Hướng Dẫn Biểu Mẫu
Thứ 4, Ngày 23/01/2019, 14:00
Thư mời số 3/GM-TTr Về việc tiếp tục thực hiện phần mềm Cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo của Thanh tra Chính phủ
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
23/01/2019
Qua thời gian triển khai thực hiện phần mềm Cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo của Thanh tra Chính phủ nhưng đến nay các cơ quan, địa phương vẫn chưa ứng dụng đồng bộ, để tiếp tục vận hành đồng bộ phần mềm Cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo của Thanh tra Chính phủ, Thanh tra tỉnh tổ chức lớp tập huấn cho quản trị phần mềm Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo của Thanh tra Chính phủ cho các đối tượng sau:

          1. Thành phần dự Hội nghị, kính mời

          - Công chức phụ trách công nghệ thông tin của các huyện, thành phố.

          - Công chức phụ trách nhập liệu của Ban tiếp công dân huyện, thành phố.

          - Công chức nhập liệu Ban tiếp công dân tỉnh.

          2. Thời gian và địa điểm

          - Thời gian tập huấn 01 ngày, bắt đầu lúc 8 giờ, ngày 25 tháng 01 năm 2019 (thứ Sáu).

          - Địa điểm: Phòng họp Thanh tra tỉnh, số 298, đường Cách mạng tháng 8, Phường I, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

          Đề nghị thành phần tham dự đem theo máy tính xách tay phục vụ tập huấn.  

          Đây là buổi tập huấn quan trọng để góp phần vận hành đồng bộ hệ thống phần mềm Cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo của Thanh tra Chính phủ đạt hiệu quả tại địa phương, đề  nghị các cơ quan, địa phương báo cáo danh sách tham dự về Thanh tra tỉnh chậm nhất ngày 24/01/2019, thông tin liên hệ ông Lê Văn Lịnh: 0276 3822158, ĐTDĐ: 098 4711 708.

          Thanh tra tỉnh đề nghị lãnh đạo Ban tiếp công dân, UBND huyện, thành phố, quan tâm cử cán bộ, công chức tham dự đúng thành phần và thời gian để buổi tập huấn đạt kết quả tốt.

          (kèm theo báo cáo và theo dõi tình hình nhập liệu của các cơ quan, đơn vị)

          Các file kèm theo: 

ThuMoi_03_23012019.png

           Tải về ThuMoi_CNTT_TapHuan_PM_Signed_KNTC_2019.pdf

Lượt người xem:  Views:   1153
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Hướng Dẫn Biểu Mẫu