Hướng Dẫn Biểu Mẫu
Thứ 6, Ngày 04/01/2019, 14:00
Công văn số 2/TTr-VP ngày 02 tháng 01 năm 2019
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
04/01/2019
​ Thực hiện Công văn số 2281/TTCP-TCCB ngày 25 tháng 12 năm 2018 của Thanh tra Chính phủ về việc tổ chức thi nâng ngạch công chức từ Thanh tra viên lên Thanh tra viên chính năm 2018

          Đề nghị các sở ngành, UBND các huyện, thành phố và các phòng trực thuộc Thanh tra tỉnh rà soát đối tượng đủ điều kiện tiêu chuẩn dự thi đăng ký nhu cầu kèm hồ sơ theo quy định tại Công văn số 2281/TTCP-TCCB gửi về Thanh tra tỉnh chậm nhất ngày 28/02/2019 để Thanh tra tỉnh tổng hợp gửi Sở Nội vụ thẩm định trình UBND quyết định cử dự thi.

          Quá thời gian trên xem như không có nhu cầu cử Thanh tra viên dự thi.

Cần trao đổi thông tin liên hệ bà Lê Phan Mỹ An, điện thoại 0276.3822158, DĐ: 0916 843977.

          Kèm theo Công văn số 2281/TTCP-TCBTT và được đăng tải trên mục "Đào tạo, bồi dưỡng" tại website Thanh tra tỉnh.

Địa chỉ: http://thanhtratinh.tayninh.gov.vn./.


         Tải file đính kèm:  Tải về ThiNangNgach_TTVC_2018_Signed.pdf

Lượt người xem:  Views:   1280
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Hướng Dẫn Biểu Mẫu