Thông Tin Hoạt Động
Thứ 2, Ngày 17/02/2020, 22:00
THANH TRA TỈNH CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH THANH TRA TẠI BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TỈNH TÂY NINH
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
17/02/2020 | Hoàng Phương Nam
Theo kế hoạch thanh tra năm 2020 đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt, sáng ngày 11/02/2020, tại Ban QLDA ĐTXD tỉnh Tây Ninh, ông Lê Văn Tẳng – Phó Chánh Thanh tra tỉnh đã có buổi làm việc với Ban Giám đốc Ban QLDA ĐTXD tỉnh Tây Ninh và trưởng các phòng ban có liên quan để công bố Quyết định thanh tra số 23/QĐ-TTr ngày 04/02/2020 của Chánh Thanh tra tỉnh Tây Ninh. Cùng tham gia buổi công bố có thành viên Đoàn thanh tra, tổ Giám sát của Thanh tra tỉnh.


Tại đây, ông Đỗ Minh Thương- Trưởng Đoàn thanh tra đã công bố quyết định thanh tra của Thanh tra tỉnh Tây Ninh về thanh tra việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ đối với Ban QLDA Đầu tư xây dựng tỉnh Tây Ninh, phổ biến tóm tắt mục đích, yêu cầu, nội dung cuộc thanh tra; nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng Đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra; quyền và nghĩa vụ của đối tượng thanh tra; thông nhất lịch làm việc với cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Phó Chánh Thanh tra tỉnh ông Lê Văn Tẳng đề nghị Lãnh đạo Ban QLDA ĐTXD tỉnh chỉ đạo các phòng ban có liên quan phối hợp, thực hiện đầy đủ các yêu cầu của Đoàn thanh tra theo đúng quyền hạn và trách nhiệm của mình trong quá trình tiến hành thanh tra.

Thời gian thanh tra là 45 ngày./. 

Hình ảnh liên quan

17022020.jpg

P.Nam

Lượt người xem:  Views:   32
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông Tin Hoạt Động