Hướng Dẫn Biểu Mẫu
Thứ 5, Ngày 30/08/2018, 11:00
Đăng ký Lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ Thanh tra viên chính K11 - 2018
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
30/08/2018
Kính gửi: - Thủ trưởng các sở, ngành; - Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; - Chánh Thanh tra các sở, huyện, thành phố.

         Thực hiện Công văn số 307/TCBTT-ĐT ngày 10/8/2018 của Trường Cán bộ Thanh tra về việc chiêu sinh Lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ Thanh tra viên chính K11 – 2018.

         Thanh tra tỉnh thông báo đến Thanh tra các sở, huyện, thành phố đăng ký tham dự Lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ Thanh tra viên chính năm 2018.

(Kèm theo Công văn số 307/TCBTT-ĐT ngày 10/8/2018 của Trường Cán bộ Thanh tra).

         Đề nghị các cơ quan, đơn vị có nhu cầu cử công chức tham dự Lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ Thanh tra viên chính K11 – 2018 đăng ký thông tin về Văn phòng Thanh tra tỉnh chậm nhất ngày 31/8/2018 để Thanh tra tỉnh báo cáo kịp thời về Trường Cán bộ Thanh tra.

         Đồng thời gửi quyết định công chức đi học về Văn phòng Thanh tra tỉnh chậm nhất ngày 03/9/2018 để Văn phòng Thanh tra tỉnh tổng hợp, tham mưu gửi          Trường Cán bộ Thanh tra theo quy định, gửi qua địa chỉ Email: thanhtratinh@tayninh.gov.vn

         Cần biết thêm thông tin liên hệ:Văn phòng Thanh tra tỉnh, điện thoại số 0276.3822158.

         Trân trọng!

Lượt người xem:  Views:   1151
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Hướng Dẫn Biểu Mẫu