Thông Tin Hoạt Động
Thứ 6, Ngày 16/04/2021, 08:00
Công khai Kết luận thanh tra số 04/KL-TTr ngày 05/4/2021 của Chánh Thanh tra tỉnh về việc thanh tra lại Kết luận thanh tra số 03/KL-TTr ngày 29/4/2020 của Giám đốc Sở Tài chính về thanh tra công tác quản lý tài chính, kế toán tại Sở Công Thương tỉnh Tây N
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
16/04/2021 | Hoàng Phương Nam
Ngày 05/4/2021, Chánh Thanh tra tỉnh Tây Ninh đã ký ban hành Kết luận thanh tra số 04/KL-TTr về việc thanh tra lại Kết luận thanh tra số 03/KL-TTr ngày 29/4/2020 của Giám đốc Sở Tài chính về thanh tra công tác quản lý tài chính, kế toán tại Sở Công Thương tỉnh Tây Ninh. Kết luận thanh tra đã chỉ ra những thiếu sót, sai phạm trong công tác quản lý tài chính, kế toán tại Sở Công Thương tỉnh Tây Ninh như sau:

1. Công tác quản lý tài chính, kế toán tại Sở Công Thương tỉnh Tây Ninh:

- Việc xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ còn có một số nội dung không phù hợp, sai quy định như phụ cấp làm thêm giờ thực hiện theo Thông tư liên tịch số 08/2005/TTLT-BNV-BTC; xây dựng nội dung trích lập các quỹ sai so với quy định Thông tư số 107/2017/TT-BTC; chưa thực hiện theo hướng dẫn tại Mẫu số 01 của Thông tư liên tịch số 71/2014/TTLT-BTC-BNV về quản lý sử dụng tài sản công. Trung tâm Khuyến công – Tư vấn phát triển công nghiệp theo quy định phải thực hiện xây dựng quy chế theo Nghị định số 141/2016/NĐ-CP nhưng trung tâm lại thực hiện theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP đối với nội dung phân phối kết quả tài chính trong năm.

- Việc lập, giao dự toán thu đối với nguồn thu phí và lệ phí năm 2017 chưa sát với thực tế, trong số liệu thu chưa xác định rõ nguồn thu giữa phí và lệ phí theo quy định.

- Việc quản lý, sử dụng nguồn kinh phí ngân sách cấp năm 2017, năm 2018 cũng còn có một số khoản chi, thanh toán sai nguồn, sai chế độ, định mức chi với tổng số tiền chi sai là 1.139.336.480 đồng, trong đó năm 2017 là 192.645.749 đồng và năm 2018 là 946.690.731 đồng là vi phạm quy định tại khoản 7 Điều 6 Luật Kế toán.

- Việc quản lý thu, nộp nguồn thu phí, lệ phí Sở Công Thương đã thu nhưng nộp ngân sách chưa đầy đủ, chưa kịp thời. Số thu tồn chưa nộp để tại quỹ tiền mặt cuối năm 2017 là 621.221.091 đồng và cuối năm 2018 là 318.2014.425 đồng là sai với quy định tại điểm a khoản 2 Điều 11 của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh về phí và lệ phí; khoản 1 Điều 7 của Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23/8/2016 của Chính phủ.

- Việc quản lý, sử dụng các khoản thu khác số tiền 347.088.000 đồng là sai với quy định Điều 5 Luật Kế toán, khoản 1 Điều 13 Quyết định số 64/2007/QĐ-TTg ngày 10/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó quản lý, sử dụng số tiền 308.360.000đồng (nhận quà tặng – tiền không đúng quy định 210.000.000 đồng, gửi tiết kiệm tiền thu phí, lệ phí được số tiền lãi 53.728.000 đồng, chênh lệch quyết toán cao hơn thực tế từ lớp học vệ sinh an toàn thực phẩm là 44.632.000 đồng) là hành vi có dấu hiệu của tội Lập quỹ trái phép (Điều 205), tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ (Điều 356) của Bộ Luật hình sự năm 2015, do bà Nguyễn Thị Bích Lệ, nguyên Chánh Văn phòng và bà Lữ Thị Thanh Phương, Kế toán trưởng của Sở thực hiện.

- Việc kê khai, nộp thuế thu nhập cá nhân còn thiếu 3 trường hợp chưa mở mã số thuế là sai theo quy định tại Khoản 5 Điều 6 Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính Hướng dẫn về đăng ký thuế.

- Việc quản lý, sử dụng tài sản: Văn phòng Sở và các đơn vị trực thuộc chưa lập đầy đủ các loại sổ theo quy định là sai với quy định tại Điều 6, 10, 22 và 37 của Luật Quản lý và sử dụng tài sản và Điều 6, 26 Luật Kế toán.

- Trong thực hiện pháp luật về kế toán chưa mở sổ kế toán đầy đủ đối với 5 loại sổ như TSCĐ, thẻ TSCĐ, sổ theo dõi TSCĐ và công cụ dụng cụ, sổ các khoản phải thu phải trả, sổ theo dõi các nguồn hoạt động khác theo quy định Luật Kế toán.

2. Đối với Kết luận số 03/KL-STC ngày 29/4/2020 của Sở Tài chính Tây Ninh về thanh tra công tác quản lý tài chính, kế toán tại Sở Công Thương

Về trình tự thủ tục tiến hành thanh tra thực hiện chưa được chặt chẽ như trong quá trình tiến hành thanh tra chưa thông báo cho đối tượng được thanh tra biết về nội dung thanh tra, chưa yêu cầu đối tượng thanh tra giải trình từng nội dung thanh tra đối với ông Lê Thành Công, nguyên Giám đốc Sở Công Thương là người có liên quan và chịu trách nhiệm trực tiếp lãnh đạo Sở Công Thương giai đoạn 2017-2018 đã để xảy ra nhiều thiếu sót, sai phạm trong thời gian làm lãnh đạo Sở Công Thương. Chưa làm rõ số tiền quyết toán cao hơn thực tế từ lớp học vệ sinh an toàn thực phẩm là 44.632.000 đồng sử dụng vào mục đích gì, có dấu hiệu của tội phạm hay không để xử lý, từ đó dẫn đến phải thanh tra lại.

* Tóm lại, thiếu sót, sai phạm trong công tác quản lý tài chính, kế toán tại Sở Công Thương Tây Ninh là nghiêm trọng. Nguyên nhân dẫn đến thiếu sót, sai phạm là do: không chấp hành Luật Kế toán và các quy phạm pháp luật có liên quan, các vị trí tham mưu không thực hiện đúng vai trò, trách nhiệm lại còn tùy tiện trong việc xử lý, người đứng đầu thiếu kiểm tra, cơ quan quản lý nhà nước kiểm tra không chặt chẽ, kịp thời.

Những sai phạm trên, Thanh tra tỉnh đã quyết định xử lý thu hồi tiền sai phạm nộp ngân sách nhà nước, đồng thời kiến nghị Giám đốc Sở Công Thương Tây Ninh tổ chức kiểm điểm xử lý trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân; tổ chức khắc phục những thiếu sót, sai phạm như kết luận thanh tra đã nêu; kiến nghị Giám đốc Sở Tài chính chỉ đạo chấn chỉnh đối với những thiếu sót mà kết luận thanh tra đã nêu, kiểm tra chặt chẽ trong thẩm tra quyết toán kinh phí hàng năm đối với Sở Công Thương. Đồng thời kiến nghị chuyển hồ sơ về hành vi có dấu hiệu của tội Lập quỹ trái phép (Điều 205), tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ (Điều 356) của Bộ Luật hình sự năm 2015, do bà Nguyễn Thị Bích Lệ - nguyên Chánh Văn phòng và bà Lữ Thị Thanh Phương - Kế toán trưởng của Sở Công Thương thực hiện sang Cơ quan điều tra Công an thành phố Tây Ninh để điều tra theo thẩm quyền./.

P.Nam

Lượt người xem:  Views:   682
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông Tin Hoạt Động