Thông Tin Hoạt Động
Thứ 5, Ngày 05/11/2020, 10:00
Thanh tra tỉnh Tây Ninh – ngọn cờ đầu trong công tác thanh tra, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
05/11/2020 | Hoàng Phương Nam
Thanh tra tỉnh Tây Ninh là một trong những đơn vị được Thanh tra Chính phủ đánh giá cao trong công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng và phong trào thi đua. Trong giai đoạn 2015 - 2020, được sự hướng dẫn kịp thời của Thanh tra Chính phủ, sự quan tâm lãnh đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh Tây Ninh đã triển khai thực hiện có hiệu quả nhiều cuộc thanh tra, kế hoạch thanh tra đúng trọng tâm, trọng điểm, sát với tình hình thực tế, đạt nhiều kết quả đáng khích lệ, đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội ngày càng cao của tỉnh.

          5 năm qua, toàn tỉnh đã triển khai, kết luận 274/289 cuộc thanh tra hành chính, phát hiện vi phạm 57,4 tỷ đồng và hơn 309 ha đất; kiến nghị và đã thu hồi 30,8/34,087 tỷ đồng và 42,7/57 ha đất. Qua thanh tra cũng đã kiến nghị xử lý hành chính 47 tổ chức và 126 cá nhân. Riêng Thanh tra tỉnh đã thực hiện 39/43 cuộc, phát hiện sai phạm hơn 44,7 tỷ đồng.

          Công tác thanh tra chuyên ngành luôn được thanh tra các sở quan tâm, tiến hành triển khai hơn 41.000 cuộc thanh tra, kiểm tra, qua đó phát hiện hơn 15.500 cá nhân và hơn 1.400 tổ chức vi phạm, ban hành hơn 8.600 quyết định xử phạt hành chính với số tiền 52,7 tỷ đồng, đã thu nộp ngân sách 49,9 tỷ đồng.

          Để đạt được kết quả nêu trên, toàn ngành Thanh tra tỉnh nói chung và Thanh tra tỉnh Tây Ninh nói riêng đã luôn quan tâm, đổi mới công tác thanh tra. Nội dung thanh tra có trọng tâm, trọng điểm, có chiều sâu; kiến nghị xử lý chặt chẽ, có tính khả thi; các kết luận thanh tra đều được chủ tịch UBND các cấp, thủ trưởng cơ quan quản lý Nhà nước nhất trí và đánh giá cao; công tác thanh tra chuyên ngành cũng được tăng cường, thực hiện trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt chú trọng vào các lĩnh vực mà dư luận và nhân dân trong tỉnh quan tâm.

          Mặt khác, để nâng cao hiệu quả của công tác thanh tra, kịp thời phát hiện chấn chỉnh những bất cập và hạn chế phát sinh trong hoạt động thanh tra, ngành Thanh tra tỉnh đã áp dụng cơ chế kiểm tra, giám sát hoạt động của đoàn thanh tra; áp dụng các quy trình nghiệp vụ và quy chế về tổ chức, hoạt động để nâng cao hiệu quả hoạt động thanh tra.

          Bên cạnh đó, Thanh tra tỉnh Tây Ninh còn chủ động làm đầu mối, phối hợp với các ngành liên quan theo dõi, điều chỉnh kế hoạch thanh tra, xử lý tránh chồng chéo trong thanh, kiểm tra tại 200 doanh nghiệp và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trên địa bàn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 ổn định lại sản xuất.

          Song song đó, ngành Thanh tra tỉnh Tây Ninh đã tham mưu giúp các cấp, các ngành tiếp hơn 18.500 lượt người, có 215 lượt đoàn đông người. Phân loại đã xử lý kịp thời hơn 9.300 đơn khiếu nại, tố cáo đủ điều kiện xử lý; đã giải quyết 760/791 đơn, đạt 96%; tham mưu UBND tỉnh phối hợp chặt chẽ với Thanh tra Chính phủ, kiểm tra, rà soát, thống nhất phương án xử lý 26/27 vụ khiếu nại, tố cáo tồn đọng, phức tạp, kéo dài.

          Toàn ngành tích cực trong tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành triển khai có hiệu quả các biện pháp phòng, chống tham nhũng như kê khai tài sản thu nhập, trả lương qua tài khoản, công khai trong hoạt động của cơ quan, đơn vị; đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra nhằm phát hiện, xử lý nghiêm các vụ việc tham nhũng.

          Ngoài đẩy mạnh phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị, Thanh tra tỉnh Tây Ninh còn tổ chức phát động triển khai, thực hiện hiệu quả, tích cực các phong trào thi đua trọng tâm do Thủ tướng Chính phủ phát động về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, văn hóa công sở, doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển; các phong trào thi đua như cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính, toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, dân vận khéo, xây dựng chính quyền điện tử... do tỉnh Tây Ninh phát động.

          Với những thành tích đạt được, giai đoạn 2015 - 2020, Thanh tra tỉnh Tây Ninh đã được tặng 1 Cờ Thi đua của Chính phủ, 1 Cờ Thi đua của Thanh tra Chính phủ, 1 Cờ Thi đua của UBND tỉnh; 23 Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ và Chủ tịch UBND tỉnh cho 7 cá nhân và 16 tập thể. Năm 2020 được thanh tra các tỉnh trong Cụm Thi đua các tỉnh miền Đông Nam Bộ đề nghị Thanh tra Chính phủ tặng Cờ và được Hội đồng Thi đua khen thưởng Thanh tra Chính phủ chọn báo cáo điển hình tiên tiến tại Đại hội Thi đua yêu nước ngành Thanh tra.

          Với sự nhận thức, nỗ lực, tinh thần trách nhiệm của toàn thể công chức, người lao động, kết quả đạt được của Thanh tra tỉnh Tây Ninh đã góp phần giữ vững an ninh trật tự, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, góp phần xây dựng ngành Thanh tra.

          Một số hình ảnh


05112020_02.jpg

05112020_03.jpg

05112020_04.jpg
Phương Nam


Lượt người xem:  Views:   164
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông Tin Hoạt Động