Thông Tin Hoạt Động
Thứ 5, Ngày 27/02/2020, 06:00
Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với các ngành có liên quan xử lý tránh chồng chéo trong thanh, kiểm tra 2020
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
27/02/2020 | Hoàng Phương Nam
Thực hiện nhiệm vụ được giao về việc theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện nội dung Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp.


Ngày 21/02/2020, Thanh tra tỉnh Tây Ninh đã chủ trì phối hợp cùng với các sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường; Lao động, Thương bình và Xã hội; Khoa học và Công nghệ; Công thương; Bảo hiểm xã hội tỉnh và Cục quản lý thị trường tỉnh để thống nhất việc xử lý chồng chéo, trùng lắp trong thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch năm 2020 đối với 180 doanh nghiệp.

Việc xử lý tránh chồng chéo được các đơn vị thống nhất theo nguyên tắc:

- Các ngành phối hợp triển khai thanh tra tại doanh nghiệp cùng thời gian nhất định, độc lập trong ban hành quyết định và kết luận thanh tra;

- Căn cứ nhiệm vụ của mỗi ngành, tự thực hiện các thủ tục thành lập đoàn thanh tra, kiểm tra theo quy định;

- Nội dung công việc, hồ sơ, xử lý vi phạm mỗi ngành tự thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ của mình.

Qua rà soát kế hoạch thanh tra năm 2020 Thanh tra tỉnh có Tờ trình tham mưu UBND tỉnh có văn bản chỉ đạo các đơn vị tự rà soát kế hoạch tại đơn vị mình với các ngành có liên quan trước khi ký ban hành kế hoạch để hạn chế chồng chéo./.


P.Nam

Lượt người xem:  Views:   38
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông Tin Hoạt Động