Thông Tin Hoạt Động
Thứ 3, Ngày 16/06/2020, 16:00
Thư mời Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
16/06/2020
Thực hiện Kế hoạch công tác thanh tra năm 2020 của ngành Thanh tra, Thanh tra tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

1. Thành phần dự họp, kính mời

- Lãnh đạo Thanh tra tỉnh;

- Lãnh đạo các phòng thuộc Thanh tra tỉnh;

- Lãnh đạo Ban Tiếp công dân tỉnh;

- Chánh Thanh tra các sở, huyện, thị xã, thành phố (trường hợp do bận đột xuất không tham dự được, phải báo cáo xin phép Chánh Thanh tra tỉnh, đồng thời giao cho cấp phó chuẩn bị nội dung phát biểu tham luận tại Hội nghị).

2. Thời gian và địa điểm

- Thời gian: 01 buổi, vào lúc 7 giờ 30 phút, ngày 19 tháng 6 năm 2020 (thứ Sáu). Đề nghị các thành phần tham dự có mặt trước 7 giờ 25 phút để ổn định công tác tổ chức.

- Địa điểm: Hội trường Thanh tra tỉnh, số 16A4, đường Cách Mạng tháng 8, Khu phố 1, Phường 1, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

3. Nội dung Hội nghị

- Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020;

- Tham luận của thanh tra các sở, ban, ngành, các huyện, thị xã, thành phố, các phòng thuộc Thanh tra tỉnh;

- Kết luận của Lãnh đạo Thanh tra tỉnh.

4. Phân công thực hiện

4.1. Văn phòng Thanh tra tỉnh chuẩn bị báo cáo tóm tắt, chuẩn bị hội trường, phục vụ Hội nghị.

4.2. Đề nghị Thanh tra các huyện, thị xã, thành phố, sở nghiên cứu báo cáo kết quả (kèm theo), đồng thời chuẩn bị ý kiến phát biểu tập trung vào các nội dung sau:

- Công tác triển khai thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch được phê duyệt;

- Việc triển khai và nhập liệu vào hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại tố cáo của Thanh tra Chính phủ tại sở, ngành, địa phương mình; những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị.

- Riêng Ban Tiếp công dân tỉnh, Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường, ngoài nội dung báo cáo việc triển khai, nhập liệu vào hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại tố cáo, cần tập trung làm rõ việc tham mưu cho UBND tỉnh ban hành quyết định giải quyết lần 2 có bảo đảm thời hạn theo quy định không.

4.3. Các phòng nghiệp vụ thuộc Thanh tra tỉnh theo lĩnh vực phân công, tham luận về công tác thanh tra hành chính; Công tác tham mưu về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Công tác kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ thanh tra; Công tác phòng, chống tham nhũng;

* Lưu ý: Các đơn vị chuẩn bị nội dung phát biểu, không báo cáo lại kết quả đạt được, chỉ nêu những kinh nghiệm hay, những tồn tại, khó khăn, vướng mắc và kiến nghị, đề xuất, thời gian không quá 7 phút.

Tài liệu phục vụ Hội nghị: Được gửi đến tài khoản Egov theo thành phần tham dự Hội nghị và đăng trên Trang Thông tin điện tử Thanh tra tỉnh (địa chỉ http://thanhtratinh.tayninh.gov.vn)

Đề nghị các đơn vị tham dự họp đúng thành phần, thời gian và chuẩn bị kỹ nội dung phát biểu./.

(các thành phần dự hội nghị mặc trang phục ngành theo quy định)


        Tài liệu họp:  Tải về TaiLieuHop_ThuTu19062020.rar
Lượt người xem:  Views:   533
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông Tin Hoạt Động