Công khai ngân sách
Thứ 2, Ngày 08/04/2019, 17:00
Công khai ngân sách quý I/2019
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
08/04/2019
Đánh giá công khai thực hiện dự toán Thi - Chi ngân sách quý I/2019 của Thanh tra tỉnh tại biểu mẫu số 3: Ban hành kèm theo Thông tư 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài Chính

​- File kèm theo:  Tải về CongKhaiThucHienThu-ChiQuy_I_2019.PDF

Lượt người xem:  Views:   221
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Email

FriendlyName

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Công khai ngân sách