Thông tin dự án, đầu tư - Dự án
 
Căn cứ Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016. Thanh tra tỉnh Tây Ninh thông báo việc lựa chọn tổ chức đấu giá thanh lý tài sản nhà nước gồm 01 chiếc xe ô tô Ford Laser Deluxe biển số 70A-000.93, số chỗ ngồi: 05 chỗ, số máy ZM-575273, số khung JS7XXXSRNL2S01975, nước sản xuất tại Việt Nam, sản xuất năm 2002, năm đưa vào sử dụng 2002 như sau:
 
Quyết định số 47/2017/QĐ-UBND ngày 20/12/2017 Về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2018
 
Quyết định số 1857/QĐ-UBND ngày 10/8/2017
 
Ngày 1 tháng 11 năm 2017, Thanh tra tỉnh đã ban hành Quyết định số 118/QĐ-TTr về việc thành lập Tổ theo dõi hoạt động của chủ đầu tư dự án xây dựng mới trụ sở Thanh tra tỉnh Tây Ninh
 
Thanh tra tỉnh đang nghiên cứu để sữa chữa cải tạo và xây dựng trụ sở Thanh tra tỉnh.
 
Dự án sữa chữa cải tạo và xây dựng trụ sở Thanh tra tỉnh
 
 
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Nội dung
Về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản  xe ô tô Ford Laser DeluxeDự ánTinVề việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản  xe ô tô Ford Laser Deluxe/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Căn cứ Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016.
Thanh tra tỉnh Tây Ninh thông báo việc lựa chọn tổ chức đấu giá thanh lý tài sản nhà nước gồm 01 chiếc xe ô tô Ford Laser Deluxe biển số 70A-000.93, số chỗ ngồi: 05 chỗ, số máy ZM-575273, số khung JS7XXXSRNL2S01975, nước sản xuất tại Việt Nam, sản xuất năm 2002, năm đưa vào sử dụng 2002 như sau:
11/25/2020 8:00 PMYesĐã ban hành

1. Tên đơn vị có tài sản đấu giá

Tên đơn vị: Thanh tra tỉnh Tây Ninh.

Địa chỉ: Số 16A4, Đường CMT8, Khu phố 1, Phường 1, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

2. Tên tài sản, số lượng, chất lượng tài sản đấu giá

Tên tài sản: 01 chiếc xe ô tô Ford Laser Deluxe biển số 70A-000.93, số chỗ ngồi: 05 chỗ, số máy ZM-575273, số khung JS7XXXSRNL2S01975, nước sản xuất Việt Nam, sản xuất năm 2002, năm đưa vào sử dụng 2002 (đã qua sử dụng).

Số lượng gồm: 01 chiếc.

3. Giá khởi điểm 120.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm hai mươi triệu đồng chẵn).

4. Tiêu chí lựa chọn tổ chức bán đấu giá

Tổ chức đấu giá tài sản đăng ký để được lựa chọn phải đảm bảo các yêu cầu sau:

- Có cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá.

- Phải xây dựng và đề xuất Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả.

- Có năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản, là tổ chức đấu giá được thành lập theo đúng quy định của pháp luật, đã đăng ký hoạt động với Sở Tư pháp, có đầy đủ bản sao chứng thực chứng chỉ hành nghề đấu giá, thẻ đấu giá viên, có tối thiểu 02 biên bản đấu giá tài sản với các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh trong thời hạn 03 tháng gần nhất.

- Có đề xuất thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp.

- Là tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh, có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố.

- Các nội dung khác như: Đơn vị đăng ký phải cam kết bảo mật thông tin về cuộc đấu giá. Trong trường hợp có nhiều tổ chức, bán đấu giá được đánh giá ngang bằng nhau về các tiêu chí nêu trên, sẽ ưu tiên lựa chọn đơn vị đã có Biên bản đấu giá thành công tài sản mà đơn vị đã ký Hợp đồng Dịch vụ đấu giá trước đó.

Hồ sơ pháp lý: bản sao chứng thực đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Quyết định thành lập.

5. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức bán đấu giá

Thời gian: 03 ngày kể từ ngày ra thông báo việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (trong giờ hành chính).

Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức bán đấu giá: Văn phòng Thanh tra tỉnh Tây Ninh, địa chỉ số 16A4, Đường CMT8, Khu phố 1, Phường 1, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

Thanh tra tỉnh Tây Ninh thông báo đến các tổ chức bán đấu giá tài sản biết và đăng ký./.

file kèm theo:  THONG BAO 38 TO CHUC BAN DAU GIA_Signed.pdf

T.Tâm

Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng thuộc công trình xây mới trụ sở Thanh tra tỉnh Đầu tưTinQuyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng thuộc công trình xây mới trụ sở Thanh tra tỉnh /PublishingImages/2018-05/QuyetDinh_11052018_Key_11052018075355.jpg
Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Tỉnh Tây Ninh Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng thuộc công trình xây mới trụ sở Thanh tra tỉnh
Tải file đính kèm
5/11/2018 8:00 AMYesĐã ban hành
Về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2018Dự ánTinVề việc giao chỉ tiêu Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2018/PublishingImages/2018-05/QuyetDinh_11052018_Key_11052018075355.jpg
Quyết định số 47/2017/QĐ-UBND ngày 20/12/2017 Về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2018
1/4/2018 9:00 AMNoĐã ban hành
Quyết định số 1857/QĐ-UBND ngày 10/8/2017Dự án; Đầu tưQuyết định số 1857/QĐ-UBND ngày 10/8/2017/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Quyết định số 1857/QĐ-UBND ngày 10/8/2017
1/1/2018 10:00 AMNoĐã ban hành

Quyết định số 1857/QĐ-UBND ngày 10/8/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình Xây mới trụ sở Thanh tra tỉnh

Ban hành quyết định thành lập Tổ theo dõi hoạt động của chủ đầu tư v.v.....Dự ánTinBan hành quyết định thành lập Tổ theo dõi hoạt động của chủ đầu tư v.v...../PublishingImages/2017-11/QuyetDinh_02112017_Key_02112017125715.jpg
          Ngày 1 tháng 11 năm 2017, Thanh tra tỉnh đã ban hành Quyết định số 118/QĐ-TTr về việc thành lập Tổ  theo dõi hoạt động của chủ đầu tư dự án xây dựng mới trụ sở Thanh tra tỉnh Tây Ninh
11/2/2017 1:00 PMYesĐã ban hành
Dự án sữa chữa cải tạo và xây dựng trụ sở Thanh tra tỉnhDự ánTinDự án sữa chữa cải tạo và xây dựng trụ sở Thanh tra tỉnh/PublishingImages/2017-11/DuAn_02112017_Key_02112017111309.jpg
Thanh tra tỉnh đang nghiên cứu để sữa chữa cải tạo và xây dựng trụ sở Thanh tra tỉnh.
10/25/2017 12:00 PMYesĐã ban hành
Dự án sữa chữa cải tạo và xây dựng trụ sở Thanh tra tỉnhDự ánDự án sữa chữa cải tạo và xây dựng trụ sở Thanh tra tỉnh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Dự án sữa chữa cải tạo và xây dựng trụ sở Thanh tra tỉnh
10/25/2017 8:00 AMNoĐã ban hành