Công khai ngân sách
Thứ 3, Ngày 22/09/2020, 08:00
Quyết định số 119/QĐ-TTr ngày 21/9/2020 về việc công khai kinh phí cắt giảm và tiết kiệm thêm chi thường xuyên năm 2020 của Thanh tra tỉnh
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
22/09/2020

         Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;
         Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ.
         Thực hiện Quyết định số 2024/QĐ-UBND ngày 15 tháng 9 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về kinh phí cắt giảm và tiết kiệm thêm chi thường xuyên còn lại của các đơn vị cấp tỉnh năm 2020;
         File kèm theo:
          Tải về QD_119_21092020.pdf
          Tải về PL_QD_119_21092020.doc


T.Tâm
Lượt người xem:  Views:   43
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Email

FriendlyName

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Công khai ngân sách