Thông Tin Cần Biết
Thứ 2, Ngày 13/07/2020, 00:00
Quyết định số 74/QĐ-TTr ngày 08/7/2020 về việc phê duyệt danh mục tài liệu Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
13/07/2020 | Lê Văn Lịnh
Ngày 08/7/2020, Thanh tra tỉnh ban hành Quyết định số 74/QĐ-TTr về việc phê duyệt danh mục tài liệu Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

          Quyết định

          Điều 1. Phê duyệt danh mục tài liệu Hệ thống quản lý chất lượng tại Thanh tra tỉnh phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 (kèm theo Phụ lục danh mục).

          Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

          Điều 3. Lãnh đạo Thanh tra tỉnh, Ban chỉ đạo ISO, Chánh Văn phòng,  Trưởng các phòng Nghiệp vụ, công chức và người lao động chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


         FIle kèm theo

         ​Quyết định  Tải về QD_74_08072020_CongBo_DanhMucTaiLieuISO_9001-2015.pdf

         ​Phụ lục kèm theo     Tải về PhuLucQD_74_08072020_CongBo_DanhMucTaiLieuISO_9001-2015.doc

Lượt người xem:  Views:   179
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông Tin Cần Biết