Thông tin dự án, đầu tư - Đầu tư
 
Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Tỉnh Tây Ninh Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng thuộc công trình xây mới trụ sở Thanh tra tỉnh Tải file đính kèm
 
Quyết định số 1857/QĐ-UBND ngày 10/8/2017
 
 
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Nội dung
Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng thuộc công trình xây mới trụ sở Thanh tra tỉnh Đầu tưTinQuyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng thuộc công trình xây mới trụ sở Thanh tra tỉnh /PublishingImages/2018-05/QuyetDinh_11052018_Key_11052018075355.jpg
Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Tỉnh Tây Ninh Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng thuộc công trình xây mới trụ sở Thanh tra tỉnh
Tải file đính kèm
5/11/2018 8:00 AMYesĐã ban hành
Về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2018Dự ánTinVề việc giao chỉ tiêu Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2018/PublishingImages/2018-05/QuyetDinh_11052018_Key_11052018075355.jpg
Quyết định số 47/2017/QĐ-UBND ngày 20/12/2017 Về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2018
1/4/2018 9:00 AMNoĐã ban hành
Quyết định số 1857/QĐ-UBND ngày 10/8/2017Dự án; Đầu tưQuyết định số 1857/QĐ-UBND ngày 10/8/2017/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Quyết định số 1857/QĐ-UBND ngày 10/8/2017
1/1/2018 10:00 AMNoĐã ban hành

Quyết định số 1857/QĐ-UBND ngày 10/8/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình Xây mới trụ sở Thanh tra tỉnh

Ban hành quyết định thành lập Tổ theo dõi hoạt động của chủ đầu tư v.v.....Dự ánTinBan hành quyết định thành lập Tổ theo dõi hoạt động của chủ đầu tư v.v...../PublishingImages/2017-11/QuyetDinh_02112017_Key_02112017125715.jpg
          Ngày 1 tháng 11 năm 2017, Thanh tra tỉnh đã ban hành Quyết định số 118/QĐ-TTr về việc thành lập Tổ  theo dõi hoạt động của chủ đầu tư dự án xây dựng mới trụ sở Thanh tra tỉnh Tây Ninh
11/2/2017 1:00 PMYesĐã ban hành
Dự án sữa chữa cải tạo và xây dựng trụ sở Thanh tra tỉnhDự ánTinDự án sữa chữa cải tạo và xây dựng trụ sở Thanh tra tỉnh/PublishingImages/2017-11/DuAn_02112017_Key_02112017111309.jpg
Thanh tra tỉnh đang nghiên cứu để sữa chữa cải tạo và xây dựng trụ sở Thanh tra tỉnh.
10/25/2017 12:00 PMYesĐã ban hành
Dự án sữa chữa cải tạo và xây dựng trụ sở Thanh tra tỉnhDự ánDự án sữa chữa cải tạo và xây dựng trụ sở Thanh tra tỉnh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Dự án sữa chữa cải tạo và xây dựng trụ sở Thanh tra tỉnh
10/25/2017 8:00 AMNoĐã ban hành