Công khai ngân sách
Thứ 5, Ngày 01/08/2019, 12:00
Về việc công khai quyết toán ngân sách năm 2018
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
01/08/2019
Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước

          Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

          Thực hiện Thông báo số 119/TB-STC ngày 26/7/2019 của Sở Tài chính về việc thông báo thẩm định quyết toán ngân sách năm 2018;

          

          File kèm theo:

           Tải về CongKhai_QD_119_01082019.pdf

            Tải về CongKhai_BieuMau_01082019.doc


(B.Hai)


Lượt người xem:  Views:   611
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Email

FriendlyName

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Công khai ngân sách