Công khai ngân sách
Thứ 3, Ngày 15/01/2019, 14:00
Đánh giá thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý IV/2018
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
15/01/2019
Biểu mẫu số 3: Ban hành kèm theo Thông tu 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài Chính - File kèm theo:

​Tải file đính kèm:  Tải về CongKhai_TaiChinh_03.PDF

Lượt người xem:  Views:   123
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Email

FriendlyName

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Công khai ngân sách