Thông Tin Cần Biết
Thứ 5, Ngày 05/07/2018, 16:00
Kế hoạch Tuyên truyền tình hình ứng dụng công nghệ thông tin 2018
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
05/07/2018
Tuyên truyền tình hình ứng dụng công nghệ thông tin, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và dịch vụ Bưu chính Công ích trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2018.

          ​Nội dung truyên truyền được trích trong Kế hoạch số 35/KH-STTTT ngày 26/6/2018 của Sở Thông tin và truyền thông Tây Ninh


          Tuyên truyền sâu rộng cho tất cả các đối tượng trên địa bàn tỉnh và mở rộng ra ngoài tỉnh về tình hình ứng dụng công nghệ thông tin, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và dịch vụ Bưu chính Công ích trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2018 để phục vụ cho tổ chức, cá nhân nhằm tiết kiệm thời gian, chi phí và tăng cường sự tiện lợi cho tổ chức, cá nhân.

          - Hướng dẫn các sở, ban, ngành, huyện, thành phố và các đơn vị có liên sử dụng các hệ thống phần mềm phục vụ tổ chức, cá nhân để từ đó tăng cường công tác tuyên truyền về các ứng dụng công nghệ thông tin và các dịch vụ công này cho tổ chức, cá nhân biết và sử dụng.

          - Hướng dẫn tổ chức, cá nhân sử dụng các ứng dụng công nghệ thông tin và các dịch vụ công do các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh cung cấp.

          - Đảm bảo tính công khai, minh bạch trong việc phục vụ giải quyết thủ tục hành chính từ đó tăng cường mức độ tin tưởng của tổ chức, cá nhân vào các cơ quan nhà nước

          

          Tải file Kế hoạch:  Tải về Kh tuyen truyen UD CNTT 2018-PTTBCXB_Signed.pdf

Lượt người xem:  Views:   688
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông Tin Cần Biết