Thông Tin Hoạt Động
Thứ 6, Ngày 16/04/2021, 08:00
THANH TRA TỈNH CÔNG KHAI KẾT LUẬN THANH TRA TẠI SỞ CÔNG THƯƠNG TÂY NINH
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
16/04/2021 | Hoàng Phương Nam
Chiều ngày 08/4/2021, tại Sở Công Thương Tây Ninh, ông Lê Văn Tẳng – Phó Chánh Thanh tra tỉnh Tây Ninh đã có buổi làm việc với đại diện Sở Công Thương, Sở Tài chính để thực hiện công khai Kết luận thanh tra số 04/KL-TTr ngày 05/4/2021 của Chánh Thanh tra tỉnh về việc thanh tra lại Kết luận thanh tra số 03/KL-TTr ngày 29/4/2020 của Giám đốc Sở Tài chính về thanh tra công tác quản lý tài chính, kế toán tại Sở Công Thương tỉnh Tây Ninh.

          Tại đây, ông Từ Quang Vinh – Phó Trưởng Đoàn thanh tra, đại diện diện cơ quan tiến hành thanh tra đọc toàn văn nội dung Kết luận thanh tra số 04/KL-TTr ngày 05/4/2021 của Chánh Thanh tra tỉnh Tây Ninh.

          Ông Lê Văn Tẳng, đại diện cơ quan tiến hành thanh tra đề nghị Sở Công Thương Tây Ninh thực hiện nghiêm túc Kết luận này theo Nghị định số 33/2015/NĐ-CP ngày 27/3/2015 của Chính phủ quy định việc thực hiện kết luận thanh tra. Việc khiếu nại Kết luận thanh tra được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 57 Luật Thanh tra năm 2010 và khoản 2 Điều 73 Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra./.

CongKhai_16042021.jpg

P.Nam

Lượt người xem:  Views:   617
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông Tin Hoạt Động