Công khai ngân sách
Thứ 5, Ngày 02/05/2019, 17:00
Quyết định số 47/QĐ-TTr về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
02/05/2019
Thực hiện Quyết định số 719/QĐ-UBND ngày 25/3/2019 của UBND tỉnh về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019. Ngày 9/4/2019, Thanh tra tỉnh đã ban hành Quyết định số 47/QĐ-TTr về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019 nội dung cụ thể như sau:

​Tải file kèm theo:  Tải về QuyetDinh_47_09042019.PDF

Lượt người xem:  Views:   195
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Email

FriendlyName

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Công khai ngân sách