Thông Tin Hoạt Động
Thứ 3, Ngày 29/09/2020, 08:00
Thư mời số 19/GM-TTr ngày 29/9/2020 về Hội nghị giao ban quý III và triển khai thực hiện nhiệm vụ quý IV năm 2020
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
29/09/2020 | Huỳnh Thị Kim Tiến
Ngày 14/9/2020, Thanh tra tỉnh họp giao ban giữa Lãnh đạo Cơ quan với Trưởng, Phó các phòng định kỳ tháng 9/2020, Chủ trì cuộc họp kết luận các nội dung sau:

Thực hiện Kế hoạch công tác thanh tra năm 2020 của ngành Thanh tra; Thanh tra tỉnh tổ chức Hội giao ban quý III và triển khai thực hiện nhiệm vụ quý IV năm 2020.

1. Thành phần dự họp, kính mời

- Lãnh đạo Thanh tra tỉnh;

- Lãnh đạo các phòng thuộc Thanh tra tỉnh;

- Lãnh đạo Ban Tiếp công dân tỉnh;

- Chánh Thanh tra các sở, huyện, thị xã, thành phố (trường hợp do công việc đột xuất không tham dự được, phải báo cáo xin phép Chánh Thanh tra tỉnh, đồng thời giao cho cấp phó chuẩn bị nội dung phát biểu tham luận tại Hội nghị).

2. Thời gian và địa điểm

- Thời gian họp 01 buổi, vào lúc 07 giờ 30 phút, ngày 02 tháng 10 năm 2020 (thứ Sáu). Đề nghị các thành phần tham dự có mặt trước 15 phút để ổn định công tác tổ chức.

- Địa điểm: Hội trường Thanh tra tỉnh, số 16A4, đường Cách Mạng tháng 8, Khu phố 1, Phường 1, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

3. Nội dung Hội nghị

- Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2020;

- Ý kiến thảo luận của các thành phần dự họp;

- Kết luận của Lãnh đạo Thanh tra tỉnh.

4. Phân công thực hiện

4.1. Văn phòng Thanh tra tỉnh chuẩn bị báo cáo tóm tắt, chuẩn bị hội trường, phục vụ Hội nghị.

4.2. Đề nghị tất cả Thanh tra các huyện, thị xã, thành phố, sở, ngành nghiên cứu báo cáo, tài liệu (kèm theo), đồng thời chuẩn bị ý kiến phát biểu tập trung vào các nội dung sau:

- Tiến độ thực hiện các cuộc thanh tra theo kế hoạch được phê duyệt, chất lượng các cuộc thanh tra; công tác nắm tình hình chuẩn bị xây dựng kế hoạch thanh tra năm 2021.

- Việc tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch xã, phường, thị trấn; tình hình khiếu nại đông người; vì sao việc giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền còn quá hạn nhiều. Riêng Ban Tiếp công dân tỉnh, Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường cần tập trung làm rõ việc tham mưu cho UBND tỉnh giải quyết khiếu nại còn quá hạn nhiều.

 

- Việc triển khai và nhập liệu vào hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại tố cáo của Thanh tra Chính phủ tại ngành, địa phương mình, những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị.

4.3. Các phòng nghiệp vụ thuộc Thanh tra tỉnh theo lĩnh vực phân công, phát biểu về công tác kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ thanh tra và tổng hợp theo các nội dung tại 4.2.

* Lưu ý: Các đơn vị chuẩn bị nội dung phát biểu, không báo cáo lại kết quả đạt được, chỉ nêu những kinh nghiệm hay, những hạn chế và nguyên nhân, khó khăn, vướng mắc và kiến nghị, đề xuất (thời gian không quá 7 phút).

Tài liệu phục vụ Hội nghị: Được gửi đến tài khoản Egov theo thành phần tham dự Hội nghị và đăng trên Trang Thông tin điện tử Thanh tra tỉnh (địa chỉ http://thanhtratinh.tayninh.gov.vn)

Đề nghị các đơn vị tham dự họp đúng thành phần, thời gian và chuẩn bị kỹ nội dung phát biểu./.


         File kèm theo:

          Tải về Giay moi hop giao ban quy III_29092020_Signed.pdf

          Tải về BC_330_17092020_bc.signed.pdf

          Tải về TaiLieuHopGiaoBan.rar

         

K.Tiến

Lượt người xem:  Views:   142
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông Tin Hoạt Động