Thông Tin Hoạt Động
Thứ 6, Ngày 14/08/2020, 03:00
Phát hành phim hướng dẫn nhập liệu phần mềm Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về tiếp công dân, Khiếu nại tố cáo của Thanh tra Chính phủ
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
14/08/2020 | Lê Văn Lịnh
Tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh tại Công văn số 674/UBND-TD ngày 8/4/2019 về việc tăng cường sử dụng phần mềm Cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo của Thanh tra Chính phủ.


          Qua thời gian triển khai sử dụng phần mềm của Thanh tra Chính phủ vẫn chưa đạt được hiệu quả do nhiều nguyên nhân như: Cán bộ công chức luân chuyển thường xuyên, nghỉ hưu, nghỉ việc v.v…. Dẫn đến việc nhập liệu phần mềm không thường xuyên, số liệu báo cáo trên phần mềm chưa đồng bộ với báo cáo giấy.

          Để tăng cường ứng dụng Công nghệ thông tin trong quản lý, khai thác cơ sở  dữ liệu quốc gia về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo. Thanh tra tỉnh đã xây dựng phim hướng dẫn chi tiết cách sử dụng phần mềm tại cấp xã, phường, thị trấn.

          Đường dẫn phim hướng dẫn: https://www.youtube.com/watch?v=wFQHd-DWSt8&list=PLhALo6_Ccjld9YkIGMMq6T9FLu9fac_rI&index=5

          Đề nghị Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Thanh tra các sở, ngành, huyện, thị xã, thành phố quan tâm, chỉ đạo sâu sát việc sử dụng phần mềm, phân công trách nhiệm cụ thể cho cơ quan, đơn vị, vị trí liên quan tham mưu thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ, khi có khó khăn, vướng mắc kịp thời thông tin về Thanh tra tỉnh để hướng dẫn, thống nhất thực hiện. 


CSDLQG_KNTC_01092020.png

V.L

Lượt người xem:  Views:   206
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông Tin Hoạt Động