Hướng Dẫn Biểu Mẫu
Thứ 2, Ngày 04/06/2018, 08:00
Báo cáo tình hình sử dụng công chức thanh tra và đăng ký dự thi nâng ngạch TTVC, TTVCC năm 2018
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
04/06/2018
Thực hiện Công văn số 824/TTCP-TCCB ngày 29 tháng 5 năm 2018 của Thanh tra Chính phủ về việc báo cáo tình hình sử dụng công chức thanh tra và đăng ký dự thi nâng ngạch TTVC, TTVCC năm 2018,

         Thanh tra tỉnh đề nghị các cơ quan thanh tra rà soát báo cáo tình hình sử dụng công chức thanh tra và đăng ký dự thi nâng ngạch Thanh tra viên chính và Thanh tra viên cao cấp năm 2018 theo điều kiện, tiêu chuẩn quy định tại Nghị định số 97/2011/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2011 và Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30 tháng 12 năm 2010, Thông tư số 05/2017/TT-BNV ngày 15 tháng 8 năm 2017, nội dung báo cáo (Theo biểu mẫu số 2, biểu mẫu số 3 và biểu mẫu số 4 ban hành kèm theo Công văn số 824/TTCP-TCCB) gồm:

 1. Tình hình sử dụng công chức thanh tra, tính đến ngày 31/3/2018:

  - Danh sách trích ngang Lãnh đạo và quy hoạch chức danh Lãnh đạo thanh tra các huyện, thành phố, sở ngành;
  Tải về CV 824-TTCP.PDF Tải về HD thuc hien Cv 824 cua TTCP_Signed.pdf
  - Tổng số công chức và người lao động được ký hợp đồng, trong đó: Thanh tra viên, Thanh tra viên chính, Thanh tra viên cao cấp,…
 2. Số đăng ký dự thi nâng ngạch năm 2018:

  - Đăng ký dự thi nâng ngạch Thanh tra viên chính;

  - Đăng ký dự thi nâng ngạch Thanh tra viên cao cấp.

            Đề nghị Thanh tra các sở ngành, huyện, thành phố báo cáo và đăng ký nhu cầu dự thi nâng ngạch năm 2018 gửi về Văn phòng Thanh tra tỉnh trước ngày 10/6/2018 để Thanh tra tỉnh tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và gửi Vụ Tổ chức Cán bộ - Thanh tra Chính Phủ đúng thời gian yêu cầu.

  Cần trao đổi thông tin liên hệ đồng chí Đào Thúy Vân, điện thoại 02763.822158, DĐ: 0907 083388

            Tài liệu và biểu mẫu được đăng tải trên mục "Đào tạo, bồi dưỡng" tại website Thanh tra tỉnh.

  Địa chỉ: http://thanhtratinh.tayninh.gov.vn

          Đề nghị các cơ quan thanh tra báo cáo sử dụng công chức thanh tra và đăng ký nhu cầu thi nâng ngạch theo đầy đủ theo các biểu mẫu và đúng thời gian nêu trên./.

Lượt người xem:  Views:   601
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Hướng Dẫn Biểu Mẫu