index=5

          Đề nghị Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Thanh tra các sở, ngành, huyện, thị xã, thành phố quan tâm, chỉ đạo sâu sát việc sử dụng phần mềm, phân công trách nhiệm cụ thể cho cơ quan, đơn vị, vị trí liên quan tham mưu thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ, khi có khó khăn, vướng mắc kịp thời thông tin về Thanh tra tỉnh để hướng dẫn, thống nhất thực hiện. 


CSDLQG_KNTC_01092020.png

V.L

Kết luận thanh tra số 02/KL-TTr ngày 04/6/2020 của Chánh Thanh tra tỉnh Tây Ninh về thanh tra việc sử dụng quỹ bảo hiểm y tế, mua sắm trang thiết bị y tế và vật tư y tế, đấu thầu thuốc chữa bệnh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.Kết quả thanh tra; Phòng chống tham nhũng; Hoạt động ngành Thanh traTinHoàng Phương NamKết luận thanh tra số 02/KL-TTr ngày 04/6/2020 của Chánh Thanh tra tỉnh Tây Ninh về thanh tra việc sử dụng quỹ bảo hiểm y tế, mua sắm trang thiết bị y tế và vật tư y tế, đấu thầu thuốc chữa bệnh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh./Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 04/6/2020, Chánh Thanh tra tỉnh Tây Ninh đã ký ban hành Kết luận thanh tra số 02/KL-TTr về thanh tra việc sử dụng quỹ bảo hiểm y tế, mua sắm trang thiết bị y tế và vật tư y tế, đấu thầu thuốc chữa bệnh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Kết luận thanh tra đã chỉ ra những thiếu sót, sai phạm trong việc sử dụng quỹ bảo hiểm y tế, mua sắm trang thiết bị y tế và vật tư y tế như:
8/3/2020 11:00 PMYesĐã ban hành

Cơ quan Bảo hiểm xã hội đã thanh toán sai cho các bệnh viện, trung tâm y tế, cơ sở khám chữa bệnh tiền giường điều trị nội trú theo số giường kê khai hàng năm cao hơn số giường kế hoạch theo quy mô hoạt động được duyệt khi chưa có sự thẩm định, phê duyệt đảm bảo tiêu chuẩn, quy cách và cho phép của cơ quan có thẩm quyền số tiền trong giai đoạn từ năm 2014 đến tháng 9/2019 là 9.031.873.500đ; một số cơ sở khám chữa bệnh có số trường hợp bệnh nhân giảm bệnh, khỏi bệnh được xuất viện nhưng bệnh viện lại tính cộng 1 vào thanh toán ngày giường điều trị dẫn đến số tiền chênh lệch sai là 124.433.057đ; cơ sở khám chữa bệnh thanh toán tiền ngày giường sai đơn giá với số tiền 39.209.900đ; các trường hợp người bệnh đến cơ sở KCB lấy thuốc, rửa vết thương, không qua khám bệnh nhưng các cơ sở KCB thu chi phí công khám đối với người bệnh với số tiền 39.017.275đ.

Bảo hiểm xã hội tỉnh trong thực hiện Quy chế chi tiêu nội bộ, chứng từ thanh toán chưa đúng quy định sai như: chi phụ cấp độc hại máy tính cho tất cả viên chức số tiền 539.811.662đ; chi bù tiền ăn bằng tiền mặt cho đối tượng hưởng lương từ ngân sách số tiền 364.381.640đ. Bảo hiểm xã hội huyện Tân Biên thực hiện chi tiền làm thêm giờ sai 9.877.420đ. Tiền chênh lệch xuất toán cùng chi trả của bệnh nhân (20%) trong dữ liệu 79b, 80b sau khi đã được Bảo hiểm xã hội tỉnh tỉnh xuất toán phần bảo hiểm y tế chi trả từ năm 2017 đến hết tháng 6 năm 2019 chưa được các cơ sở khám chữa bệnh hoàn trả cho bệnh nhân 4.001.628.037đ.

Công tác mua sắm trang thiết bị y tế, vật tư y tế: Trung tâm Y tế thành phố Tây Ninh xây dựng kế hoạch mua sắm vật tư y tế không bám sát tình hình sử dụng của năm trước để dự trù kế hoạch mua trong năm sau dẫn đến việc xây dựng kế hoạch mua sắm chưa sát thực tế sử dụng (tỉ lệ mua sắm thực tế chỉ thực hiện từ 30%-59% so với giá trị trúng thầu); Trung tâm Y tế huyện Gò Dầu biên bản mở thầu không có chữ ký xác nhận của các nhà thầu là chưa đúng quy định tại điểm c khoản 4 Điều 14 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; một số thành viên Tổ chuyên gia xét thầu không có chứng chỉ đào tạo về đấu thầu là không đảm bảo theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 116 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Trung tâm Y tế huyện Châu Thành thực hiện chuyển giao đơn vị cung cấp khi không thực hiện chấm dứt hợp đồng với nhà thầu cũ, không có hồ sơ liên quan đến lựa chọn nhà thầu mới là chưa đúng theo quy định tại khoản 11 Điều 117 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu…Xuất xứ hàng hóa theo biên bản giao nhận sai so với kết quả lựa chọn nhà thầu, hợp đồng tại Trung tâm Y tế huyện Châu Thành, Trảng Bàng là không đúng theo quy định tại Điều 34 Luật Thương mại năm 2005.

Tóm lại: tổng giá trị sai phạm trong việc quản lý, sử dụng BHYT phát hiện qua thanh tra 10.148.604.454đ và do BHXH tỉnh xuất toán nhưng cơ sở KCB chưa hoàn trả cho bệnh nhân là 4.001.628.037đ.

Những sai phạm trên, Thanh tra tỉnh đã quyết định xử lý thu hồi tiền nộp tài khoản tạm giữ, đồng thời kiến nghị các cơ quan, tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm của các tập thể và các cá nhân có liên quan để xảy ra sai phạm trong quản lý sử dụng, kinh phí sai quy định; kiến nghị BHXH Việt nam tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với Giám đốc BHXH tỉnh Tây Ninh; kiến nghị Thanh tra Chính phủ kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét sửa đổi các quy định pháp luật còn bất cập, gây khó khăn trong khám chữa bệnh, thanh quyết toán chi phí BHYT; việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ của BHXH Việt Nam có nhiều nội dung không đúng tiêu chuẩn, định mức, chế độ của Nhà nước./.


P.Nam


Kết luận thanh tra số 04/KL-TTr ngày 18/6/2020 của Chánh Thanh tra tỉnh Tây Ninh về thanh tra việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ đối với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Tây NinhHoạt động ngành Thanh tra; Kết quả thanh tra; Phòng chống tham nhũngTinHoàng Phương NamKết luận thanh tra số 04/KL-TTr ngày 18/6/2020 của Chánh Thanh tra tỉnh Tây Ninh về thanh tra việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ đối với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Tây Ninh/PublishingImages/2020-04/ThongBao_24032020_Key_07042020222039.jpg
Ngày 18/6/2020, Chánh Thanh tra tỉnh Tây Ninh đã ký ban hành Kết luận thanh tra số 04/KL-TTr về thanh tra việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ đối với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Tây Ninh. Kết luận thanh tra đã chỉ ra những thiếu sót, sai phạm trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ đối với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Tây Ninh như:
8/3/2020 11:00 PMYesĐã ban hành

          1. Trong thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của chủ đầu tư: Ban QLDA tỉnh quản lý đầu tư xây dựng chưa chặt chẽ, để xảy ra một số sai sót trong công tác lập thiết kế - dự toán, thẩm tra, thẩm định, giám sát, thi công, thanh, quyết toán các công trình thực hiện chưa đảm bảo quy định, cụ thể:

          - Đối với công tác lập thiết kế - dự toán: có 10/15 công trình áp dụng sai định mức dự toán xây dựng theo Quyết định số 1173/QĐ-BXD ngày 26/12/2012 của Bộ Xây dựng phần điện, nước, tính thừa khối lượng đào móng, bê tông móng, bê tông xà dầm, giằng, sàn mái, ván khuôn gỗ, xây tường gạch ống 8x8x19, diện tích trát, bả, sơn tường…đã làm tăng giá trị dự toán được duyệt với giá trị 507.241.000 đồng là thực hiện chưa đúng theo quy định tại Điều 9 Nghị định 112/2009/NĐ-CP ngày 14/02/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình và Điều 9 Nghị định 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

          - Đối với công tác thẩm tra, thẩm định phê duyệt thiết kế, dự toán: các đơn vị thẩm tra, thẩm định hồ sơ thiết kế - dự toán không phát hiện những bất hợp lý về khối lượng làm tăng giá trị dự toán được duyệt 507.241.000 đồng là thực hiện chưa đảm bảo theo quy định tại khoản 1 Điều 10 Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/02/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình và khoản 2 Điều 10 Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

          - Đối với việc thi công, giám sát, quản lý khối lượng, chất lượng và nghiệm thu thanh, quyết toán: các đơn vị có liên quan thiếu kiểm tra, giám sát còn để xảy ra sai sót, cụ thể trong 15 công trình được thanh tra có 9/15 công trình có sai phạm với tổng giá trị 295.827.000 đồng, trong đó: sai do đơn vị thi công thi công thiếu khối lượng 11.630.000 đồng, sai do đơn vị thi công quyết toán thừa khối lượng mà đơn vị lập dự toán tính thừa 284.197.000 đồng là thực hiện không đúng theo quy định tại Điều 33 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng và Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/05/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.

- Công tác quản lý giá trị bảo hành công trình: có 42 công trình giữ lại không đủ giá trị bảo hành theo mức tối thiểu là chưa đúng theo quy định tại khoản 7 Điều 35 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.

          2. Công tác quản lý tài chính: Ban QLDA tỉnh sử dụng số tiền bán hồ sơ thầu để chi đăng báo đấu thầu với số tiền 30.775.000 đồng, chi bồi dưỡng mở thầu số tiền 39.100.000 đồng là chưa đúng các mục chi theo quy định tại khoản 2 Điều 7 Thông tư số 190/2015/TT-BTC ngày 17/11/2015 của Bộ Tài chính quy định về quản lý, sử dụng chi phí trong quá trình lựa chọn nhà thầu các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ.

          * Tóm lại, việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban QLDA tỉnh trong thời kỳ thanh tra còn để xảy ra sai phạm trong công tác quản lý đầu tư xây dựng trong lập, phê duyệt dự toán số tiền 507.241.000 đồng, sai trong thi công, giám sát, quản lý khối lượng, chất lượng và nghiệm thu thanh, quyết toán số tiền 295.827.000 đồng (sai do đơn vị thi công thi công thiếu khối lượng 11.630.000 đồng, sai do đơn vị thi công quyết toán thừa khối lượng mà đơn vị lập dự toán tính thừa 284.197.000 đồng), sai trong quản lý tài chính số tiền 69.875.000 đồng.

          Những sai phạm trên, Thanh tra tỉnh đã quyết định xử lý thu hồi tiền sai phạm nộp ngân sách nhà nước, đồng thời kiến nghị Giám đốc Ban QLDA tỉnh tổ chức kiểm điểm trách nhiệm tập thể và cá nhân có liên quan để xảy ra những sai phạm, có biện pháp khắc phục, chấn chỉnh không để tiếp tục xảy ra sai phạm tương tự trong thời gian tới. Qua đó cũng kiến nghị Sở Xây dựng chỉ đạo bộ phận chuyên môn chấn chỉnh, khắc phục trong thực hiện công tác thẩm định thiết kế - dự toán các công trình xây dựng cơ bản; xử phạt vi phạm hành đối với dự án, công trình còn thời hiệu xử phạt hành chính theo Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 của Chính phủ về Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng… đối với các đơn vị: tư vấn lập thiết kế - dự toán, đơn vị thẩm tra và đơn vị thi công đã vi phạm trong thực hiện đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp cải tạo trụ sở Sở Giáo dục và Đào tạo. Kiến nghị Sở Tài chính có văn bản hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, chủ đầu tư trong việc quản lý, sử dụng nguồn thu từ việc bán hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu theo Thông tư số 190/2015/TT-BTC ngày 17/11/2015 của Bộ Tài chính quy định về quản lý, sử dụng chi phí trong quá trình lựa chọn nhà thầu các dự án sử dụng vốn Ngân sách Nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ./.


P.Nam

Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 của ngành Thanh traKết quả thanh tra; Hoạt động ngành Thanh tra; Triển khai thanh traTinHuỳnh Thị Kim TiếnHội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 của ngành Thanh tra/PublishingImages/2020-08/HoiNghi22072020_Key_04082020224957.png
Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 của ngành Thanh tra
7/28/2020 11:00 PMYesĐã ban hành

          Ngày 22/7/2020, tại Hà Nội, Thanh tra Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 của ngành Thanh tra. Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; đồng chí Lê Minh Khái, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ và các Phó Tổng Thanh tra Chính phủ cùng đại diện lãnh đạo một số cơ quan Trung ương, thanh tra các bộ, ngành và điểm cầu trực tuyến tại các tỉnh, thành phố trực thuộc TW. Tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Tây Ninh có đồng chí Trần Văn Minh trí, Tỉnh ủy viên, Chánh Thanh tra tỉnh cùng đại diện lãnh đạo Ban tiếp công dân tỉnh, thanh tra các sở, huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh; lãnh đạo, trưởng, phó các phòng nghiệp vụ Thanh tra tỉnh.

HoiNghi22072020.png

Điểm cầu tỉnh Tây Ninh

          Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Trần Ngọc Liêm, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ thông qua báo cáo tóm tắt công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 của ngành Thanh tra, các ý kiến thảo luận chia sẻ kinh nghiệm, những khó khăn, vướng mắc, đề xuất kiến nghị trong công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

Phát biểu chỉ đạo, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đánh giá Thanh tra Chính phủ và ngành Thanh tra đạt được một số kết quả tích cực. Bên cạch đó, Phó Thủ tướng cũng chỉ rõ mặt còn hạn chế như: nhiều cuộc thanh tra triển khai còn chậm so với kế hoạch; một số cuộc thanh tra kéo dài, công tác đôn đốc, xử lý về thanh tra còn hạn chế; công tác tiếp công dân định kỳ của thủ trưởng đã có chuyển biến nhưng chưa thường xuyên; việc kiểm tra, đôn đốc thực hiện tiếp công dân và xử lý đơn thư hiệu quả chưa cao; công tác phòng, chống tham nhũng, tuyên truyền, quán triệt pháp luật về phòng, chống tham nhũng có nhiều cố gắng nhưng còn hạn chế. Đồng thời, yêu cầu 06 tháng cuối năm 2020, ngành Thanh tra cần thực hiện các nhiệm vụ sau: Bám sát các yêu cầu, chỉ đạo về việc hỗ trợ các doanh nghiệp phục hồi sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy khôi phục, phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19, rà soát việc triển khai kế hoạch thanh tra trong 6 tháng đầu năm và đề xuất điều chỉnh, triển khai kế hoạch 6 tháng cuối năm. Tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện nghiêm túc trách nhiệm tiếp công dân định kỳ của thủ trưởng các cấp, các ngành. Tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong ngành Thanh tra; chú trọng bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ; quán triệt ý thức, trách nhiệm cho cán bộ; xây dựng ngành Thanh tra tiếp tục phát triển, ngày càng đáp ứng tốt hơn yêu cầu của quản lý nhà nước và với niềm tin của Đảng, Nhà nước và Nhân dân

Tại Hội nghị, Thanh tra Chính phủ cũng đã công bố Quyết định tặng Huân Chương Lao động hạng Nhì cho Viện Chiến lược  và Khoa học Thanh tra; Huân chương Lao động hạng Ba cho 03 cá nhân; Cờ Thi đua Chính phủ cho 03 tập thể và Bằng khen Thủ tướng cho 02 tập thể và 09 cá nhân thuộc TTCP./.


K.Tiến


Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020Hoạt động ngành Thanh tra; Kết quả thanh tra; Triển khai thanh traTinLê Văn LịnhHội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020/PublishingImages/2020-07/TTVC_19062020_Key_01072020145332.jpg
Sáng ngày 19 tháng 6 năm 2020, Thanh tra tỉnh Tây Ninh tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 với thanh tra các sở, huyện, thành phố để đánh giá những thuận lợi, khó khăn trong việc triển khai thực hiện kế hoạch công tác thanh tra năm 2020.
7/22/2020 3:00 PMYesĐã ban hành

         Chủ trì Hội nghị, đồng chí Trần Văn Minh Trí, Chánh Thanh tra tỉnh nêu những vấn đề trọng tâm cần thảo luận cụ thể: Công tác triển khai thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch được phê duyệt, những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch và đột xuất; trao đổi nghiệp vụ về công tác xây dựng kết luận thanh tra hành chính; công tác phòng, chống tham nhũng; công tác tham mưu, chấp hành chế độ báo cáo theo Thông tư số 03/2013/TT-CP và thực hiện nhập liệu vào phần mềm cơ sở dữ liệu quốc gia của Thanh tra Chính phủ; công tác xây dựng ngành.

 Trong đó tập trung báo cáo rõ tình hình khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch và đột xuất và công tác tham mưu, chấp hành chế độ báo cáo theo Thông tư số 03/2013/TT-CP và thực hiện nhập liệu vào phần mềm cơ sở dữ liệu quốc gia của Thanh tra Chính phủ.

         Lần lượt các đồng chí là lãnh đạo Thanh tra các sở, huyện, thành phố, đã nêu lên những thuận lợi, khó khăn và vướng mắc, những kinh nghiệm trong quá trình triển khai thực hiện  nhiệm vụ; các đồng chí là Lãnh đạo, trưởng phó các phòng thuộc Thanh tra tỉnh đã có ý kiến trao đổi, chia sẽ kinh nghiệm liên quan vấn đề trọng tâm cần được thống nhất, quyết tâm thực hiện trong thời gian tới.

         Trong hội nghị đã trao quyết định Thanh tra viên cho 05 đồng chí, quyết định Thanh tra viên chính cho 09 đồng chí.

         Một số hình ảnh trong Hội nghị.

TTV_19062020.jpg

Trao quyết định Thanh tra viên

TTVC_19062020.jpg

Trao quyết định Thanh tra viên

V.L

Giấy mời dự Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu nămHoạt động ngành Thanh tra; Triển khai thanh traTinHuỳnh Thị Kim TiếnGiấy mời dự Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm/PublishingImages/2020-06/ThuMoi_15062020_Key_17062020153722.jpg
Thực hiện Công văn số 1174/TTCP-VP ngày 17/7/2020 của Thanh tra Chính phủ về việc mời dự Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020 của ngành Thanh tra.
7/21/2020 10:00 AMYesĐã ban hành

         Thanh tra tỉnh trân trọng kính mời tham dự Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020 của ngành Thanh tra, cụ thể như sau:

         I. Thành phần tham dự tại điểm cầu tỉnh Tây Ninh

         - Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì điểm cầu của tỉnh;

         - Lãnh đạo Thanh tra tỉnh;

         - Lãnh đạo các phòng thuộc Thanh tra tỉnh;

         - Trưởng Ban Tiếp công dân tỉnh;

         - Chánh Thanh tra các sở, huyện, thị xã, thành phố.

         - Báo Tây Ninh, Đài Truyền hình Tây Ninh.

         II. Thời gian, địa điểm 

         1. Thời gian: Vào lúc 8 giờ 00 phút,  ngày 22/7/2020 (thứ Tư).

         2. Địa điểm:  Hội trường UBND tỉnh.

         Tài liệu sẽ gửi đến thành phần dự họp qua eGov sau.

         Đề nghị các đồng chí sắp xếp đến dự đầy đủ, đúng thành phần, thời gian để Hội nghị đạt kết quả./.

         (Các đại biểu ngành Thanh tra tham dự Hội nghị mặc trang phục ngành; có mặt 07h45 phút)

         

         Tài liệu dự họp:

         Giay moi 16 truc tuyen 6T 2020_Signed.pdf

         BC.HNSK6T.2020.CT.20.7.pdf

         CTr.HNSK6T.2020.CT.20.7.pdf

         

K.Tiến

Hội nghị Điển hình tiên tiến Ngành Thanh tra Tây Ninh giai đoạn 2015-2020Hoạt động ngành Thanh tra; Kết quả thanh traTinLê Văn LịnhHội nghị Điển hình tiên tiến Ngành Thanh tra Tây Ninh giai đoạn 2015-2020/PublishingImages/2020-07/HNDTTT_26062020_04_Key_01072020150125.jpg
Sáng ngày 26 tháng 6 năm 2020, Thanh tra tỉnh Tây Ninh tổ chức Hội nghị Điển hình tiên tiến Ngành Thanh tra Tây Ninh giai đoạn 2015-2020, tham dự Hội nghị có các đồng chí là lãnh đạo Thanh tra tỉnh, đại diện lãnh đạo thanh tra các sở, huyện, thị xã, thành phố và toàn thể công chức và người lao động Thanh tra tỉnh.
6/30/2020 3:00 PMYesĐã ban hành

          Công tác thi đua, khen thưởng luôn được Chi ủy, lãnh đạo cơ quan, đoàn thể quan tâm chỉ đạo, phối hợp thực hiện. Qua 5 năm, từng bước  chuyển biến cả về nội dung, hình thức, đi vào chiều sâu, thực chất và đạt nhiều kết quả cao. Các văn bản liên quan về thi đua khen thưởng đã được triển khai đầy đủ, kịp thời đến toàn thể CCNLĐ ngành thanh tra.

          Hàng năm Thanh tra tỉnh chủ yếu tham gia 2 phong trào thi đua do ngành và địa phương phát động (Cụm Thanh tra các tỉnh miền Đông Nam Bộ do Thanh tra Chính phủ phát động và Khối Tham mưu - Tổng hợp do UBND tỉnh phát động), đồng thời theo dõi, hướng dẫn thi đua Khối Thanh tra các huyện, thị xã, thành phố.

          Qua 5 năm toàn ngành Thanh tra có 49 lượt tập thể, 93 lượt cá nhân được khen thưởng, cụ thể như sau:

          + Huân chương Lao động hạng Nhì: 01 cá nhân;

          + Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Thanh tra": 57 cá nhân;

          + Bằng khen Chủ tịch UBND tỉnh: 32 lượt tập thể và 24 lượt cá nhân

          + Bằng khen thủ trưởng Bộ, ngành, đoàn thể TW: 17 lượt tập thể và 11 lượt cá nhân.

          Riêng Thanh tra tỉnh qua 5 năm đạt các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng như sau:

          + Danh hiệu thi đua:

          1. Cờ: 3 (01 của Thủ tướng Chính phủ; 01 của Thanh tra Chính; 01 của UBND tỉnh);

          2. Tập thể Lao động xuất sắc: 8;

          3. Tập thể Lao động tiên tiến: 18;

          4. Chiến sĩ thi đua cơ sở: 11 lượt người.

          + Hình thức khen thưởng:

          1. Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Thanh tra": 07 cá nhân; 

          2. Bằng khen cho cá nhân: 7;

          3. Bằng khen cho các phòng thuộc Thanh tra tỉnh: 4 (2 của Tổng Thanh tra Chính phủ; 2 Chủ tịch UBND tỉnh);    

          4. Bằng khen cho cơ quan Thanh tra tỉnh: 12 (3 Tổng Thanh tra Chính phủ; 9 của Chủ tịch UBND tỉnh).

 

         Một số hình ảnh trong Hội nghị.

HNDTTT_26062020_01.jpg

Tặng hoa chúc mừng Hội nghị

HNDTTT_26062020_03.jpg

Chương trình văn nghệ

HNDTTT_26062020_02.jpg

Quang cảnh hội nghị

V.L

THANH TRA TỈNH CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH THANH TRA TẠI BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ TỈNH TÂY NINHHoạt động ngành Thanh tra; Triển khai thanh traTinTHANH TRA TỈNH CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH THANH TRA TẠI BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ TỈNH TÂY NINH/PublishingImages/2020-06/265062020_BQLKKT_Key_29062020060119.jpg
Thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2020 được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt, sáng ngày 25/6/2020, tại Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Tây Ninh, ông Lê Văn Tẳng – Phó Chánh Thanh tra tỉnh đã có buổi làm việc với Lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh và các phòng ban có liên quan để công bố Quyết định thanh tra số 67/QĐ-TTr ngày 17/6/2020 của Chánh Thanh tra tỉnh Tây Ninh. Cùng tham gia buổi công bố có thành viên Đoàn thanh tra, tổ Giám sát của Thanh tra tỉnh.
6/26/2020 6:00 AMYesĐã ban hành

         Tại đây, ông Đỗ Minh Thương- Trưởng Đoàn thanh tra đã công bố quyết định thanh tra của Thanh tra tỉnh Tây Ninh về thanh tra việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ đối với Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Tây Ninh, phổ biến tóm tắt mục đích, yêu cầu, nội dung cuộc thanh tra; nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng Đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra (theo Điều 46, 47 của Luật Thanh tra năm 2010); quyền và nghĩa vụ của đối tượng thanh tra (theo Điều 57, 58 của Luật Thanh tra năm 2010); thống nhất lịch làm việc với cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

         Phó Chánh Thanh tra tỉnh ông Lê Văn Tẳng đề nghị Lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh chỉ đạo các phòng ban có liên quan phối hợp, thực hiện đầy đủ các yêu cầu của Đoàn thanh tra theo đúng quyền hạn và trách nhiệm của mình trong quá trình tiến hành thanh tra.

         Thời gian thanh tra là 45 ngày./.

         Hình ảnh liên quan

265062020_BQLKKT.jpg

P.Nam

THANH TRA TỈNH CÔNG KHAI KẾT LUẬN THANH TRA TẠI BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TỈNH TÂY NINHHoạt động ngành Thanh tra; Kết quả thanh traTinHoàng Phương NamTHANH TRA TỈNH CÔNG KHAI KẾT LUẬN THANH TRA TẠI BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TỈNH TÂY NINH/PublishingImages/2020-06/22062020_CongBoKL_04_Key_29062020055221.jpg
Chiều ngày 22/6/2020, tại trụ sở Ban QLDA ĐTXD tỉnh, ông Lê Văn Tẳng – Phó Chánh Thanh tra tỉnh Tây Ninh đã có buổi làm việc với lãnh đạo Ban QLDA ĐTXD tỉnh để thực hiện công khai Kết luận thanh tra số 04/KL-TTr ngày 18/6/2020 của Chánh Thanh tra tỉnh về việc thanh tra việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ đối với Ban QLDA ĐTXD tỉnh Tây Ninh.
6/25/2020 6:00 AMYesĐã ban hành

         Tại đây, ông Đỗ Minh Thương – Trưởng đoàn thanh tra, đại diện cơ quan tiến hành thanh tra nêu toàn văn nội dung Kết luận thanh tra số 04/KL-TTr ngày 18/6/2020 của Chánh Thanh tra tỉnh Tây Ninh.

         Sau khi công bố Kết luận thanh tra, ông Lê Ngọc Ẩn - Giám đốc Ban QLDA ĐTXD tỉnh thống nhất các nội dung theo kết luận thanh tra đã nêu và sẽ thực hiện khắc phục các hạn chế, thiếu sót đã được chỉ ra để công tác quản lý của đơn vị ngày một tốt hơn./.

         Hình ảnh liên quan

22062020_CongBoKL_04.jpg


P.Nam

Thư mời Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.Hoạt động ngành Thanh tra; Lịch tiếp công dân; Triển khai thanh traTinThư mời Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020./PublishingImages/2020-06/ThuMoi_15062020_Key_17062020153722.jpg
Thực hiện Kế hoạch công tác thanh tra năm 2020 của ngành Thanh tra, Thanh tra tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.
6/16/2020 4:00 PMYesĐã ban hành

1. Thành phần dự họp, kính mời

- Lãnh đạo Thanh tra tỉnh;

- Lãnh đạo các phòng thuộc Thanh tra tỉnh;

- Lãnh đạo Ban Tiếp công dân tỉnh;

- Chánh Thanh tra các sở, huyện, thị xã, thành phố (trường hợp do bận đột xuất không tham dự được, phải báo cáo xin phép Chánh Thanh tra tỉnh, đồng thời giao cho cấp phó chuẩn bị nội dung phát biểu tham luận tại Hội nghị).

2. Thời gian và địa điểm

- Thời gian: 01 buổi, vào lúc 7 giờ 30 phút, ngày 19 tháng 6 năm 2020 (thứ Sáu). Đề nghị các thành phần tham dự có mặt trước 7 giờ 25 phút để ổn định công tác tổ chức.

- Địa điểm: Hội trường Thanh tra tỉnh, số 16A4, đường Cách Mạng tháng 8, Khu phố 1, Phường 1, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

3. Nội dung Hội nghị

- Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020;

- Tham luận của thanh tra các sở, ban, ngành, các huyện, thị xã, thành phố, các phòng thuộc Thanh tra tỉnh;

- Kết luận của Lãnh đạo Thanh tra tỉnh.

4. Phân công thực hiện

4.1. Văn phòng Thanh tra tỉnh chuẩn bị báo cáo tóm tắt, chuẩn bị hội trường, phục vụ Hội nghị.

4.2. Đề nghị Thanh tra các huyện, thị xã, thành phố, sở nghiên cứu báo cáo kết quả (kèm theo), đồng thời chuẩn bị ý kiến phát biểu tập trung vào các nội dung sau:

- Công tác triển khai thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch được phê duyệt;

- Việc triển khai và nhập liệu vào hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại tố cáo của Thanh tra Chính phủ tại sở, ngành, địa phương mình; những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị.

- Riêng Ban Tiếp công dân tỉnh, Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường, ngoài nội dung báo cáo việc triển khai, nhập liệu vào hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại tố cáo, cần tập trung làm rõ việc tham mưu cho UBND tỉnh ban hành quyết định giải quyết lần 2 có bảo đảm thời hạn theo quy định không.

4.3. Các phòng nghiệp vụ thuộc Thanh tra tỉnh theo lĩnh vực phân công, tham luận về công tác thanh tra hành chính; Công tác tham mưu về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Công tác kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ thanh tra; Công tác phòng, chống tham nhũng;

* Lưu ý: Các đơn vị chuẩn bị nội dung phát biểu, không báo cáo lại kết quả đạt được, chỉ nêu những kinh nghiệm hay, những tồn tại, khó khăn, vướng mắc và kiến nghị, đề xuất, thời gian không quá 7 phút.

Tài liệu phục vụ Hội nghị: Được gửi đến tài khoản Egov theo thành phần tham dự Hội nghị và đăng trên Trang Thông tin điện tử Thanh tra tỉnh (địa chỉ http://thanhtratinh.tayninh.gov.vn)

Đề nghị các đơn vị tham dự họp đúng thành phần, thời gian và chuẩn bị kỹ nội dung phát biểu./.

(các thành phần dự hội nghị mặc trang phục ngành theo quy định)


        Tài liệu họp: TaiLieuHop_ThuTu19062020.rar
HỘI NGHỊ SƠ KẾT THI ĐUA 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020  CỦA CỤM THANH TRA CÁC TỈNH MIỀN ĐÔNG NAM BỘKết quả thanh tra; Triển khai thanh tra; Hoạt động ngành Thanh traTinHồ Cương HâyHỘI NGHỊ SƠ KẾT THI ĐUA 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020  CỦA CỤM THANH TRA CÁC TỈNH MIỀN ĐÔNG NAM BỘ/PublishingImages/2020-06/SoKet_Cum_12062020_Key_22062020072649.jpg
Ngày 12 tháng 6 năm 2020 tại Thanh tra tỉnh Bình Dương, Cụm Thi đua Thanh tra các tỉnh miền Đông Nam Bộ (Tây Ninh, Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước và Bình Thuận) tổ chức Hội nghị Sơ kết thi đua 6 tháng đầu năm 2020. 
6/15/2020 8:00 AMYesĐã ban hành

         Thành phần tham dự gồm lãnh đạo và công chức phụ trách thi đua, khen thưởng của Thanh tra các tỉnh. Đại diện Cục III Thanh tra Chính phủ có ông Nguyễn Văn Cảnh, Phó Cục trưởng Cục III tham dự.

        Hội nghị do ông Trần Văn Minh Trí, Chánh Thanh tra tỉnh Tây Ninh (Cụm trưởng) chủ trì. Sau khi nghe ông Trần Xuân Lâm, Phó Chánh Thanh tra tỉnh Bình Dương (Cụm phó) thông qua dự thảo Báo cáo công tác thi đua 6 tháng đầu năm 2020, Hội nghị thảo luận nhất trí cao với dự thảo Báo cáo, bên cạnh đó có nhiều ý kiến chia sẻ kinh nghiệm về đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng theo Bộ chỉ số của Thanh tra Chính phủ; xác định đối tượng khiếu nại hành chính theo quy định của Luật Khiếu nại, nhằm góp phần nâng cao hiệu quả công tác trong Cụm X.

         Ông Nguyễn Văn Cảnh, Phó Cục trưởng Cục III phát biểu 4 vấn đề liên quan đến công tác trong ngành tra, đặc biệt về Bộ chỉ số phòng, chống tham nhũng của Thanh tra Chính phủ và tình hình tập huấn trong hoạt động thanh tra.

                             

SoKet_Cum_12062020.jpg 

Cụm trưởng phát biểu tại Hội nghị (toàn cảnh)

C.Hây

THANH TRA TỈNH CÔNG BỐ KẾT LUẬN THANH TRA VIỆC SỬ DỤNG QUỸ BẢO HIỂM Y TẾ, MUA SẮM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VÀ VẬT TƯ Y TẾ, ĐẤU THẦU THUỐC CHỮA BỆNH.Kết quả thanh tra; Hoạt động ngành Thanh tra; Phòng chống tham nhũngTinHoàng Phương NamTHANH TRA TỈNH CÔNG BỐ KẾT LUẬN THANH TRA VIỆC SỬ DỤNG QUỸ BẢO HIỂM Y TẾ, MUA SẮM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VÀ VẬT TƯ Y TẾ, ĐẤU THẦU THUỐC CHỮA BỆNH./PublishingImages/2020-06/CongBo_12062020_Key_22062020065421.jpg
Vào lúc 14 giờ 00 phút ngày 12/6/2020, tại Sở Y tế tỉnh Tây Ninh, ông Lê Văn Tẳng – Phó Chánh Thanh tra tỉnh Tây Ninh đã có buổi làm việc với đại diện các đơn vị có liên quan để công bố Kết luận thanh tra số 02/KL-TTr ngày 04/6/2020 của Chánh Thanh tra tỉnh về thanh tra việc sử dụng quỹ bảo hiểm y tế, mua sắm trang thiết bị y tế và vật tư y tế, đấu thầu thuốc chữa bệnh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
6/15/2020 7:00 AMYesĐã ban hành

          Tham gia buổi công bố có Giám đốc Sở Y tế ông Hoa Công Hậu, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh ông Nguyễn Văn Huấn, lãnh đạo các phòng, giám đốc các cơ sở khám chữa bệnh thuộc Sở Y tế, lãnh đạo các phòng, Giám đốc BHXH huyện, thành phố, Giám đốc các bệnh viện đa khoa tư nhân và chủ cơ sở khám chữa bệnh tư nhân có liên quan đến thanh toán quỹ bảo hiểm y tế cùng thành viên Đoàn thanh tra.

          Tại đây, ông Đỗ Minh Thương – Trưởng phòng Nghiệp vụ 1 – Thanh tra tỉnh, đại diện cơ quan tiến hành thanh tra đọc toàn văn nội dung Kết luận thanh tra số 02/KL-TTr ngày 04/6/2020 của Chánh Thanh tra tỉnh Tây Ninh.

          Sau khi công bố Kết luận thanh tra số 02/KL-TTr, ông Hoa Công Hậu – Giám đốc Sở Y tế, ông Nguyễn Văn Huấn – Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh ghi nhận các nội dung theo kết luận thanh tra, sẽ chỉ đạo các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện khắc phục các sai phạm và tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm, đồng thời sẽ thực hiện công tác quản lý về sau được tốt hơn./.

          Hình ảnh liên quan

CongBo_12062020.jpg


P.Nam

Nghị định số 19/2020/NĐ-CP: Kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chínhHoạt động ngành Thanh traTinNghị định số 19/2020/NĐ-CP: Kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính/PublishingImages/2020-05/NghiDinhChinhPhu_05052020_Key_05052020072943.jpg
Ngày 12/02, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 19/2020/NĐ-CP kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.
5/5/2020 8:00 AMYesĐã ban hành

          Nghị định này quy định về kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, xử lý kỷ luật người có thẩm quyền, trách nhiệm trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.
          Mục đích kiểm tra nhằm xem xét, đánh giá tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; động viên, khen thưởng cơ quan, tổ chức, cá nhân có thành tích trong việc thực hiện pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; phát hiện những hạn chế, vướng mắc, bất cập, sai sót, vi phạm trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính để kịp thời chấn chỉnh, xử lý, khắc phục.
          Bên cạnh đó, phòng, chống, ngăn chặn các vi phạm trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong việc tổ chức thực hiện, áp dụng pháp luật nhằm bảo đảm hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.
          Đồng thời, phát hiện các quy định chưa thống nhất, đồng bộ hoặc chưa phù hợp với thực tiễn để kịp thời sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc ban hành mới văn bản quy phạm pháp luật về xử lý vi phạm hành chính hoặc các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.
          Việc kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính phải bảo đảm nguyên tắc khách quan, công khai, minh bạch, đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục pháp luật quy định.
          Đồng thời, phải bảo đảm sự phối hợp giữa các cơ quan liên quan, không trùng lặp với hoạt động thanh tra, kiểm tra khác đối với một đơn vị trong cùng thời gian; không gây cản trở, ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của đối tượng được kiểm tra. Kết hợp giữa việc tự kiểm tra của đối tượng được kiểm tra với việc kiểm tra của cơ quan, người có thẩm quyền.
          Kết luận kiểm tra phải được đối tượng được kiểm tra, cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan chấp hành đầy đủ và đúng thời hạn. Các sai phạm, kiến nghị, yêu cầu trong kết luận kiểm tra phải được xử lý kịp thời, nghiêm minh, đúng người, đúng việc và tương ứng với tính chất, mức độ vi phạm. Kết luận kiểm tra phải được người có thẩm quyền kiểm tra theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện.
          Chủ thể có thẩm quyền kiểm tra và đối tượng được kiểm tra được xác định trên cơ sở nguyên tắc của hoạt động quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực và theo địa bàn, lãnh thổ.

          File Nghị định kèm theo: VanBanGoc_ND_19_12022020.signed.pdf


          Trích nguồn: Bộ tư pháp - https://moj.gov.vn/qt/tintuc/Pages/van-ban-chinh-sach-moi.aspx?ItemID=3122

V.L


Ứng dụng Bluezone cảnh báo sớm cho người dùng khi có tiếp xúc với người nhiễm Covid-19Hoạt động ngành Thanh tra; Lịch tiếp công dânTinỨng dụng Bluezone cảnh báo sớm cho người dùng khi có tiếp xúc với người nhiễm Covid-19/PublishingImages/2020-04/Bluezone_29042020_Key_29042020095943.jpg
Nhằm thực hiện tốt Chỉ thị 19/CT-TTg, ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 06/CT-UBND, ngày 25/4/2020 của UBND tỉnh Tây Ninh về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID–19 trong tình hình mới.
4/29/2020 10:00 AMYesĐã ban hành

              ​Hiện nay, "Ứng dụng Bluezone - Khẩu trang điện tử là giải pháp ứng dụng công nghệ Bluetooth năng lượng thấp BLE (Bluetooth low energy). Các smartphone được cài đặt Bluezone có thể giao tiếp với nhau trong khoảng cách 2m, ghi nhận sự tiếp xúc gần). Nếu xuất hiện F0 từ dữ liệu do cơ quan có thẩm quyền nhập vào, hệ thống sẽ gửi đến tất cả các smartphone trong cộng đồng Bluezone. Khi đó, lịch sử tiếp xúc với F0 sẽ được Bluezone trên máy phân tích, so sánh. Nếu có sự trùng khớp, ứng dụng sẽ lập tức cảnh báo cho người dùng có nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Bluezone cũng có thể giúp cảnh báo người thuộc nhóm F2 (tiếp xúc gần với F1)".


              -  Liên kết tải ứng dụng Bluezone – Khẩu trang điện tử:

              Đối với điện thoại sử dụng hệ điều hành Android: Vào tiện ích "CH Play" trên điện thoại -> Nhập từ khóa  "Bluezone" -> Tìm kiếm và cài đặt.

              Đối với điện thoại sử dụng hệ điều hành iOS: Vào tiện ích "App Store" trên điện thoại -> Nhập từ khóa  "Bluezone" -> Tìm kiếm và nhận.

              Tài liệu hướng dẫn cài đặt và sử dụng kèm theo "HuongdanCaidat_SuDung_Bluezone.pdf"


              File tài liệu kèm theo:

              HuongdanCaidat_SuDung_Bluezone.pdf

               CongVanTrienKhaiSuDungPhanMem_Bluezone_Signed.pdf


Bluzone_042020.jpg


VL

Công khai kết quả đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2018Kết quả thanh tra; Phòng chống tham nhũngTinCông khai kết quả đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2018/PublishingImages/2020-04/LogoThanhTra_22042020_Key_22042020211050.jpg
Báo cáo đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2018 (PACA INDEX 2018)
4/22/2020 10:00 PMYesĐã ban hành
          FIle báo cáo kèm theo: Bao cao danh gia PCTN toan quoc 2018 20.4.2020.doc

          Trích nguồn từ Thanh tra chính phủ: http://thanhtra.gov.vn/ct/news/Lists/ThongBao/View_Detail.aspx?ItemId=370
V.L
Văn bản số 580/TTCP-C.IV ngày 22/4/2020 của Thanh tra Chính phủ về việc tăng cường phòng, chống tham nhũngPhòng chống tham nhũng; Hoạt động ngành Thanh traTinVăn bản số 580/TTCP-C.IV ngày 22/4/2020 của Thanh tra Chính phủ về việc tăng cường phòng, chống tham nhũng/PublishingImages/2020-04/LogoThanhTra_22042020_Key_22042020211050.jpg
Tăng cường phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong ngành thanh tra; đánh giá thực trạng, dự báo tình hình và đề xuất giải pháp khắc phục
4/22/2020 10:00 PMYesĐã ban hành

        Ngày 22/4/2020, Thanh tra Chính phủ đã có Văn bản số 580/TTCP-C.IV về việc tăng cường phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong ngành thanh tra; đánh giá thực trạng, dự báo tình hình và đề xuất giải pháp khắc phục.
         Văn bản có tại bản đính kèm: CongVan_580_22042020.pdf

Triển khai tuyên truyền Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân VN và người nước ngoàiHoạt động ngành Thanh tra; Lịch tiếp công dân; Công khai ngân sáchTinTriển khai tuyên truyền Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân VN và người nước ngoài/PublishingImages/2020-04/PhapLuat_22042020_Key_22042020205420.jpg
Thực hiện Kế hoạch số 780/KH-UBND ngày 16/4/2020 của UBND tỉnh về việc triển khai thi hành Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam, Lãnh đạo Thanh tra tỉnh yêu cầu Văn phòng, các phòng nghiệp vụ, triển khai cho công chức, người lao động trong cơ quan thực hiện một số nội dung như sau:
4/22/2020 9:00 PMYesĐã ban hành

​- Tổ chức nghiên cứu kỹ nội dung cơ bản của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và văn bản hợp nhất của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam, Nghị định số 64/2015/NĐ-CP ngày 06/8/2015 của Chính phủ quy định cơ chế phối hợp giữa các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong công tác quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam (kèm theo); chú ý đến trách nhiệm của Thanh tra tỉnh trong việc phối hợp Thanh tra Bộ Công an tiến hành thanh tra việc thực hiện và chấp hành các quy định pháp luật về  nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài của các cơ quan, đơn vị, cá nhân thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh.

          Tài liệu tuyên truyền kèm theo:

          TaiLieuTuyenTruyen.rar

         

          Đ.Duy

         

         

         

Thanh tra tỉnh triển khai sử dụng ứng dụng di động phản ánh thông tin 1022.tayninh.gov.vnTriển khai thanh tra; Hoạt động ngành Thanh traTinLê Văn LịnhThanh tra tỉnh triển khai sử dụng ứng dụng di động phản ánh thông tin 1022.tayninh.gov.vn/PublishingImages/2020-04/1022_tayninh_042020_Key_07042020220345.jpg
          Thực hiện Công văn số 354/STTTT-TTGSĐH ngày 11/3/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc triển khai ứng dụng di động tiếp nhận và xử lý phản ánh thông tin phòng chống dịch bệnh COVID-19; Công văn số 426/STTTT-TTBCXD ngày 25/3/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc cập nhật Thông cáo báo chí tình hình dịch bệnh Covid-19 và trả lời phản ánh của người dân trên ứng dụng "1022 Tây Ninh".
4/1/2020 11:00 PMYesĐã ban hành


            Để thực hiện đảm bảo các nội dung theo quy định, Lãnh đạo Thanh tra tỉnh phân công nhiệm vụ thực hiện cụ thể sau:       

      - Tuyên truyền đến công chức và người lao động trong cơ quan, người thân  tham gia ứng dụng "1022 Tây Ninh" (file hướng dẫn sử dụng  HDSD_App1022.docx).

          Việc trả lời các phản ánh của người dân trên ứng dụng "1022 Tây Ninh" thực hiện phải đúng quy định, đúng thời gian, đồng thời đây là tiêu chí đánh giá điểm CNTT, CCHC hàng năm của cơ quan.

          File hướng dẫn kèm theo:

          HDSD_App1022.docx

         

          1022TayNinh_052020.jpg

Thông báo số 13/TB-TTr ngày 24/3/2020 về  phân bổ biên chế công chức và hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP năm 2020Hoạt động ngành Thanh traTinThông báo số 13/TB-TTr ngày 24/3/2020 về  phân bổ biên chế công chức và hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP năm 2020/PublishingImages/2020-04/ThongBao_24032020_Key_07042020222039.jpg
Căn cứ Quyết định số 09/2016/QĐ-UBND ngày 24/3/2016 của UBND tỉnh ban hành quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế thuộc UBND tỉnh quản lý;
3/26/2020 11:00 PMYesĐã ban hành

THÔNG BÁO

Về việc phân bổ biên chế công chức và

hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP năm 2020


         

          Căn cứ Quyết định số 09/2016/QĐ-UBND ngày 24/3/2016 của UBND tỉnh ban hành quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế thuộc UBND tỉnh quản lý;

          Căn cứ Đề án số 01/ĐA-TTr ngày 07/12/2018 của Thanh tra tỉnh về sắp xếp tổ chức mộ máy của Thanh tra tỉnh theo Nghị quyết số 18-NQ/TW;

          Thực hiện Thông báo số 1934/TB-SNV ngày 26/12/2019 của Sở Nội vụ về việc giao biên chế công chức năm 2020 cho Thanh tra tỉnh; Quyết định số 555/QĐ-UBND ngày 19/3/2020 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc giao chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trong các cơ quan hành chính thuộc sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh năm 2020;

          Thanh tra tỉnh phân bổ biên chế công chức và hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP năm 2020 cụ thể:

          1. Lãnh đạo Thanh tra tỉnh: 04 biên chế;

          2. Văn phòng: 08 biên chế và 05 hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP;

          3. Phòng Nghiệp vụ 1: 07 biên chế;

          4. Phòng Nghiệp vụ 2: 06 biên chế;

          5. Phòng Nghiệp vụ 3: 06 biên chế.

          Thanh tra tỉnh thông báo phân bổ biên chế công chức và hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP năm 2020 theo quy định./.


M.Tâm

Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với các ngành có liên quan xử lý tránh chồng chéo trong thanh, kiểm tra 2020Hoạt động ngành Thanh tra; Triển khai thanh tra; Kết quả thanh traTinHoàng Phương NamThanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với các ngành có liên quan xử lý tránh chồng chéo trong thanh, kiểm tra 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Thực hiện nhiệm vụ được giao về việc theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện nội dung Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp.
2/27/2020 6:00 AMNoĐã ban hành


Ngày 21/02/2020, Thanh tra tỉnh Tây Ninh đã chủ trì phối hợp cùng với các sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường; Lao động, Thương bình và Xã hội; Khoa học và Công nghệ; Công thương; Bảo hiểm xã hội tỉnh và Cục quản lý thị trường tỉnh để thống nhất việc xử lý chồng chéo, trùng lắp trong thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch năm 2020 đối với 180 doanh nghiệp.

Việc xử lý tránh chồng chéo được các đơn vị thống nhất theo nguyên tắc:

- Các ngành phối hợp triển khai thanh tra tại doanh nghiệp cùng thời gian nhất định, độc lập trong ban hành quyết định và kết luận thanh tra;

- Căn cứ nhiệm vụ của mỗi ngành, tự thực hiện các thủ tục thành lập đoàn thanh tra, kiểm tra theo quy định;

- Nội dung công việc, hồ sơ, xử lý vi phạm mỗi ngành tự thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ của mình.

Qua rà soát kế hoạch thanh tra năm 2020 Thanh tra tỉnh có Tờ trình tham mưu UBND tỉnh có văn bản chỉ đạo các đơn vị tự rà soát kế hoạch tại đơn vị mình với các ngành có liên quan trước khi ký ban hành kế hoạch để hạn chế chồng chéo./.


P.Nam

THANH TRA TỈNH CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH THANH TRA  TẠI BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TỈNH TÂY NINHHoạt động ngành Thanh tra; Kết quả thanh tra; Phòng chống tham nhũngTinHoàng Phương NamTHANH TRA TỈNH CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH THANH TRA  TẠI BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TỈNH TÂY NINH/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Theo kế hoạch thanh tra năm 2020 đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt, sáng ngày 11/02/2020, tại Ban QLDA ĐTXD tỉnh Tây Ninh, ông Lê Văn Tẳng – Phó Chánh Thanh tra tỉnh đã có buổi làm việc với Ban Giám đốc Ban QLDA ĐTXD tỉnh Tây Ninh và trưởng các phòng ban có liên quan để công bố Quyết định thanh tra số 23/QĐ-TTr ngày 04/02/2020 của Chánh Thanh tra tỉnh Tây Ninh. Cùng tham gia buổi công bố có thành viên Đoàn thanh tra, tổ Giám sát của Thanh tra tỉnh.
2/17/2020 10:00 PMNoĐã ban hành


Tại đây, ông Đỗ Minh Thương- Trưởng Đoàn thanh tra đã công bố quyết định thanh tra của Thanh tra tỉnh Tây Ninh về thanh tra việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ đối với Ban QLDA Đầu tư xây dựng tỉnh Tây Ninh, phổ biến tóm tắt mục đích, yêu cầu, nội dung cuộc thanh tra; nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng Đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra; quyền và nghĩa vụ của đối tượng thanh tra; thông nhất lịch làm việc với cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Phó Chánh Thanh tra tỉnh ông Lê Văn Tẳng đề nghị Lãnh đạo Ban QLDA ĐTXD tỉnh chỉ đạo các phòng ban có liên quan phối hợp, thực hiện đầy đủ các yêu cầu của Đoàn thanh tra theo đúng quyền hạn và trách nhiệm của mình trong quá trình tiến hành thanh tra.

Thời gian thanh tra là 45 ngày./. 

Hình ảnh liên quan

17022020.jpg

P.Nam

Tham dự Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác thanh tra năm 2019 và triển khai nhiệm vụ công tác ngành Thanh tra năm 2020Công khai ngân sách; Hoạt động ngành Thanh tra; Kết quả thanh tra; Lịch tiếp công dân; Phòng chống tham nhũng; Triển khai thanh traTinTham dự Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác thanh tra năm 2019 và triển khai nhiệm vụ công tác ngành Thanh tra năm 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
​Ngày 13/01/2020, tại Hà Nội, Thanh tra Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ công tác ngành Thanh tra năm 2020

1/20/2020 10:00 PMNoĐã ban hành


Ngày 13/01/2020, tại Hà Nội, Thanh tra Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ công tác ngành Thanh tra năm 2020. Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; đồng chí Lê Minh Khái, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ và các Phó Tổng Thanh tra Chính phủ cùng đại diện lãnh đạo một số cơ quan Trung ương, thanh tra các bộ, ngành và điểm cầu trực tuyến tại các tỉnh, thành phố trực thuộc TW. Tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Tây Ninh có đồng chí Trần Văn Chiến, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Trần Văn Minh trí, Tỉnh ủy  viên, Chánh Thanh tra tỉnh cùng đại diện lãnh đạo một số sở, ngành tỉnh, lãnh đạo thanh tra các sở, ngành tỉnh; lãnh đạo, trưởng, phó các phòng nghiệp vụ Thanh tra tỉnh.


asfasdasf.jpgĐiểm cầu tỉnh Tây Ninh

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Trần Ngọc Liêm, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ thông qua báo cáo tóm tắt tổng kết công tác năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 của ngành Thanh tra; đồng chính Đặng Công Huẩn, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ thông qua báo cáo tóm tắt công tác thi đua khen thưởng năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

Tham gia thảo luận tại Hội nghị, phần lớn các ý kiến góp ý đều đồng tình với dự thảo báo cáo. Bên cạnh đó, các đại biểu đã tập trung thảo luận về vai trò công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng; một số giải pháp triển khai thực hiện các Chỉ thị, Kế hoạch của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng ngừa, phát hiện tham nhũng trong quản lý, phân bổ, sử dụng vốn đầu tư có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước; công tác phối hợp trong lĩnh vực tiếp công dân, xử lý đơn thư, nhất là những vụ việc đông người phức tạp...

 Phát biểu chỉ đạo, Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình ghi nhận và biểu dương những kết quả ngành Thanh tra đã đạt được trong năm qua, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, giữ vững kỷ cương pháp luật, bảo đảm an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội. Bên cạch đó, Phó Thủ tướng cũng chỉ rõ mặt còn hạn chế, đồng thời yêu cầu năm 2020 ngành Thanh tra cần thực hiện các nhiệm vụ sau: Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương pháp chỉ đạo, điều hành, tác nghiệp thanh tra và trong xây dựng; bám sát kế hoạch được duyệt và sự chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Thủ trưởng cơ quan quản lý Nhà nước để triển khai thực hiện một cách khoa học, linh hoạt, hiệu quả tạo đồng sự thuận cao; tập trung thanh tra các lĩnh vực nhạy cảm, có nhiều dư luận về tham nhũng; tiến hành thanh tra trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện pháp luật về PCTN; đẩy nhanh tiến độ thanh tra, tích cực đôn đốc thực hiện kết luận thanh tra về phòng, chống tham nhũng; tăng cường phối hợp trong ngành và với các ngành liên quan thực hiện nghiêm các quy định về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; giải quyết kịp thời, dứt điểm, đúng quy định các vụ việc mới phát sinh ngay từ cơ sở; thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài; phối hợp tiếp công dân phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Bên cạnh đó, ngành Thanh tra cần đẩy mạnh cải cách hành chính; ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động của ngành Thanh tra, tiếp tục đưa Hệ thống Cơ sở dữ liệu Quốc gia về khiếu nại, tố cáo vào sử dụng đạt hiệu quả nhất; chủ động và đảm trách tốt hơn nữa vai trò là cơ quan quản lý nhà nước về thanh tra, giải quyết KNTC và PCTN.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái thay mặt lãnh đạo Thanh tra Chính phủ và toàn thể công chức, viên chức ngành thanh tra bày tỏ sự cảm ơn Phó Thủ tướng Chính phủ đã quan tâm, chỉ đạo sát sao và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho Thanh tra Chính phủ và ngành thanh tra hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian qua. Đồng thời khẳng định quyết tâm của toàn ngành, sẽ nỗ lực, cố gắng vượt qua mọi khó khăn, thách thức, quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Quốc hội và Chính phủ giao trong thời gian tới.

  Tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình đã trao Huân chương Lao động hạng Nhì của Chủ tịch nước tặng thưởng cho Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2013 đến năm 2017 góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Ngoài ra, Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái cũng trao cờ thi đua của TTCP cho 15 tập thể đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước của ngành Thanh tra năm 2019; Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn trao tặng Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ cho 18 tập thể đã có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2018, 2019./.

                                                                       Kim Tiến

 

 

Hội nghị trực tuyến Tổng kết công tác thanh tra năm 2019 và triển khai nhiệm vụ công tác thanh tra năm 2020Hoạt động ngành Thanh tra; Triển khai thanh traTinHuỳnh Thị Kim TiếnHội nghị trực tuyến Tổng kết công tác thanh tra năm 2019 và triển khai nhiệm vụ công tác thanh tra năm 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
​Thực hiện Công văn số 07/TTCP-VP ngày 02 tháng 01 năm 2020 của Thanh tra Chính phủ về việc mời dự Hội nghị trực tuyến Tổng kết công tác thanh tra năm 2019 và triển khai nhiệm vụ công tác thanh tra năm 2020.
1/8/2020 9:00 PMNoĐã ban hành

Thực hiện Công văn số 07/TTCP-VP ngày 02 tháng 01 năm 2020 của Thanh tra Chính phủ về việc mời dự Hội nghị trực tuyến Tổng kết công tác thanh tra năm 2019 và triển khai nhiệm vụ công tác thanh tra năm 2020.

Thanh tra tỉnh mời thành phần, thời gian và địa điểm như sau:

I. Thành phần dự họp, kính mời

- Đại diện Lãnh đạo UBND tỉnh, chủ trì điểm cầu của tỉnh.

- Đại diện Thường trực Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ủy ban Kiểm tra, Ban Nội chính, Ban tiếp công dân, Công an tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh.

-  Lãnh đạo Thanh tra tỉnh; Trưởng, Phó trưởng các phòng thuộc Thanh tra tỉnh.

- Chánh Thanh tra các huyện, thành phố.

- Chánh Thanh tra các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Giao thông Vận tải.

- Báo Tây Ninh, Đài Truyền hình Tây Ninh.

II. Thời gian và địa điểm

- Thời gian: 01 buổi, từ 8 giờ, ngày 13/01/2020 (thứ Hai).

- Địa điểm: Phòng họp số 2, Ủy ban nhân dân tỉnh.

Khi Thanh tra Chính phủ gửi tài liệu họp, Thanh tra tỉnh sẽ gửi đến thành phần dự họp.

Thanh tra tỉnh kính mời quý đại biểu tham dự đúng thành phần, thời gian trên./.

K.Tiến

Công văn 410/TTr-NV3 Triển khai tài liệu hướng dẫn chỉ số kiểm soát tham nhũng B2Phòng chống tham nhũng; Hoạt động ngành Thanh traTinCông văn 410/TTr-NV3 Triển khai tài liệu hướng dẫn chỉ số kiểm soát tham nhũng B2/PublishingImages/2019-09/ThamNhung_20092019_Key_23092019082425.jpg
Thực hiện Công văn số 2029/UBND-NCPC ngày 17/9/2019 của UBND tỉnh về việc triển khai tài liệu hướng dẫn chỉ số kiểm soát tham nhũng B2 theo Công văn số 1451/TTCP-C.IV ngày 26/8/2019 của Thanh tra Chính phủ.
Chánh Thanh tra tỉnh chỉ đạo một số nội dung như sau:
9/20/2019 9:00 AMYesĐã ban hành

Chánh Thanh tra tỉnh chỉ đạo một số nội dung như sau:

- Các Phòng tổ chức nghiên cứu, quán triệt, nhận thức đúng và đầy đủ nội dung hướng dẫn tại Công văn số 1451/TTCP-C.IV (kèm theo) để thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng toàn diện, chặt chẽ và hiệu quả hơn. Mỗi công chức cần nhận thức rõ kết quả chỉ số kiểm soát tham nhũng B2 phụ thuộc vào chất lượng quản lý nhà nước, từ đó có kế hoạch, mục tiêu phấn đấu nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tác phong làm việc chủ động, chuyên nghiệp, thường xuyên rèn luyện đạo đức, lối sống và đảm bảo các nguyên tắc công khai, minh bạch trong hoạt động công vụ;

- Phòng Nghiệp vụ 3 chủ trì, phối hợp các phòng tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng tại cơ quan; tham mưu lãnh đạo thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tố tụng nắm chắc tình hình xét xử các vụ án tham nhũng; tăng cường giám sát chặt chẽ đoàn thanh tra, hạn chế tối đa nguy cơ xảy ra tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực trong quá trình thanh tra, kiểm tra, nhất là khi tiến hành làm việc với doanh nghiệp; định kỳ tổng hợp kết quả thực hiện lồng ghép trong báo cáo công tác PCTN trình UBND tỉnh báo cáo Thanh tra Chính phủ theo quy định;

- Lãnh đạo phụ trách khối thường xuyên kiểm tra việc thực hiện các quy định về chuyên môn nghiệp vụ gắn với phòng, chống tham nhũng, kịp thời cảnh báo, nhắc nhỡ những biểu hiện nhũng nhiễu, tiêu cực, báo cáo đề xuất Chánh Thanh tra tỉnh biện pháp phòng ngừa đối với từng biểu hiện cụ thể.

Chánh Thanh tra tỉnh đề nghị toàn thể công chức, người lao động trong cơ quan nghiêm túc thực hiện nội dung chỉ đạo tại Công văn này./.


Tai file kèm theo: ThongTinChiSoB2_19092019.rar

Đ.Duy

Thư mời Hội nghị giao ban quý III và triển khai thực hiện nhiệm vụ quý IV năm 2019Hoạt động ngành Thanh tra; Lịch tiếp công dân; Kết quả thanh tra; Triển khai thanh tra; Phòng chống tham nhũngTinThư mời Hội nghị giao ban quý III và triển khai thực hiện nhiệm vụ quý IV năm 2019/PublishingImages/2019-09/ThuMoi_23092019_Key_23092019080128.jpg
Thực hiện Kế hoạch công tác thanh tra năm 2019 của ngành Thanh tra; Thanh tra tỉnh tổ chức Hội nghị giao ban quý III và triển khai thực hiện nhiệm vụ quý IV năm 2019.
9/20/2019 8:00 AMYesĐã ban hành

GIẤY MỜI


Thực hiện Kế hoạch công tác thanh tra năm 2019 của ngành Thanh tra; Thanh tra tỉnh tổ chức Hội nghị giao ban quý III và triển khai thực hiện nhiệm vụ quý IV năm 2019.

1. Thành phần dự họp, kính mời

- Lãnh đạo Thanh tra tỉnh, chủ trì;

- Lãnh đạo các phòng thuộc Thanh tra tỉnh;

- Đại diện Lãnh đạo Ban Tiếp công dân tỉnh;

- Chánh Thanh tra các sở, huyện, thành phố (trường hợp do bận  đột xuất không tham dự được, phải báo cáo xin phép Chánh Thanh tra tỉnh, đồng thời giao cho cấp phó chuẩn bị nội dung phát biểu tại Hội nghị).

2. Thời gian và địa điểm

- Thời gian họp 01 buổi, bắt đầu lúc 07 giờ 30 phút, ngày 27 tháng 9 năm 2019 (thứ sáu).

- Địa điểm: Hội trường Thanh tra tỉnh, số 16A4, đường Cách Mạng tháng 8, Khu phố 1, Phường 1, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

3. Nội dung Hội nghị

- Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019;

- Ý kiến thảo luận của các thành phần dự họp;

- Kết luận của Lãnh đạo Thanh tra tỉnh.

4. Phân công thực hiện

4.1. Văn phòng Thanh tra tỉnh chuẩn bị báo cáo tóm tắt, chuẩn bị hội trường, phục vụ Hội nghị.

2.2. Đề nghị thành phần dự họp nghiên cứu tài liệu (kèm theo), đối chiếu những nhiệm vụ theo Thông số 26/TB-TTr  ngày 15/7/2019 của Thanh tra tỉnh thông báo kết luận của chủ trì Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2019 của ngành  thanh tra Tây Ninh, chuẩn bị ý kiến phát biểu tập trung vào các nội dung sau:

- Thanh tra hành chính: Tiến độ thực hiện các cuộc thanh tra theo kế hoạch được phê duyệt, chất lượng các cuộc thanh tra; chuẩn bị thanh tra diện rộng về việc sử dụng quỹ bảo hiểm y tế, mua sắm trang thiết bị y tế và vật tư tiêu hao, đấu thầu thuốc chữa bệnh; công tác nắm tình hình chuẩn bị xây dựng kế hoạch thanh tra năm 2020.

- Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo: Việc tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch xã, phường, thị trấn; tình hình khiếu nại đông người; vì sao việc giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền còn quá hạn nhiều. Riêng Ban Tiếp công dân tỉnh, Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường cần tập trung làm rõ việc tham mưu cho UBND tỉnh giải quyết khiếu nại còn quá hạn nhiều.

- Việc nhập liệu vào hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại tố cáo của Thanh tra Chính phủ theo Kế hoạch số 814/KH-UBND ngày 06/4/2018 của UBND tỉnh Tây Ninh tại ngành, địa phương mình.

- Về công tác phòng, chống tham nhũng: Công tác nắm tình hình, đánh giá thực trạng "tham nhũng vặt" ở cơ quan, địa phương mình; công tác tự kiểm tra nội bộ, kiểm tra cấp trên đối với cấp dưới.

4.3. Các phòng nghiệp vụ thuộc Thanh tra tỉnh theo lĩnh vực phân công, qua công tác kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ thanh tra: Tiến độ các cuộc thanh tra, chất lượng kết luận thanh tra; việc tiếp công dân của người đứng đầu, thông báo đôn đốc giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác phòng, chống tham nhũng; công tác nhập liệu, chấp hành chế độ báo cáo.

* Lưu ý: Các đơn vị chuẩn bị nội dung phát biểu, không báo cáo lại kết quả đạt được, chỉ nêu những kinh nghiệm hay, những tồn tại; khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị, thời gian không quá 7 phút.

Tài liệu phục vụ Hội nghị: Được gửi đến tài khoản Egov theo thành phần tham dự Hội nghị và đăng trên Trang Thông tin điện tử Thanh tra tỉnh (địa chỉ http://thanhtratinh.tayninh.gov.vn)

Đề nghị các đơn vị tham dự họp đúng thành phần, thời gian, mặc trang phục ngành theo quy định./.


Tải file thư mời và tài liệu kèm theo:  TaiLieuDuHop_27092019.rar


M.An

THANH TRA TỈNH CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH THANH TRA DỰ ÁN ĐƯỜNG VÀ CẦU BẾN ĐÌNHHoạt động ngành Thanh tra; Phòng chống tham nhũngTinTHANH TRA TỈNH CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH THANH TRA DỰ ÁN ĐƯỜNG VÀ CẦU BẾN ĐÌNH/PublishingImages/2019-07/Nam_16072019_Key_17072019124436.jpg
Theo Kế hoạch thanh tra năm 2019 đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2822/QĐ-UBND ngày 20/11/2018
7/17/2019 1:00 PMYesĐã ban hành

          Theo Kế hoạch thanh tra năm 2019 đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2822/QĐ-UBND ngày 20/11/2018, sáng ngày 16/7/2019, tại Sở Giao thông – Vận tải  Tây Ninh, ông Lê Văn Tẳng – Phó Chánh Thanh tra tỉnh đã có buổi làm việc với đại diện Sở GTVT Tây Ninh và các phòng ban có liên quan để công bố Quyết định thanh tra số 115/QĐ-TTr ngày 16/7/2019 của Chánh Thanh tra tỉnh Tây Ninh. Tham gia buổi công bố quyết định có Giám đốc Sở GTVT Nguyễn Tấn Tài, Giám đốc Ban QLDA ĐT XD ngành Giao thông Đặng Hoàng Chương, lãnh đạo các phòng có liên quan, cùng thành viên Đoàn thanh tra, tổ Giám sát của Thanh tra tỉnh.

          Tại đây, ông Đỗ Minh Thương- Trưởng Đoàn thanh tra đã công bố quyết định thanh tra của Thanh tra tỉnh Tây Ninh về thanh tra Dự án đường và cầu Bến Đình do Sở Giao thông – Vận tải Tây Ninh làm chủ đầu tư; phổ biến tóm tắt mục đích, yêu cầu, nội dung thanh tra; nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng Đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra; quyền và nghĩa vụ của đối tượng thanh tra; thống nhất lịch làm việc với cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

          Phó Chánh Thanh tra tỉnh ông Lê Văn Tẳng đề nghị Lãnh đạo Sở GTVT chỉ đạo các phòng ban có liên quan phối hợp, thực hiện đầy đủ các yêu cầu của Đoàn thanh tra theo đúng quy định của Luật thanh tra năm 2010./.

          Thời gian thanh tra là 45 ngày./.


Nam_16072019.jpg


P.Nam

Thư mời Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu nămTinThư mời Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm/PublishingImages/2019-07/ThuMoi_17072019_Key_17072019130116.jpg
Thực hiện Công văn số 1162/TTCP-VP ngày 12/7/2019 của Thanh tra Chính phủ về việc mời dự Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019 của ngành Thanh tra.
7/17/2019 1:00 PMYesĐã ban hành

          Thanh tra tỉnh trân trọng kính mời tham dự Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019 của ngành Thanh tra, cụ thể như sau:

          I. Thành phần tham dự tại điểm cầu tỉnh Tây Ninh

          - Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì điểm cầu của tỉnh;

          - Lãnh đạo Thanh tra tỉnh;

          - Lãnh đạo các phòng Thanh tra tỉnh;

          - Trưởng Ban Tiếp công dân tỉnh;

          - Chánh Thanh tra các huyện, thành phố;

          - Chánh Thanh tra các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Giáo dục và Đào tạo, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế.

          - Báo Tây Ninh, Đài Truyền hình Tây Ninh.

          II. Thời gian, địa điểm 

          1. Thời gian: Vào lúc 8 giờ 00 phút,  ngày 18/7/2019 (thứ Năm).

          2. Địa điểm:  VNPT Tây Ninh, số 1, đường Phạm Công Khiêm, Khu phố 1, Phường 3, thành phố Tây Ninh.

          Có tài liệu Hội nghị gửi kèm, đề nghị các đồng chí nghiên cứu.

          Đề nghị các đồng chí sắp xếp công việc, đến dự đầy đủ, đúng thành phần để Hội nghị đạt kết quả./.  

          (Công chức ngành thanh tra mặc trang phục ngành)


          File thư mời đính kèm: GiayMoiHoiNghiTrucTuyen_18072019.pdf


M.An

1 - 30Next