Thông Tin Cần Biết
Thứ 4, Ngày 01/08/2018, 14:00
Về việc phê duyệt Hệ thống tài liệu quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 - Thanh tra tỉnh
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
01/08/2018
Về việc phê duyệt Hệ thống tài liệu quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 - Thanh tra tỉnh

          Căn cứ Quyết định số 36/2015/QĐ-UBND ngày 17 tháng 7 năm 2015 của UBND tỉnh Tây Ninh quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Tây Ninh;

          Căn cứ Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước;

          Theo đề nghị của Ban chỉ đạo ISO 9001- 2008 Thanh tra tỉnh,

          QUYẾT ĐỊNH:         

          Điều 1. Phê duyệt Hệ thống tài liệu quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 (có phụ lục kèm theo).

          Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ký.

          Điều 3. Ban chỉ đạo ISO Thanh tra tỉnh, Chánh Văn phòng và Trưởng  các phòng Nghiệp vụ chịu trách nhiệm tổ chức thi hành Quyết định này./.

          

          Văn bản kèm theo:  Tải về QD_PheDuyetHeThongTaiLieu_2018_01082018_Signed.pdf    Tải về 01082018_QT-TTHC_BanKySong.PDF

Lượt người xem:  Views:   792
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông Tin Cần Biết