Thông Tin Cần Biết
Thứ 4, Ngày 05/02/2020, 07:00
Thông báo số 05/TB-TTr, ngày 05/2/2020 về phân công nhiệm vụ
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
05/02/2020
Căn cứ Quyết định số 36/2015/QĐ-UBND ngày 17 tháng 7 năm 2015 Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Tây Ninh; Quyết định số 10/2019/QĐ-UBND ngày 05 tháng 4 năm 2019 Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 3 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Tây Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 36/2015/QĐ-UBND ngày 17 tháng 7 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh;


Căn cứ Quy chế làm việc, Quyết định phân công nhiệm vụ của lãnh đạo Thanh tra tỉnh;

Tại cuộc họp giao ban Ban lãnh đạo với Trưởng phó các phòng ngày 03/02/2020 đã thống nhất:

1. Phân công ông Trần Xuân Long, Phó Chánh Thanh tra tỉnh, trực tiếp điều hành hoạt động của Phòng Thanh tra về phòng, chống tham nhũng, giám sát, kiểm tra và xử lý sau thanh tra (Phòng Nghiệp vụ 3).

2. Phòng Nghiệp vụ 3 có trách nhiệm chịu sự điều hành, quản lý, phân công của ông Trần Xuân Long cho đến khi có Trưởng phòng.

Thanh tra tỉnh thông báo đến các phòng chuyên môn thực hiện; quý cơ quan, đơn vị có liên quan biết để tiện liên hệ công tác./.

file kèm theo:  Tải về ThongBao_5_PhanCongNhiemVu_05022020.pdf


M.Tâm

Lượt người xem:  Views:   35
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông Tin Cần Biết